Çözüm Paketi Hakkında Basın Açıklaması

Çözüm Paketi Hakkında Basın Açıklaması Demokratikleşme paketi adı altında kamuoyuna açıklanan, uzun zamandır içeriğine dair spekülasyonlara şahit olduğumuz düzenlemelerin demokratik beklentilerin hayli gerisine düşerken millî birliğimizi yakından ilgilendiren önemli konularda ciddi kaygılar uyandırdıklarını görüyoruz.

Demokrasimizin ihtiyaç duyduğu güçlendirilmiş denetim mekanizmaları, parti içi demokrasinin önünü açacak düzenlemeler, işlevini yitirmiş kimi bürokratik kurumların mercek altına yatırılması gibi taleplerin bilinmeyen bir zamana ertelendikleri anlaşılıyor.

Türk milletinin demokrasimizin derinleştirilmesi bakımından gerçekten ihtiyaç duyduğu bu türden düzenlemeler yerine, vaktiyle yeni kuşaklara millî kimliğimizi benimsetmek amacıyla eğitim sistemimizde yer verilmiş "andımız" gibi uygulamaların hedef tahtasına yerleştirilmesi yeni soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Normal bir demokraside pedagoji uzmanlarının meselesi olabilecek işler, "Türklüğün" devlet düzenimizden tasfiyesi amacıyla bölücü çevrelerce yapılmış pazarlıklar sonucu yürütülen bir programın gereği olarak mı siyaset kurumunun gündemini en üst düzeyde işgal etmektedir?

Paketin içerisinde yer alan, “etnik temelde ayrı okullaşma”nın önünü açacak düzenlemeler bu endişelerimizi daha da pekiştirmektedir. Tarihimiz boyunca yaşadığımız acı tecrübeler ve başka toplumların etnik çatışmalarla ilgili deneyimleri erken yaşlardan itibaren etnik esasta sınıfları ayrılan kuşakların bir arada yaşama iradelerini yitirdiklerini göstermektedir.

Türk Ocağı olarak; günü kurtarmak adına atılacak yanlış adımların geleceğimizi tümüyle ipotek altına almaması için engin tarihi hafızamızın aydınlığına başvurmamız gereken günlerden geçtiğimizi hatırlatmak ve ufkumuzdaki tehlikeyi milletimizle paylaşmak istiyoruz.

Güçlü Türkiye ve umut dolu yarınlarımız için demokrasimizin güçlenmesini ve derinlik kazanmasını gerekli görüyoruz. Bu bağlamda, meselâ başörtüsü meselesinin hallini takdirle karşılıyoruz. Ancak etnik temelde ayrışmayı tahrik edecek yanlış politikalar bizi bu vizyonun çok uzağına, yeni gerilimlerle dolu günlere savuracaktır.

Etnikçi siyasete verilen tavizlerin arkasının kesilmeyeceği tecrübeyle sabit olduğu gibi paketin açıklanmasından hemen sonra açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Türk Ocağı olarak, ayrışmayı değil birliği esas alan bir yaklaşımın hakim kılınması halinde aziz Türk Milletinin, bin yıldır Anadolu'da geliştirdiği farklı kültür ve inançların tek bir millet olarak birlikte yaşama tecrübesini geleceğe taşıyacağından şüphemiz yoktur.

Birliğe halel getirecek tasarıların, millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmeyeceğine inanmak istiyoruz. Şurası anlaşılmalıdır ki, Türkiye birliğini korumadan demokrasisini pekiştiremez. Biz Türkiye'nin birliğini koruyarak demokrasisini pekiştirecek birikime sahip olduğuna inanıyoruz.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi