Birlik, Dirlik ve Esenlik Köprüleri…

Bayram Durbilmez - kayserihakimiyet2000.com

Sevgi, saygı, hoşgörü… Bu köprüler yoksa kavga, gürültü, kargaşa, kan, gözyaşı, ölüm sarar dört bir tarafı ve diğer köprülerin yıkılması kolaylaşır. Birlik, dirlik ve esenlik köprüleri yıkılırsa ne devlet kalır ne de millet ortada…

Birlik, dirlik ve esenlik köprüleri arasında dil birliği, kültür birliği, millet birliği, bayrak birliği, devlet birliği…oldukça önemlidir. Aynı vatanda, aynı İstiklâl Marşı’nı beraberce söylemek ve aynı başarılara sevinmek, aynı felâketlere üzülmek mensubiyet duygusuyla mümkün olabilmektedir.

Türkiye’de tek dil Türkçe, tek millet Türk milleti, tek bayrak Türk bayrağı, tek devlet Türk devletidir.

Birlik, dirlik ve esenlik köprülerini yıkmakla görevli şer güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin amaçlarından biri Türk milletini mezhep kavgalarına sürüklemektir. Aynı Allah’a inanan, aynı kıbleye yönelen insanları Alevî- Sünnî diye birbirine düşürmeye çalışarak fitne ateşi düşürdüler ocaklara değişik dönemlerde.

Birlik, dirlik ve esenlik köprüleri arasında inanç birliği öne çıkar. Rahman bir, Kur’an bir, iman bir, ezan birdir. Bu birlikleri bozmaya çalışanlar ateşe körükle gitmeyi sürdürdüler yüzyıllardır. Bu bozgunculara karşı çıkan Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî ve daha pek çok inanç önderi birlik çağrısında bulundu yılmadan. Çünkü bu inanç önderleri çok iyi biliyordu ki fitne alevini söndürecek gerçek güç birlik denizidir. Sevgi, saygı, hoşgörü yolunun diğer yolcuları da bu derdin dermanının birlik ve beraberlik olduğunu bilerek birliği seçti bilgece. Bu bilge insanlar kavgaya, kargaşaya karşı çıkarak fitne ve fesat alevleri bütün ülkeyi sarmadan söndürdü her dönemde irfan dolu gönülleriyle, bal akan dilleriyle…

Sevgi, saygı, hoşgörü insanların yakınlaşmasını ve kaynaşmasını kolaylaştırır. Bu yakınlaşma ve kaynaşma sonucu gelecekte de birlikte yaşama arzusu çiçeklenir uzlaşan gönüllerde. Türk milletinin sağlam köprülerinden inanç birliği konusundaki duygu ve düşüncelerimizi dile getiren şu dizeleri birlikte okuyalım “Birnâme” şiirimizden: “O’dur uludan ulu / O’dur merhamet dolu / Can, canan O’nun kulu / O’dur her şeye kâdir / Rahman bir… Aynı din, aynı kıble / Bölünme bile bile / Ayrılık azap, çile… / Gel bu yola sen de gir / Kur’an bir… Söndür fitne alevi / Yanmasın gönül evi / Birdir Sünnî, Alevî / Ayrı-gayrılık nedir? / İman bir… “Kardeşiz biz!” der Nebî / Beş vakit aşk sahibi / Müminler tespih gibi / Kalpte Rab, dilde tekbir / Ezan bir… Bir olur akıl, izan… / Bir olur bilge insan / Birliktir derde derman / Birlik en büyük iksir / İrfan bir…”

Kazakistan Türkleri arasında yaygın bir atasözü var: “Birlikti el ozadı, birliksiz el tozadı” şeklinde. Bu atasözünü Türkiye Türkçesine şu şekilde uygunlaştırmak mümkündür: Birlikli el (halk, ülke, devlet) uzar, birliksiz el (halk, ülke, devlet) tozar. Uzamaktan maksat büyümek, tozmaktan maksat da dağılmaktır. Demek ki birliği olan el (halk, ülke, devlet) büyümekte, birliği olmayan ise dağılmaktadır. Türkmenistan Türkleri de “Birigen ozar, bölünen tozar (Birleşen ozar, birleşmeyen tozar” biçiminde söyler aynı atasözünü. Çünkü güç birliktedir (Küç birdikte). “Nerede birlik, orada dirlik”, “Birlik olmayan yerde dirlik olmaz” sözleri de birliksiz dirlik olamayacağını vurgular. Bu atasözü de bütün Türk dünyasında yaygındır. Sözgelimi Kazakistan Türkleri “Birlik jok jerde dirilik bolmaydı” derken, Türkmenistan Türkleri de “Birlik bolmasa dirilik bolmaz” diye seslenirler. Bu kültürden beslenen Hacı Bektaş Veli ve birlik arzulayan canlar da şu sözlerle seslenir yüzyıllardır: “Bir olalım, iri olalım, diri olalım…”

Devamı: http:kayserihakimiyet2000.com/birlik-dirlik-ve-esenlik-kopruleri/

Bu yazi 27 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi