Bozüyük Türk Ocağı 07.02.2014 Cuma Sohbeti Haberi

Bozüyük Türk Ocağı 07.02.2014 Cuma Sohbeti Haberi

“Demokrasinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye’de Demokrasi”
Adem Avcu
Bozüyük Türk Ocağı Başkanı

7 Şubat 2014 Cuma akşamı Ocak binasında saat 19.30 ‘da başlayan sohbette Türk Ocağı Bozüyük şube başkanı Adem AVCU ‘’Demokrasinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye’de Demokrasi’’ konulu bir sunum yaptı. Demokrasinin ilk olarak Atina’da ortaya çıktığını ancak o zaman ki demokrasinin günümüzden çok farklı bir uygulama olduğunu belirten Adem AVCU, tarihsel süreç içinde demokrasinin Avrupa’da sancılı ve kanlı bir seyir izlediğini ve bugüne gelene kadar kolay gelinmediğini söyledi.

Adem AVCU, Osmanlı Devletinde ise demokrasiye geçişin ilk adımının 1839’daTanzimat Fermanı ile atıldığını sonrasında 1856’da Islahat Fermanı ve 1876 yılında Kanun-u Esasi ve Meşrutiyet’in ilanı ile geliştiğini ancak yüzyılın sonuna doğru ardı ardına başlayan savaşlarla Osmanlı Devletinin yıkılma sürecine girmesi ve I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devletinin yıkılması ile demokrasiye geçiş sürecinin sekteye uğradığını söyledi.
Kurtuluş Savaşı sürerken 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile yeni Türk Devletinin temelleri atılırken aynı zamanda demokrasiye geçiş sürecinin de başladığını söyleyen Adem AVCU Atatürk döneminde iki kez çok partili demokratik hayata geçiş denemesi yapıldığını ancak ilkinde Şeyh Sait Ayaklanması, ikincisinde Menemen Ayaklanmasının patlak vermesi ile her iki denemenin de başarısızlıkla sonuçlandığı belitti.
Adem AVCU, Atatürk’ün vefatından sonra II. Dünya Savaşı yıllarından sonra 1946’da Demokrat Parti ve diğer partilerin kurulması ile çok partili hayat geçildiğini ancak o yıl yapılan seçimlerde uygulanan gizli oy açık tasnif sisteminin demokrasi tarihimize sürülmüş bir leke olduğunu söyledi.
1950’de başlayan Demokrat Parti iktidarının 27 Mayıs 1960’ta askeri ihtilal ile sona erdiğini bu ihtilalin demokrasimizi derinden yaraladığını, askeri darbeden sonra yeniden demokratik hayat dönüldüğünü ancak 12 Mart 1971 tarihinde ordunun bu kez bir muhtıra ile demokrasimize ayar çektiğini söyleyen Adem AVCU, muhtıradan sonra 1980’ne kadar ağır aksak ilerleyen demokrasimizin 12 Eylül 1980’de ordunun bir kez daha yönetime el koyup bütün siyasi partileri ve TBMM’yi kapatmasıyla ağır bir yara aldığını belirtti.
Adem AVCU, tüm süreç boyunca dört anayasa yapıldığını ancak bugün hala anayasamızın tartışıldığını ve halen yürürlükte olan 1982 anayasasının anti demokratik bir anayasa olduğunu ve bu anayasanın bireysel özgürlükler ve demokrasinin gelişmesine müsaade etmediğini ve modern demokratik dünyanın çok gerisinde kaldığımızı bu sebeple sürekli olarak batılı demokrasi gerek ABD gerekse AB tarafından eleştirildiğimizi ve dışlandığımızı söyledi.
Adem AVCU, demokrasimizin gelişebilmesi için her şeyden önce bireysel özgürlükleri ön plana çıkaran, yasakçı zihniyeti yıkan ve düşünceyi özgür bırakan modern bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi.

Bu yazi 21 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi