AZİZ TÜRK MİLLETİNE MÜRACAATNAME

AZİZ TÜRK MİLLETİNE MÜRACAATNAME AZİZ TÜRK MİLLETİ
TÜM SİYASİ PARTİLERİMİZ VE TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÇOK DEĞERLİ BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ


1949 yılından beri Komünist Çin işgalı altında bulunan Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerinin , 65 yıldan beri, büyük bir kararlılıkla kendi kimliklerini ve mevcudiyetlerini koruma mücadelesi vermekte oldukları malumlarınızdır.
Çin İşgal yönetimi, bu ülke’de yaşayan 30 Milyon Müslüman Uygur,Kazak,Kırgiz,Özbek,Tatar ve Salur ve diğer Müslüman Türkleri Han Şövenizmi ile Çin Faşizminin pençesinde ezerek en kısa zamanda yok etmek için Çin devletinin bütün imkanlarını kullanarak, işe salarak programlı ve sistemli bir şekilde var gücü ile çaba sarfetmeketedir.
Doğu Türkistan’ın Kahraman cefakar ve fedakar halkı,bütün olumsuz şartlara ve imkansızlıklara rağmen, sadece ve sadece Allah Taala’ya güvenerek Bu topraklarda Ezan sesini susturmamak ve varlıklarını koruyabilmek için için 65 yıldan beri cansiperane bir şekilde büyük bir mücadele vermektedirler.
En son 28 Temmuz 2014’de Yarkent şehrinin İlişku Kenti ve civar köylerinde kendilerine haksızlık yapan, yönetimce etnik ayırımcılık yapılarak Sırf Çinli oldukları için kayırılan ve desteklenen etnik Çinli göçmenlerin haksızlıklarına ve İşgalcı Çin yönetiminin yüce İslam dinine karşı yeni dini baskı ve yasaklar dalgasını protesto için büyük bir halk ayaklanması meydana gelmiştir.Çinli işgalcıler sivil halkı bastırmak için özel savaşçı Birlikilerini bölgeye sevketmiş, Tanklar,Zırhlı savaş araçları,Savaş uçakları ve hatta insansız hava araçlarını dahi kullanarak 3-5 bin arasında masum Müslüman sivil halkı öldürmüştür .Bölge halen Çin işgal Ordusunun kuşatması altında olup,giriş çıkışlar tamamen yasaklanmış durumdadır. Bölge’de ne olup bittiği hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. Binlerce masum halkın,özellikle gençlerin tutuklanarak hapsedildikleri,bir kısmının ise,yargısız infaz yapılarak öldürüldüğü yolunda bilgiler gelmektedir.
13 Ekim günü İşgal yönetiminin Kaşgar Orta Halk Mahkemesi İlişku ayaklanması ile ilgili tutuklananlardan 27 kişinin idam,9 kişinin ömürboyu hapis ve 21 kişinini ise, 4-12 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırdıklarını ilan etmiş bulunmaktadır.
Çin’in resmi açıklamalarına göre,bölge’de tutuklanan Müslüman Uygurların sayısı 250 civarında olup,kalan yaklaşık 200 kişiyi de önümüzdeki günlerde yargılayacaklar ve muhtemelen büyük bir kısmını de idama mahkum edeceklerdir.
Bağımsız gözlemcilerin ifadeleri ile, Çin işgal yönetimi yetkililerinin de bizzat itiraf ettikleri gibi, Yarkent-İlişku olayı 5 Temmuz 2009 Urumçi katliamından birkaç kat daha büyük bir olay olarak tarihe geçmiştir. Urumçi olaylarında 200 kişinin öldüğü bildirilmişti.Bu son ayaklanma’da ölenlerin sayısı 3-5 bin kişi arasında olduğu yolunda bilgiler vardır. İlişku kenti’nın her biri 600-750 Haneden oluşan 3 kenti(15-16 ve 17.kentler) Çin İşgal ordusunca rastgele bombalanmış ve haritadan tamamen silinmiştir.
05.07.2009 Urumçi katliamında Aziz Türk Milleti ve onu temsil eden siyasi partilerimiz, STK.larımızın Doğu Türkistanlı kardeşlerinin katledilimelerine karşı gösterdiği büyük tepki ve etkili tavrı Doğu Türkistan’da binlerce Müslüman Türk’ün hayatını kurtarmıştır.
Sayın Cumhurbaşkan’mız,Başbakanı’mız , Parti Genel Başkanlarımız,Bakanlarımız,Milletvekillerimiz Ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Başkanları yaptıkları açıklamaları ile Milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olarak en üst düzeyde tepkilerini ortaya koymuşlardır.
Zamanın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan’ın “Urumçi’de Olanlar Adeta Soykırımdır.” tarzında Tarihe not düşen söylemi ve çıkışı, Çin’in daha büyük bir Uygur soykırımını önlemiştir.
5 Temmuz katliamına ait, bilgi,belge ve görüntüler bir nebze olsun,gündeme gelmiş ve kamu oyunun bilgisine ulaşmıştır.
Çin işgal yönetimi Yarkent-İlişku’da gerçekleştirdikleri Müslüman Uygur Katliamını dünyadan ve insanlık aleminden gizlemek için bu kez bütün haberleşme sistemlerini kesmiş ve bu sistemlerinin kontrölünü Çin Ordusu’na teslim etmiştir.Bu nedenle Yarkent Katilamı kamu oyunda belge ve bilgiye dayalı olarak yeterince yer alamamıştır.
Zalimler,Diktatörler Kanhorlar ancak, kuvvetten anlarlar. Günümüzde kuvvet, kamu oyunun barışçıl tepki ve protestosu olarak tecelli etmektedir.
2009’da Türk Milletinin,Hükümetimizin,Siyasi Partilerimizin, STK.larımızın tepkileri Çinli Diktatörlerin ve zalimlerin daha büyük zulmünü ve soykırımını önlemiştir.
Aziz Milletimiz,
Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin Allah Taala’dan sonra, sizlerden başka hiçbir hamisi, yardımcısı, dostu ve dayanağı yoktur.Çin’in bundan sonraki böyle katliam gibi idam kararlarını önlemek için Sivili Toplum Kuruluşlarını ve Hükümetimizi harekete geçiriniz. Gazze, Filistin, Mısır, Suriye, Arakan ve Morolu Kardeşlerimize karşı gösterdiğiniz ilgi,yardım ve desteklerinizi Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Kardeşlerimizi için de gösteriniz. Müslüman Uygur Türkü Kardeşlerimizin de en az saydığımız diğer Kardeşlerimiz kadar sizin,ilgi ,destek ve yardımlarınıza erişme hakkı bulunmaktadır.
Yüce İslam dinimizin emirlerine ve hukukuna göre Uygur Kardeşlerimizin Hak ve Hukukta,diğer din kardeşlerimizden hiçbir farkı bulunmamaktadır.
Allah Taala’nın mübarek isimlerinden biri de ADİL’dir. İslam Kardeşliği adil olmayı ve kardeşler arasında adaletli olmayı ve davranmayı gerektirir.
Lütfen Çin’in Uygur Kardeşlerimizi toptan katletmesine,soykırım yapmasına sessiz kalmayınız. Yasal haklarınızı kullanarak Barışçıl tepkilerinizi gösteriniz.
Sizlerden İsteğimiz,sadece yasal haklarınızı kullanarak barışçıl yollarla tepkinizi göstermenizdir. İşgalcı Çin’e ,Müslüman Uygur Kardeşlerimizin yalnız,kimsesiz,savunmasız, dayanaksız ve biçare olmadığını kanıtlamanızdır.
Çinli İşgalciler Mazlum ve mağdur Müslüman Uygur Türkü Kardeşlerinizin yalnız desteksiz ve çaresiz olmadıklarını arkalarında Müslüman Türk Milletinin olduğunu anladığı oranda katliam ve soykırımlarını ancak, duraklatır ve katliam kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunlulugunu duymaya mecbur kalırlar.


Unutmayınız ; Zalimin Zulmüne Sessiz Kalmak,Onun zulmüne Ortak Olmaktır.
Lütfen Harekete Geçiniz,Doğu Türkistan’da daha çok toplu idamların,katliamların ve jenosid uygulamalarına tepkilerinizle engel olmaya çalışınız.
Yasal haklarınızı kullanarak Barışçıl yollarla İfade özgürlüğünüzü Mazlum ve Mağdur Doğu Türkistanlı Kardeşlerimiz için bir kez daha Lütfen gösteriniz.
Doğu Türkistanlı Kardeşlerimiz sizlerden sabırsızlıkla ve dört gözle DESTEKLERİNİZİ beklemektedir.
Müracaatnamemizi Doğu Türkistan Liderlerinden,merhum İsa Yusuf Alptekin’în şu tarihe not düşan ifadesi ile sonlandıralım. “Türkiye,Türk ve İslam Dünyasının Yegane Kalesi ve İstinatgahıdır.Allah Türkiye’yi, Müslümanları Ve Türk Milletini ilelebed Korusun ve payidar Kılsun. Amin”

http://www.uyghurnet.org/muracaatname/

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi