Bozüyük Şubesi - Nevzat Ağabeyin Ardından

Bozüyük Şubesi - Nevzat Ağabeyin Ardından

“Nevzat Ağabeyin Ardından”

Bozüyük Türk Ocağı, 25.010.2013 günü 10 Ekim 2013 günü kaybettiğimiz Nevzat Köseoğlu’nu tanıtım sohbeti gerçekleştirdi. Bozüyük Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arın tarafından hazırlanan slayt, video film ve resimler eşliğinde gerçekleştirilen program Güz döneminin de ilk programı olma özelliği taşıyordu.

Arın programına önce Nevzat Köseoğlu’nun kısa özgeçmişini anlatarak sohbet programına başladı. Tamamen inandığı fikirlere ve ilme adanmış bir ömür ve bu minvalde dik durabilen nadir insanlardan olan Nevzat Köseoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı belirtti. Sohbet programında özetle şu konular vurgulandı;

1-Nevzat Köseoğlu’nun hayatı ve kişiliği
2-İlim ve irfan yönü, yaptığı çalışmalar
3-Hakkında söylenenler
4-Eserleri
5-Aldığı ödüller
6-Yaptığı konuşma ve konferanslardan özet video gösterimi

Arın, Nevzat ağabeyin hayatı, kişiliği, ilim ve irfan yönü üzerine bilgi verdikten sonra vefatını müteakip hakkında söylenenlerden bir özet sundu. Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz’ün Nevzat Köseoğlu ile ilgili değerlendirme yazısını misafirlerle paylaştı. Sayın Öz şöyle özetliyordu onu: “Çok sistematik bir kafası ve berrak bir zihni vardı. Önceleri üye ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığım, 2008-2012 arasında da başkanlığını deruhde ettiğim Türk Ocakları Genel Merkez Hars Heyetinin toplantılarında  Nevzat ağabeyin yaptığı tahlillerde hep meselelerin esasıyla ilgili ve net ifadeler kullandığını müşahede ettim. Asla mugalata yapmaz, inandığını söylerdi. Kınayanın kınamasına aldırmazdı. O, bizim medeniyetimizin derinliğine ve büyüklüğüne, inkıraz dönemini aştığımıza, Türk tarihinin sarkacının yeniden yükselişe geçtiğine samimiyet ve şevk ile inanan bir mümin idi. 2009’da Bilecik ve Söğüt’te gerçekleştirdiğimiz 1. Söğüt Toplantısında “milliyetçilik ve ulusalcılık, millî devlet ve ulus-devlet” konularını ele alırken hakim Batılı paradigmayı reddederek kendi kavramlarımızla düşünmenin önemine işaret etmiş ve bizim devletimiz, Selçuklu iken de Osmanlı iken de zaten millî devlet idi demişti. Zira o bizim millet kavramımızın derin, tarihî muhtevasına vâkıf birisi olarak Türklük ile Müslümanlığı ayrı ayrı değil içiçe geçmiş olarak görüyordu.

Türk kültürüne, irfanına yaptığı hizmetler çeşitli yazılarda ele alınacak ama ben iki husus üzerinde durmak istiyorum. Birincisi onun medeniyetimizi yeniden inşa, bir medeniyet tasavvurunu dünyanın önüne koyma davasına olan imanıdır. Medeniyetimizin geçtiğimiz yüzyıllardaki durumunu iman ve heyecanımızdaki sönüşe bağlaması İbn Haldun’un asabiye kavramının yeni bir yorumudur. Kötümserliğe kapılmamızı, çünkü her akşamın bir sabahı olduğunu biliyordu. İşte, özellikle 1990’larda Türk dünyasında bağımsız devletlerin de ortaya çıkışıyla Türk tarihinin sarkacı yükselişe geçmeye başlamıştı. İlim adamlarından iş adamlarına, sanatçılardan siyasetçilere hepimizin görevi bu yeni durumu iyi anlayıp medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmekti. Günümüzde yaşanan bazı gelişmelerin milliyetçi camiada yarattığı korku ve endişeler ona uzaktı. Çünkü o kendinden ve milletinden emin ve her şeyden önce de Allah’ın ipine sarılmış mümin bir ülkücü idi. O, sahip olduğu derin tarih bilgisi ve şuuruyla bize bugün vahim gibi görünen türden gelişmelerin her zaman yaşandığını bildiğinden aslolanın ufka bakmak, olayların üzerine çıkarak geleceği tasarlamak olduğunun farkındaydı. Nitekim Türk Ocaklarının 10 Mayıs 2013 günü yapılan Tarihi Buluşma toplantısında yaptığı kısa konuşmada da buna işaret etmiş, endişelere yol açan bazı hadiselere, Türk kimliğini anayasadan silme çabalarına işaret ederek “yel kayadan ne aparır” diyerek sözlerini tamamlamıştı.

İkinci husus ise onun tavizsiz ivazsız, hesabî değil hasbî ülkücülüğüdür. İşte bu ülkücülüktür ki ona Şehit Enver Paşa kitabını yazdırmıştır. Pek çok kimsenin Osmanlı Devletinin Birinci Cihan Harbindeki ağır yenilgisinin başlıca sorumlularından birisi, hatta birincisi olarak gördüğü Enver Paşa’ya o bir başka pencereden bakmayı çok iyi bildi. Tarihî Buluşmada da dediği gibi, yenilmiş olabilirdik ama yüreği yıkılmamak, yüreğimizi sıcak tutmaktı önemli olan. Çöken bir imparatorluk ordusunu büyük bir heyecan ve azimle ayağa kaldırıp yeniden yedi düvele meydan okuyabilecek bir duruma getirme azmi, Türklük ve İslamlık davası uğrunda bezl-i can etmekten hiçbir zaman sakınmayan bir kahramandır Enver… Onun, kaybedeceğini bilse de geleceği, gelecek nesillerin ruhunu inşada hayatî rol oynayacağına inandığı bir eyleme ölüm pahasına gitmesi, sağlam imanının, milletine bağlılığının, kısacası ülkücülüğünün bir ifadesiydi.  İşte bunun içindir ki Nevzat ağabey Şehit Enver Paşa’yı, üstün meziyetlerinin yanında bütün zaaflarıyla beraber derinden seviyordu.”

Arın daha sonra slayt gösterimi ile Köseoğlu’nun eserlerini ve eserlerinden alıntıları paylaştı.
1.          Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler,
2.         Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler’ de-İslâm'da ve Osmanlı'da Devlet,
3.         Şehit Enver Paşa,
4.         Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp,
5.         Geçmiş Zaman Peşinde yahut Vaizin Söyledikleri,
6.         Küreselleşme ve Milli Hayat
7.         Türk Kimliği ve Türk Dünyası,
8.         Milli Kültür ve Kimlik,
9.         Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı,
10.        Konuşmalar,
11.        Devlet “Eski Türkler ‘de İslam'da ve Osmanlı'da”,
12.        Kitap Şuuru, eserlerinden bazılarıdır.

Arın daha sonra Nevzat Köseoğlu’nun aldığı ödüller ve video konferans görüntülerini misafirlerle paylaştı. Sohbet toplantısı Nevzat Köseoğlu’na bağışlanan Kur’an tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. Sohbet esnasında üye ve misafirlere çay ve kek ikramı yapıldı.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi