DÜNYA UYGARLIĞI İÇİNDE TÜRK UYGARLIĞI TARİH VE DİL MESELELERİ KURULTAYI

DÜNYA UYGARLIĞI İÇİNDE TÜRK UYGARLIĞI TARİH VE DİL MESELELERİ KURULTAYI Türk Dünyası coğrafyasının değişik yerlerinden gelen bilim adamlarının katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirilen "Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı;Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı" Çalışmalarını tamamladı ve yayınlanan sonuç bildirisi Kültür Konseyi Başkanı Dr.Metin ERİŞ tarafından okundu.Sonuç bildirisinde karara bağlanan konuları gerçekleştirmek üzere Tarih ve dil konularında iki ayrı izleme komitesi kuruldu.

DÜNYA UYGARLIĞI İÇİNDE TÜRK UYGARLIĞI TARİH VE DİL MESELELERİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRİSİ

29 Haziran 2014

Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı 26-29 Haziran 2014 tarihinde 2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’de toplanmıştır.
27 Haziran 2014 tarihinde başlayan Dil/Edebiyat oturumlarında 27 adet tebliğin sunumu; Tarih oturumlarında 26 adet tebliğin sunumu 28 Haziran günü tamamlandıktan sonra tebliğlerin müzakeresine geçilmiştir:
1) Türk Dilinin ilerlemesi için bu konuda yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde ortak ‘Türk Dili’ oluşturulması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu. Bu doğrultuda alfabede, yazı kurallarında; ortak terimlerin oluşturulması, ortak sözlüğün, ortak gramerin hazırlanması hususunda mevcut güçlüklerin de göz önüne alınarak çalışmalar yapılması için fikir birliğine varıldı. Bu çalışmalara bütün Türk ülkelerindeki araştırmacıların katılmasının gerektiği ve bu çalışmalardan elde edilecek bilimsel sonuçlarla ilgili kararların ilgili makamlara iletilerek geniş kitlelerin görüşüne sunulması üzerinde duruldu.
2) Ortak bir ‘Türk Dili’nin oluşturulması çalışmalarında mevcut diller arasında yaygın olarak konuşulması ve bu doğrultuda belli bir gelişmeye uğraması açısından Türkiye Türkçesinin seçilmesi konusu üzerinde durularak mevcut güçlüklere rağmen bu konudaki çalışmaların yaygınlaştırılmasının gerektiği üzerinde duruldu. Bu konuda dil bilimin tüm alanları ile ilgili çalışmalarının yapılmasının bir an önce başlatılmasının önemi vurgulandı. 
3) Türk Dünyasında gerçekleştirilen çalışmaların mevcut akademik âleme duyurulmasının gerekliliği üzerinde durularak başta tez çalışmaları olmak üzere tüm akademik çalışmaların ortak bir veri tabanı üzerinde toplanmasının kaçınılmaz olduğu, bu arada ortak bir faydalanmaya hizmet etmesi için ‘Türk Dünyası Millî Korpusu’nun önemi ve yaratılması gereği üzerinde duruldu.
4) Türk Dünyasının varoluşunda katkısı olan, bu çabaları yüzünden mahkûm olarak veya değişik süreçlere bağlı olarak hayatını kaybedenlerin çalışmalarının derlenmesi yanında çalışmaları ile Türk Dünyasını zenginleştirenlerin eserlerinin toplanıp yayınlanarak tüm Türk Dünyasına kazandırılması ve bu çabaların sistematik bir biçimde sürdürülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
5) Dil ve Tarih konusunda yaptırılacak master ve doktora çalışmalarına destek olmak için ‘Yüksek Koordinasyon Komitesi’nin oluşturulması gereği üzerinde duruldu.
6) Türk uygarlığı ile ilgili araştırmalarda nokta konuların seçilerek karşılaştırmalı bir şekilde derinliğine incelenmesinin ve Türk Uygarlığı ile ilgili terimlerin bilimsel yayınlarda korunmasının, ortaklıkların tespiti ve bilimin ilerlemesi bakımından önemli olduğu görülmüştür.
7) Bu araştırmaların yapılabilmesi için öncelikle ortak projeler çerçevesinde çalışmalar ilerletilmelidir. İkili veya çok taraflı ortak projelere verilecek desteklerle tercümeler dâhil ortak yayınların teşviki ve bilim dünyasına sunulması gerekmektedir.
8) Türk dünyası ile ilgili yayınların eksiksiz bir şekilde takip edilerek toplanacağı bir Türk Dünyası Kütüphanesi kurulması gerekmektedir. Bu kütüphane fizikî kütüphane olmalı ve bundan ayrı olarak bir de dijital kütüphane oluşturulmalıdır. Her iki tür kütüphane veri tabanlarıyla desteklenebilir.
9) Türk dünyasını araştıracak bir kurumun çatısı altında Sibirya Araştırmaları, Akdeniz ve Kıbrıs Araştırmaları, Türkistan Araştırmaları, Kafkas Araştırmaları, Balkan Araştırmaları v.s. gibi uzmanlık alan masaları oluşturulmalı ve ilgili alanların ihtiyaçlarına göre araştırmalar için münhasıran yol haritaları çizilmelidir. Uzman bilim insanlarının başında bulunacağı bu kurumlar, özellikle Türk dünyası araştırmalarına yönelik olmalıdır. 
10) Araştırma alanlarının ihtiyaç dillerine göre bu dillere vakıf bilim insanlarının yetişmesi için programlar ve destekler oluşturulmalıdır.
11) Sadece Türk dünyasını kapsayacak Erasmus benzeri öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı değişimi programları başlatılmalıdır. Bu program sadece ders hareketliliğini değil, araştırma yapılmasını da içermelidir. Bu değişim programının adı Türk Dili ve Edebiyatı için “İsmail Gaspıralı”; Tarih yazımı ve araştırmaları için “Kaşgarlı Mahmut” önerilmektedir.
12) Bir Türk dünyası ansiklopedisi çalışması başlatılmalıdır. Burada internette mevcut bulunan bilimsel Iranica ansiklopedisi örnek alınabilir. Ayrıca Dil/Edebiyat ve Tarih konularında ilmî bir dergi çıkarılmalıdır.
13) Araştırıcıların daha rahat kullanabilmesi için Türk dünyası ile ilgili arşivlerdeki belgelerin tıpkıbasımlarının yapılması veya bunların dijital ortama geçirilmesi gerekmektedir. Bunların metin neşirleri de yapılmalıdır. Ayrıca Araştırma konuları ile ilgili bir veritabanı oluşturulmalı ve Böylece yapılan çalışmalarla ilgili bilgi akışı sağlanmalı.
14) Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı başlığı altında bundan sonraki toplantıların iki yılda bir yapılması ve başkaca alt başlıkların bunun altında yer alması.
15) Bütün bu faaliyetler için kaynak ve fon ayrılması gerekmektedir.
16) Kurultay katılımcılarının tespit ettiği bu maddelerin daha da ileriye taşınabilmesi ve kuvveden fiile çıkarılabilmesi için aşağıda alfabetik olarak isimleri bulunan “İzleme Komitesi” oluşturulmuştur. 
Hürmetlerimizle sunmaktayız.
Dil / Edebiyat Grubu İzleme Komitesi
1. Roza BAKBERGENOVA
2. Ahmet BURAN
3. Saadat DAVLATOVA
4. Suleyman KAYIPOV
5. Hulnara SEITVANIEVA
Yedekler:
1. Kassym BALKIYA
2. Tashpolat SADYKOV
3. Kuldarkhan SMAGULOVA
Tarih Grubu İzleme Komitesi
1. Dilorom ALIMOVA
2. Dilavar AZIMLI
3. Baktybek ISAKOV
4. Jasulan ORYNBAYEV
5. İlhan ŞAHİN
Yedekler:
1. Muhammet Bilal ÇELİK
2. Feruza DJUMANIYAZOVA
3. Vladislav KOKOULIN

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi