Bozüyük Türk Ocağı 21.02.2014 Cuma Sohbeti

Bozüyük Türk Ocağı 21.02.2014 Cuma Sohbeti

Bozüyük Türk Ocağı
21.02.2014 Cuma Sohbeti

“Türk Tarihinde Kardeş Katli”
Adem Avcu
Bozüyük Türk Ocağı Şube Başkanı

21 Şubat 2014 Cuma akşamı saat 19.30’da Ocak binasında yapılan Cuma sohbetinde “Türk Tarihinde Kardeş Katli” konusu işlendi.
Ocak başkanı Adem AVCU, günümüzde Türk insanının çok duygusal olduğunu bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizi film sebebi ile son günlerde Osmanlı hükümdarları hakkında ileri geri konuşmalar yapıldığını hatta Kanuni Sultan Süleyman hakkında dava açıldığını, Tarih profesörlerinin televizyon kanallarında “Kardeş Katli” konusunda konuşmalar yaptığını bu konuşmaların çoğunlukla tarihsel gerçeklere uygun olduğunu ancak bazı konuşmaların tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi.
Adem AVCU, sunumunda Türk Tarihinde Osmanlı Devletinden öncede zaman zaman kardeş ve şehzade katli olduğunu, Anadolu Selçuklu Sultanı 4. Kılıçarslan’ın kendisinden sonra oğulları birbirleriyle taht yüzünden savaşmamaları için ve birbirlerini öldürmesinler diye ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmasına rağmen daha sağlığında oğullarının birbirini öldürdüklerini gördüğünü söyledi.

Adem AVCU, eski Eski Türk devlet anlayışına göre devletin kardeşler arasında bölündüğünü ve bu sebeple ya kardeşler arası savaşlar yada dış saldırılara maruz kalan Türk devletlerinin yıkılıp gittiğini buna karşılıkOsmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren merkeziyetçi bir anlayışa sahip olduğunu bu nedenle hiçbir ayrılıkçı güç odağının, hanedan içinde dahi olsa kabul edilmediğini, Ankara Savaşından sonra Yıldırım Bayezıd’ın ölümünün ardından yaşanan fetret devri ve oğulları arasında yaşanan savaşın Osmanlı Devletini düşürdüğü durum dikkate alındığında kardeş katlinin sebebinin daha kolay anlaşılacağını söyledi.

Osmanlı Devletinin en ünlü fıkıh alimlerinden olan Kemalpaşazade’nin

Çuşeh baştır memleket ana ten
Yaraşmaz iki başlı olmak beden
Sığar bir kilim içine on gedâ,
Bir kilime sığamaz iki padişâ’’

diyerek devlet içinde iki başlılığın kabul edilemeyeceğini belirttiğini ve Fatih Sultan Mehmed’in bu anlayışı çıkardığı ‘’Evladımdan her kimesneye saltanat müyesser ola, ol kişinin nizam-ı alem için karındaşlarını katli münasiptir. Ekser-i ulema dahi tecviz vermiştir. Atam dedem kanunudur ve dahî benimde kanununumdur, anınla amil olalar.’’ kanunname ile meşrulaştırdığını ifade etti

Adem AVCU, bugün insanların tarih biliminin en önemli kuralı olan tarihi olayların günün şartları içinde değerlendirilmesi kuralını çiğneyerek bugünün şartları içinde olayların değerlendirilerek çok ciddi bir hata yapıldığını belirtti. Hiçbir insanın bir iktidar uğruna evladı yada kardeşini kolayca katledemeyeceğini ancak bazen devlet ve milletin selameti için tehlike haline gelen evladın milletin selameti için feda edilebileceğini bu sebeple padişahların çok ağır bir fedakarlık yaptıklarını ifade eden Adem AVCU, bunu yaparken hem örfi hukuk hem de İslam hukuk alimlerinin bu ölümlere fetva verdiklerini söyledi. Bugünkü şartlarda bunu anlamanın zor olduğunu kardeş katlinin ancak o günün şartlarının iyi etüt edilmesi halinde anlaşılabileceğini bu sebeple Türk insanının bir dizi filme bakarak karar vermesinin çok yanlış olduğunu ifade etti.

Bu yazi 27 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi