''Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası''

''Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası'' Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nde Perşembe Günü Sohbetleri’nde Yıldırım Bayezit Üniversitesi Tarih Bölümü Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sıdık Çalık “Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası” konulu bir konuşma yapmıştır. Konuşması esas itibariyle; Anadolu’nun tarihî coğrafyasının en mühim vechesi olan büyük idarî ve iskân mıntıka adlarının tarih içerisindeki gelişimleri ve meydana gelen bazı tarihi ve siyasî olgular çerçevesinde Anadolu’nun “coğrafyadan vatana” geçiş sürecini anlatılmıştır.
Anadolu’ya ait belli başlı büyük iskân mıntıkaları ve idari birimlerin tarihi sürecini Avrupa’da basılmış en eskisi 500 yılı bulan şahsî koleksiyonuna ait bir çok orijinal haritalarla izah eden yazar; özellikle antik dönemlerden günümüze isim değişiklikleri, bu kavramların anlam kaymaları, coğrafi mekânların yer değişmeleri ve son yüz yıllarda Avrupalı coğrafyacıların sömürge kurmaya çalıştığı memleketlerde nasıl bir coğrafi adlandırmaya yöneldikleri üzerinde durmuştur. 
Eski çağlardan beri Anadolu’da kullanılan bir çok büyük iskan sahalarından; Asia, Kappadokia, Bitinha, Armenia, Galatia, Pontus, İonia, Kilikia, Trakia vbç bir çok yer adının Türklerin bu coğrafyaya gelmesi ile birlikte bazı değişimlere uğramıştır. Moğol baskıları sonucu Orta Asya’dan başlayan Türkmen aşiretlerinin göçleri sayesinde Anadolu’daki demografik yapı önemli oranda değişmeye başlamıştır. 13. Yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu Beylikler döneminde, yer adlarında Türkçe yer adları yaygınlaşmaya başlarken, bir yandan da eski yer adları Türkçe telâffuza uygun hâle gelmeye başlamıştır. 
Avrupalı coğrafyacıların Osmanlı memleketlerini sömürmeye yönelik bu faaliyetlerini coğrafi keşiflerle birlikte artırmışlar ve alanda etnik-dini yapıya ait yer adlarıyla, antik döneme ait yer adlarını yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Özellikle 19. yüzyılda yoğunlaşan Avrupa’nın empoze ettiği yer adları zamanla, Osmanlı literatüründe de kullanılmaya başlamıştır.
Orta Asya’dan göç edip Anadolu’ya yerleşen Türklerin bu coğrafyaya kendi adını vermesi asırlar süren bir mücadelenin sonucudur. Coğrafyadan vatana geçiş süreci, birçok parlak zaferlerin yanı sıra, toprağa sahiplenme duygusunun yüksek ve kutsal bir ülküye dönüşmesi ile mümkün olabilmiştir.

Günümüzde de önemli bir problem haline gelen yer adlarını değiştirme çabaları son yıllarda tazyiklerin bir sonucudur.

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi