Biz bunları yaptık. Ya siz ?

Biz bunları yaptık. Ya siz ?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Yüksek Makamına,

Medine-i Münevvere’yi düşman çizmelerine çiğnetmemek uğruna çamurlu sular içen, hurma çekirdeklerinden ekmek yapıp, çekirgeyi katık eden Fahrettin Paşa ve yiğitlerinin kahramanlıkları Türk tarihinin altın sayfalarında yer almaktayken Birleşik Arap Emirliğinden bir bakanın haddini aşan açıklamalarının verdiği üzüntü yetmiyormuş gibi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin sosyal paylaşım mecralarındaki açıklamaları üzüntümüzü ziyadeleştirmiştir.

Adı geçen şahsın BAE bakanının rezaletinden çok önce Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’ya ve bütün dünyanın kabul ettiği Çanakkale Zaferi’mize yönelik hakaret dolu beyanları, hezeyanları “i'lây-ı kelimetullah” ve “felah-ı vatan” için canlarını hiçe sayarak öne atılan kahramanların ruhlarını incitmiştir. Adı geçenin Yüksek Makamınızdan yapılan açıklamalardan sonra riyakârca dil değiştirmesi kişinin karakteri bakımından da ayrıca ibret vericidir.

Öyle anlaşılıyor ki bu şahıs, Türk tarihinin altın sayfalarına, geçmişin büyük Türk kahramanlarına hakaret etmeyi kendisine meslek edinmiştir.

2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Türk Milleti adına Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) kapsamında verilen bu ödülün geri alınmasının sağlanmasını Ocağımız Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak zât-ı âlilerine arz etmeyi kararlaştırmıştır.

Tensip buyurmanızı arz ederiz..... 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
İlgili Makama,

Kurumunuz tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da yapılan törende Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) kapsamında “2013 Sosyal Bilimler Telif Ödülü”ne layık görülen Prof.Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin halihazırda Medine Müdafi‘ Fahrettin Paşa’ya ve şehit edilen Cemal Paşa’ya yaptığı hakaretten çok önce Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’ya ve büyük zaferimiz Çanakkale’ye yönelik sarf ettiği hakaretamiz ifadeleri, bu kişinin taşıdığı akademik unvanın gölgesinde Türk Tarihine ve Türk Kahramanlarının aziz hatırasına saldırmayı görev edindiğini göstermektedir.

Bu nedenle Türk tarihine, kahramanlarımıza, şehitlerimize dair çeşitli mecralarda verdiği hakaret dolu beyanları, hezeyanları nedeniyle adı geçen şahsa 2014 yılında Türk Milleti adına tevdi edilen ödülün geri alınması hususunda Yönetim Kurulumuz olağanüstü toplantı yapmış ve bu konunun başkanlığınıza iletilmesini kararlaştırmıştır.

Saygılarımızla.


...

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na

Kurumunuz tarafından hazırlanan tanıtım filminde Türk Ocağı’nın Halkevi binasında hizmet gördüğüne dair bir ifadenin yer aldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Türk Ocağı’nın kuruluşuna, geçmişteki faaliyetlerine ve milli tarihimizdeki yerine yönelik yapılan bu anakronik ifade, kurumunuz için utanç verici bir talihsizliktir.

Yeniden hatırlamak isteriz ki, Türk Ocakları kuruluşundan itibaren milli davaların takipçisi, milletin gören gözü, adil vicdanı olma gayreti içindedir. Balkan Savaşlarının kara günlerinde Türklüğün yükseltilmesi, milletin kırılan kanatlarına derman olmak adına kurulan, Çanakkale başta olmak üzere Türk devletinin her cephesinde savaşan, Millî Mücadele’de istiklal-i tam ve hakimiyet-i milliye için şehitler veren bu kutlu Ocak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün himmet ve himayelerinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

İnkılapların hızla sürdüğü dönemde yine Uluönder’in isteğiyle çalışmalarını sonlandırarak, bütün mal varlığını Cumhuriyet Halk Fırkası’na ve Türk Ocaklarının faaliyetlerine ara vermesinden sonra kurulan Halkevleri’ne devreden de yine Yeni Türk Devleti’nin kurucularının toplandığı Türk Ocakları’dır.
Malumuzdur ki, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun nüveleri olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin ilk toplantıları Türk Ocağı’nın çatısı altında gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle, tanıtım filminde yer alan yanlış ifadenin tashihi ve Türk Ocakları’nın manevi şahsiyeti için de özür talebimizin dikkate alınması konularında Yönetim Kurulumuz olağanüstü toplanarak bu hususların başkanlığınıza iletilmesini kararlaştırmıştır.

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi