Alparslan’ın milliyetçiliği

Arslan TEKİN - Yeniçağ

Nizamülmük, Siyasetnâme’sinde Alparslan’ın Türk milliyetçiliğini vurgular. Malazgirt Savaşının üzerinden 942 yıl geçti. Dün zafer kutlamaları vardı.
Sabah namazı kılınmış Malazgirt’te... Keşke Siyasetnâme’de ünlü komutan Erdem’e Alparslan’ın aşağıda vereceğim sözlerini nakletselerdi... Başbakan’ın ak’la kara arasında hiçbir renk tanımayın danışmanları, başlarını kumdan çıkarıp biraz daha analitik yorumlara varsalar ve aşağıdaki metnin üzerinde kafa yorsalar: Alparslan ne demek istedi?
Erdem, kendisine Hurdâbe diye birini kâtip olarak almıştır. Ancak onun Bâtınî olduğunu Sultan’a ulaştırırlar. O ise, Şiî olduğunu söyler. Alparslan, ha Bâtınî ha Râfizî; fark etmez, anlamına sert sözler söyleyip Hurdâbe’yi huzurundan kovar. Sonra yüzünü büyük topluluğa çevirir:
“Suç bu adamcağızın değildir. Suç, bir kötü mezhepliyi kendi hizmetine alan Erdem’indir. Ben defalarca sizlere söylemişimdir ki sizler Horasanlı ve Maveraünnehirli Türklersiniz. Bu diyara yabancısınız; bu vilâyeti ben kılıçla ve zorla almışım. Irak ahalisi çoğunlukla, kötü mezhepli, kötü dinli, kötü itikatlı ve Deylem taraftarı olurlar. Türk ile Deylem arasındaki düşmanlık ve ihtilaf bugüne ait değildir. Aziz ve celil olan Allah, Deylemlilere musallat oldukları için Türkleri yüceltmiştir. Aziz ve celil olan Allah’ın lütfü ile Türkler, hem Müslüman’dırlar hem de temiz dinlidirler. Onlar (Deylemliler) boş şeyler (heva), bidat (ile uğraşırlar) ve kötü mezheplidirler. Türkler (karşısında) âciz kaldıkları müddetçe, büyüklük taslarlar ve itaat gösterirler. Türklerin işlerinde zayıflık zuhur ederse, onlar kuvvet kazanırlar, Türklerden öc almaya çalışırlar.’dedi.”  (Nizamülmülk, Siyâset-nâme, Haz. Mehmet Altay Köymen, 1990).
Alparslan, burada, bir tutam at kılı ister, içinden bir kıl çeker ve Erdem’e verir. Erdem kılı gerince kıl kopar, beş kıl verir, yine kopar. Daha kalın kıl topağı verir; Erdem bunu koparamaz. Alparslan huzurundakilere şöyle der:

Devamı: http:www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=27935

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi