Aydın Türk Ocağı Konferans Haberi

Aydın Türk Ocağı Konferans Haberi

Aydın Türk Ocağı’nda 24 Ocak 2014  Cuma günü “Türk Tarihi Sürecinde Türk Devletlerinde Din-Siyaset İlişkisi” konulu düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden tarihçi Kemal Haykıran katıldı. Kemal Haykıran konuşmasında şunlardan bahsetmiştir;

”Türkiye geçmişte ciddi tartışmalar,rejim sorunları,ihtilaller yaşamış olmasına rağmen ,bugünkü kadar devletin temellerinden sarsıldığı görülmemiştir.
Türklerin devlet yapısı ,İslamiyetten önce nasıl ise İslamiyetin kabülünden  sonra da töre devam etmiştir.Devlet, adalet üzerine kurulmuştur,adaletin temeli ise ahlaktı.Adaletten kasıt bir zümre veya bir dini grubun değil bireyin hak ve hukukudur.Divan oluşturulur ama meşruiyet sultandadır.Dini zümrelerin sarayda yeri olmamıştır.Bu din ve İslamiyet karşıtlığı değildir.Türklerin devlet anlayışını temsil eden en önemli eser Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’tir.Bu eser devletin,yönetimin,toplumun nasıl yapılandırılması gerektiğini gösteren reçeteler içerir.
1240 yılında sufilerin destek verdiği Babai isyanı aslında Büyük Selçuklu Devletinin sonunu getirmiştir.Babai isyanını bastırmakta zorlanan Selçuklulara Moğollar saldırarak Anadolu’yu ele geçirmişlerdir.Osmanlının kuruluşunda etkili olan dervişlere büyük araziler tahsis edilmiş ancak Fatih Sultan Mehmet bu arazileri kamulaştırmıştır.Bunun sonucu dervişlerin intikam amacı ile Fatih’i zehirledikleri artık bilinmektedir.
Tekkeler devletten uzak tutulurken aslında bektaşiler ordu içinde,mevleviler ise bürokraside etkili olmuşlardır.Osmanlının yıkılmasındaki konuşulmayan sebeblerden biri,mevlevilerin bürokrasi içindeki gücü,bunların batıdaki gelişmelere duyarsız kalmaları,kulak tıkamalarıdır.Batıdaki değişimler kendilerinin durumunu bozacağını düşündüklerinden yeni dünyadaki gelişmelerden uzak durmuşlardır.
Aslında tekkeler Türk kültürüne çok ciddi katkı sağlayan, bilim ve sanatta önemli şahsiyetleri yetiştiren yerlerdir.Konu siyasete gelince toplu –öbek olarak hareket ettikleri için  siyasi güç ve etki oluşturmaktadırlar.”

Bu yazi 18 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi