Ankara Şubesi nde Doğu Türkistan Anlatıldı

Ankara Şubesi nde Doğu Türkistan Anlatıldı

Türk Ocakları Ankara Şubesinin bu haftaki konuğu Doç.Dr Erkin Ekrem oldu.İsa Yusuf Alptekin’in vefatının 18.Yılı Anısına Doğu Türkistan konulu bir konferans yapıldı.Ekrem konuşmasında şunlara değindi:

Doğu Türkistan, İpekyolu’nun ulaşım merkezi, Doğu-Batı kültürel buluşma mekanı, Avrasya medeniyetin kesişen alanı hem de büyük güçlerin mücadele sahasıdır. Büyük güçlerin mücadele sahasından kasıt; MÖ 139-60 yılları arasında bölgede gücü elinde bulunduran Hunlar ile Çinliler arasında savaşlar çıkmıştır. Bu savaşlar genellikle Doğu Türkistan sınırları içerisinde olmuştur. MS 630-751 yılları arasında bu sefer bir çok güç tarafından yani; Göktürkler, Türgişler, Tibetliler, TangSülalesi, ve Arap Devleti bu bölgede söz sahibi olmak istiyor, bölgeye ve çevresine çeşitli akınlar yapıyordu. 19. yüzyıl da ise Büyük Oyun olarak karşımıza çıkıyor. Büyük Oyun planını işleyen devletler kim diye bakarsak; Britanya İmparatorluğu, Çarlık Rusya’sı ve Mançu İmparatorluğudur. Gördüğümüz gibi toprak Türk toprağı olmasına rağmen mücadele edenler içinde 19. yüzyılda Türkler bulunmamaktadır. Çarlık Rusya’sı ile Mançu İmparatorluğu bölgede hakim olmak ister kendi açılarından ama Britanya İmparatorluğu bu çok uzak topraklara neden hakim olmak ister? 1933-34 yılları arasında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulur. Kurulduğu yıla göre de modern bir devlettir. Hanlık yönetimi gibi değildir. Anayasasında Türk Milleti ibaresi vardır. İslam Cumhuriyeti olduğundan Şeriat ile yönetilir fakat etnik olarak milletini İslam ümmeti değil de Türk Milleti olarak tanımlar. Bu devleti yönetmek veya yok etmek isteyen devletler ise;SovyetlerBirliği, BritanyaİmparatoprluğuveJaponya’dır. Görüldüğügibiyıllar geçtikte bölgede yeni güçler yeni aktörler belirmektedir. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devleti ise 1944-1946 (46-49) yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Bu devleti baskı altında tutmak isteyen büyük güçler; Sovyetler Birliği, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya İmparatorluğudur. Görüldüğü gibi bu Ata yurdu her zaman büyük güçlerin birbirleriyle tepiştiği topraklar olarak kalmıştır ve kalmaya devam ediyor.

Doğu Türkistan, üç tarafıdağlarla çevrili saldırı ve savunma konumu bakımından oldukça elverişli topraklardır. Çin’in Batıya açılan kapısıdır aynı zamanda bundan dolayıdır ki Çin kendi açısından Doğu Türkistan’ı sürekli baskı altında tutması gerekmektedir. Batıya açılan kapısı olduğu gibi yer altı ve yer üstü zenginlikleri açısından da oldukça zengindir. Bu zenginlikte Çin devletinin iştahını kabartmaya devam etmektedir. Kömür rezervi Çin’in %40’ını, Doğalgaz rezervi %34’ü Petrol ise %35’ini oluşturmaktadır.

Çin’in batıya açılan kapısı derken; demiryolu, karayolu ve havayolu aktarmaları Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’den dağılmaktadır. Doğu Türkistan’ın bağımsız olması demek Çin’in kısa zamanda erimesi demektir. Çin yönetimi Urumçi’yi Orta ve Güney Asya’nın çekim merkezi yapmak için elinden geleni yapmaktadır ve bunu kısa zamanda olmasa da uzun vade de yapacağını belli etmiştir. Bu Çin yönetiminin devlet politikası haline gelmiş,ulusal çıkarları etkileyen bir faktördür.

Doğu Türkistan, Doğu-Batı kültürlerinin buluşma noktasında ki kasıt ise İpek yolunun önemli bir güzergahı olduğundan kaynaklanmaktadır. Bu kültür buluşması dinsel anlamda da gerçekleşmektedir. Gök Tanrı, İslamiyet, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi dinler bölgede hüküm sürmüştür. Fakat şuan bölgede İslam dini yaygındır.

Doç. Dr. Erkin Ekrem Hocamızın vermiş olduğu konferans bu değerli bilgilerle geçmiş ve slayt gösterisi ile desteklenmiş, kalabalık bir genç grubun izlemesiyle son bulmuştur.

Bu yazi 18 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi