Bozüyük Türk Ocağı Etkinlikleri: Türk Kültür ve Medeniyetinin İzinde

Bozüyük Türk Ocağı Etkinlikleri: Türk Kültür ve Medeniyetinin İzinde

Bozüyük Türk Ocağı Etkinlikleri
01.11.2013 Cuma Sohbetleri

“Türk Kültür ve Medeniyetinin İzinde”
Ahmet Arın
Bozüyük Türk Ocağı Başkanı

Bozüyük Türk Ocağı, 01.11.2013 günü Cuma sohbetinde “Türk Kültür ve Medeniyetinin izinde” konulu bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bozüyük Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arın tarafından hazırlanan slayt, video film ve resimler eşliğinde gerçekleştirilen programa katılımcılar da soru ve katılımlarıyla renk kattı.Arın sohbet toplantısına Türk İslam sanatının temel nitelikleri ile ilgili kısa bir bilgi sundu;

1. MİMARİ: Türk-İslam sanatının temelleri Karahanlılardöneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkiletmiştir.
a) Dini Mimari: Türk-İslam devletlerinde yerleşik hayat tarzının önem kazanması imar faaliyetlerine önem kazandırmış;cami,medrese,kervansaray,köprü vb. eserler inşa edilmiştir.Camiler bu eserler arasında ilk sırada yer almıştır. Karahanlılarda camide kullanılan kubbe,önemlibir mimari unsur olarak öne çıkmıştır.Türk üçgeni kullanılmaya devametmiştir. Büyük Selçuklularda büyük çapta camiler yapılmış ve Eyvanlı Tip Camimodelinin geliştirmişlerdir. İslamiyet’in etkisiyle gelişen minare geleneğiTürk-İslam sanatında önemli bir yere sahiptir.Minareler tuğlaların farklı dizilmesiyle,çeşitlibitki motifleriyle,geometrik desenler,çini süslemeleri ve kufi yazılarlasüslenmiştir. 13. Yy.’dan itibaren Anadolu’da cami ve medreselerin giriş kapılarına çifte minare yapılmıştır.Çifte minareler devleti sembolize etmesi ve daha ihtişamlı görünmesi nedeniyle kullanılmıştır.Osmanlıminareleri daha önceki dönemlere göre daha ince ve süslüdür. İlk Türk-İslam devletlerinde anıt mezar ilk kez Karahanlılardöneminde Türbe Mimarisişeklinde ortaya çıkmıştır. Selçuklulularda anıt mezarlar Türbe ve Kümbetolmak üzere iki şekildeinşa edilmiştir. İlk dönemlerde anıt mezar yapımında tuğlakullanılmış;daha sonraları taş kullanılmıştır. Dini mimarinin önemli unsurlarından biri demedreselerdir.Türk-İslam devletlerinde ilk medrese Karahanlılarzamanın dayapılmıştır. Selçuklular medresede yeni bir tarzoluşturmuşlar,bu tipte yatılı öğrenci odaları ve dershaneler birleştirilmiştir. Bu dönemin en önemli medresesi şüphesiz Nizamiye Medreseleriolmuştur. Bu model medreseler daha sonraki devletlere deörnek teşkil etmiştir.
b) Sivil Mimari: Bu alanda ilk eser Kervansaraydır. Kervansaraylar ilk kez Karahanlılarzamanında inşa edilmiş ve adına Ribatdenilmiştir.Güvenlikve konaklama amacıyla yapılan ribatlar savunma duvarlarıyla çevrili,mescit,ahırve odalardan oluşan bir yapıdır. Türkiye Selçukluları’nda kervansaraylar anıtsallıkları,planları ve süslemeleriyle ön plana çıkar.Han veya Sultan Han denilen bu yapılar avlulu, kapalı ve açık olarak inşa edilmiştir. Saraylar,Gazneliler döneminde gelişmegöstermiştir.Gazne saray planları daha sonraki dönemlere örnek oluşturmuştur.Saraylar açık ve kapalı geniş alanlar, büyük bir avlu etrafına sıralanan mekanlar şeklinde karşımıza çıkar. Türkler Anadolu’ya gelirken Orta Asya ve İran’dakigeleneksel mimariden etkilenerek konut mimarisinde yeni sentezleroluşturmuştur. İlk Türk evleri çadırın bir kopyası olarak inşa edilmiştir.Çadırdakidüzen daha sabit sembollerle ev planına aktarıldı. Türkiye Selçukluları’nın yıkılmasından sonraAnadolu’da beylikler dönemi başlamıştır.Bu beylikler çok güçlü olmasalar daAnadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Türk beylikleri Anadolu- Türk mimarisine yeniliklergetirmekle birlikte Osmanlı mimari anlayışına da temel oluşturmuşlardır.
2. SÜSLEME SANATI: Türk-İslam devletlerinde süsleme sanatı ilk Türkdevletlerine göre değişiklik ve çeşitlilik göstermiştir.Uygurlardan beri kullanılan çini sanatı Karahanlılar ve Gaznelilerde de görülmektedir.Bu sanat beylikler döneminde de gelişimini sürdürmüştür.Çinilerde yazı ve geometrik şekiller kullanılmıştır. Türkler Anadolu’ya gelinceye kadar eserlerindetuğla süslemeleri kullanmışlar,Anadolu’da taşın öncelikli yapı malzemesi olmasıtaş oymacılığını da geliştirmiştir.
Taş süslemelerde çift başlı katral,kartal,aslan,geyik,melek,yıldızgibi figürler kullanılmıştır. Taş süslemenin yanında Türk sanatında önemli biryer tutan ahşap işçiliği yapıların pencere ve kapı kanallarında,camiminberlerinde kullanılmıştır. Resim konusundaki dini endişe minyatür sanatınıngelişmesini sağlamıştır. Türkler İslamiyet’i kabulle birlikte Arapharflerini almış ve bunları estetik hale getirmişlerdir ve süslemelerindekullanmışlardır.
3. EL SANATLARI: Büyük Selçuklular’la parlak bir dönem yaşayanmaden sanatı 12. Yy.’daArtuklular ve Selçuklular’la Anadolu’da varlığınısürdürmüştür.Oyma, kakma, kabartma gibi tekniklerin kullanıldığı bu sanat; kandil,şamdan,buhurdanlık gibi gündelik yaşama ilişkin birçok madeni eşyada kendini göstermiştir. İlk Türk devletlerinden gelen halı ve kilimdokumacılığı gelişerek devam etmiştir.Halılarda baklava, yıldız,bitki vehayvanmotifleri kullanılmıştır.

Sonra slayt gösterisi ile birlikte; mimari, ahşap işçiliği, ebru, hat, minyatür, çini işçiliği ile ilgili Orta Asya’dan Balkanlara kadar örnekler sundu. Bu yapı ve eserlerin özellikleri kısaca misafirlere aktarıldı. Musiki ve Edebiyat alanlarındaki sınıflamalar aktarıldı. TRT Okul programınca hazırlanan mimari eserlerin yapımını içeren videolardan iki örnek sunuldu (Sultan Ahmet Camii ve Konya Alaaddin Camii yapımı). Sonra 06.08.2013 tarihinde 49 yaşında kaybettiğimiz Servet Somuncuoğlu’nun TRT Belgeselleri ile Kazakistan Esik Kurganlarına ve Altın Adam’a yolculuk yapılarak sohbet sonlandırıldı.

Sohbet esnasında üye ve misafirlere çay ve kek ikramı yapıldı.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi