Alıntı Yazılar


Yine de oraya dönmek isteriz; yollar çetin, hava haşin ama gönüllerimiz fırından yeni çıkmış francala gibi yaşama sevinci başından tüten bir tazeleniş çırpıntısındadır. Soğuktan sıcağa, güvensizlikten emniyete, kaostan düzene, tedirginlikten huzura yöneliştir. Derûnunda merhaba vardır; kıymetini samimiyetinde bulan bir hoşgeldin durmalıdır her evin kapı arkasında. Günün nimeti -bir ekmek olsun- o merhaba ile eve girecek, omuzbaşları kar tutmuş paltola...Devamı
Yıllarca önce Çanakkale’deki savaş alanlarını dostlarımızla dolaşırdık; ne rehber vardı ne de yerli ya da yabancı bir meraklı. Rüzgâr, dal uçlarını okşarken insanı derin bir hüzün sarardı. Bazı kadirbilir kimselerin gayretiyle gündeme geldi; tarihimizle buluşmak ümidiyle milletimiz oraya akın etmeye başladı. Ziyaretçi sayısının yılda üç milyonu geçtiği sık sık gazetelerde yer alıyordu. Bazıları bundan rahatsız olmuş olmalı ki tedbir almaya iht...Devamı
Nitekim ATATÜRK, 1923’te Eskişehir’de yaptığı bir toplantıda, Türk toplumunun İstikrarlı bir eğitim politikası olmadığını söyledikten sonra, "Bundan önce her maarif nazırının birer programı vardı. Memleketin maarifinde çeşitli programların tatbiki yüzünden öğretim berbat hale geldi. Efendiler! Bu seyahatim sırasında görüştüğüm 25 Yıllık bir Milli Eğitim Müdürü, memleketin çeşitli yerlerini dolaşmış; dediğine göre birbirine zıt birçok pro...Devamı
ARALIK ayının son haftası , tarihimizdeki büyük bir bozgunun yıldönümüdür: 1914 te tam bir hayal kırıklığı ile neticelenen sarıkamış Harekâtı faciasının yıldönümü...Sarıkamış ta nelerin yaşandığını kısaca hatırlatayım:Kars ve Ardahan ın yanısıra sarıkamış da "93 Harbi" diye bilinen 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı nda Ruslar ın eline geçmiş ve sarıkamış a kuvvetli bir Rus garnizonu yerleştirilmişti. Birinci Dünya Savaşı na girmemizden hemen...Devamı
Tırnaklı harflerin tırnakları nasıl çıktı? Sayfa niçin “bağlanır”? Kitap, gazete yazısı niçin “dizilir”? Nihayet, 30 yaşın altındaysanız, teksir kâğıdındaki “teksir” nedir? Bu sonuncuyu öğrencilerimden öğrendim. Teksir makinesini, teksir işlemini hiç görmemişlerdi ama kırtasiyeciler hâlâ ucuz kâğıda “teksir kâğıdı” diyorlardı. Teksir, yani “çoğaltma”, kuru, hızlı ve ucuz fotokopi yokken, yani 1980’den önce kullandığımız m...Devamı
1970'li yılların Türkiye'si birçok yönüyle çembere sıkıştırılmış bir ülkedir. Sokaklar "sağ-sol" adı altında bölünmüş, kelimenin tam anlamıyla bir iç savaş yaşanmıştır. O yıllarda şiddeti kutsayan, onu bir siyasi mücadelenin yöntemi olarak benimseyen, bir ideolojinin totaliter yapısı içerisinde dünyaya bakmaya çalışanların çoğunluğu ne yaptıklarının, nereye koştuklarının farkında olmadan adeta akıntıya kapılmışlardır. Turan Yazgan Hocam...Devamı
Yeteneği inkar etmemek kaydıyla sanat şahsiyet ve idrakin ürünüdür. Bunlar gökten zembille inmez; bir ortamda dokunur, eğitim ve öğretimle seviye kazanırlar. Sanatkarı kültür, düşünce, acılar besler; çalışmak ise en önemli özelliğidir. Bunları Yahya Kemal’in şahsında ve şiirinde yakından müşahede etmekteyiz. Gözlerini dünyaya geleneksel Müslüman bir Türk ailesinde açtı. İlk dini terbiyesini ona sık sık, “Oğlum dünyada iki insanı sev; Peygamber E...Devamı
Bu bakımdan politik olarak Türkiye'de milliyetçiliğin toplumsal temelleriyle, bütün sağ hareketlerin siyasal, kültürel bağlarının bulunduğu rahatlıkla görülebilir. Bu açıdan milliyetçilikle muhafazakârlık arasındaki ilişki "birleşik kaplar" gibidir. Aradaki temel fark, bu kapları birbirine bağlayan çok sayıda geçişgenliğin olmasıdır. Dolayısıyla milletin hassasiyet gösterdiği birçok alanda, milli ve dini ya da muhafazakâr tutumlar birbiriyle özdeşleşir...Devamı
Televizyonda program yapan bir Alman profesörü, Filistin Kurtuluş Teşkilatı’nın Almanya’daki temsilcisini konuk almıştı. Açılışı yapan Alman profesörü, tarihî Alman-Arap dostluğundan uzun söz ettikten sonra, Arapların aslında kültürlü ve çok yetenekli bir millet olduklarını, fakat bir talihsizliğe uğrayıp Osmanlı’nın hegemonyasında kaldıklarını, Türklerin sömürüsünün sonucunda müşkül duruma düştüklerini söyledi. Sıra Filistin temsilcisine...Devamı

Perşembe Sohbetleri

Konu: “Rumeli, Kafkasya ve Kırım’dan Eskişehir’e Yapılan Göçler”
Konuşmacı: Dr. Engin Kırlı
Tarih: 2 Kasım 2017
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı (Dede Mah.Sivrioğlu Sok. No:2 / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi