Aydın Şubesi Basın AÇıklaması

KIRIM TÜRK VATANIDIR

Kırım’da yaşayan Kırım Türklerinin 18 Mayıs 1944 Sürgünü öncesi haklarının iadesi, Kırım’a dönen Türklerin sosyal, kültürel, insani, siyasi ve demokratik haklarının tanınması, millî ve tarihî mirasımızın yeniden yaşatılmasının önündeki en büyük engel olan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun rus  Başkanı ve bir grup rus parlamenterin son günlerde Kırım yarımadasının Ukrayna’dan bağımsızlık ilan etmesi ve Kırım’ın  Rusya Federasyonu’na bağlanması yönündeki talepleri, bizleri endişeye sevketmektedir.

Kırım’da 18 Ekim 1921’de bir özerk Sovyet Cumhuriyeti oluşturulmuştur. 25 Haziran 1946’da ise Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlandı. 1948 yılında Sivastopol şehrine bağlı bir kent statüsü verildi. Nikita Kruşev döneminde, 26 Nisan 1954’de ise yine bir vilayet olarak Ukrayna Cumhuriyeti’ne devredildi. 12 Şubat 1991’de Kırım’da yapılan referandum sonucunda yeniden özerk cumhuriyet durumuna getirildi. 26 Şubat 1992’de ‘’Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’’ ismi ‘’Kırım Cumhuriyeti’’ olarak değiştirildi.21 Eylül 1994 yılında Cumhuriyetin adından “Sovyet Sosyalist” sözcükleri atılarak ‘’Kırım Özerk Cumhuriyeti’’ haline geldi.

Rusya’daki birçok kesim, hatta zaman zaman siyasetçiler Kırım’ın aslında Rusya’ya ait olduğunu ve Ukrayna’ya devredilmesinin gayrimeşru olduğunu savunmaktadır.Aslında  Kırım bir Türk yurdu (devleti) olarak Rusya tarafından işgal edilmiş, demografik ve kültürel değerleri alt üst edilerek asimilasyona uğratılmıştır. Kırım Devletinin yıkılışından sonra Kırım Türklerinin karşılaştıkları ikinci büyük facia ise 1944 yılında yaşadıkları sürgün olayıdır. Kırım Türkten temizlenmiş yerine Ruslar yerleştirilmiştir.Stalin’in tasfiye politikalarının kurbanı olmuş Kırım Türklerinin haklarının iadesi konusunda yaşanan olumsuzluklar, günümüzde de henüz çözüme ulaştırılamayan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

1944 yılında yaşanan büyük sürgün sonrasında Kırım’da Türk sayısı 0 düzeyine inmiş idi.Bugün Yarımada’da %14’lük bir nüfusu oluşturan Kırım Türkleri Ukrayna’daki gelişmeler üzerine doğru tavır almışlar, bireysel ve toplu provokasyonlardan uzak kalmayı tercih edip Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını açıklamışlardır. Bu düşünceyi savunan Kırım Türkleri kendi yurtlarında yine hedef haline gelmişlerdir. 27 Şubat 2014 gecesi Kırım parlamentosu binasını işgal eden güçler, binaya Rus bayrağını dikmişlerdir. Havalimanı dâhil, birçok önemli kamu binası yine bu güçler tarafından işgal edilmiştir. Bölgedeki Ruslara Rusya pasaportları dağıtılmaktadır.Kırım Türkleri Rusların Kırım’ı işgal etmelerini engellemek için çaba sarfetmektedirler.

Öncelikle yaşanan sorunların doğrudan veya dolaylı yoldan kaynağı ve tarafı Rusya’dır.Olaylara seyirci kalmaması, çözüm sürecinde yer alması gereken bir ülke de Türkiye’dir.Gerek tarihi ve kültürel gerekçelerle, gerekse bölgesel güvenlik nedeniyle Türkiye’nin dünya kamuoyunun harekete geçmesi için yoğun bir diplomasi yürütmesi gereklidir. Türkiye son on yılda birçok,siyasi, kültürel bağlantıları kuvvetli olan ve daha fazla kazanımlar edinebilecek yakın stratejik bölgeleri ihmal ederek Orta Doğu’da ve Afrika’da adeta oyalanma politikası izlemiştir. Bunun yanı sıra bugün Türkiye’de iç siyasette yaşanan sorunlar, kamuoyu dikkatini Kırım’a çekmeyecek durumdadır.

Ancak her şeye rağmen Kırım’daki tek bir Kırım Türkünün mal ve can güvenliğine zarar verecek en küçük bir tehdit ve harekete, topyekün Türk Milletinin  uluslararası ve yerel hukuk kurallarının tanıdığı en sert tepkiyi vermesi gerekir.

Bu yazi 30 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi