Aziz Üyemiz;
Tüzüğümüz gereği Genel Merkez kongresinden en az iki ay önce şube kongresini yapmak durumundayız. Bu itibarla; 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de, Ocak binamızda aşağıdaki gündem doğrultusunda kesin kongremizi yapacağız. Toplantı nisâbının sağlanamaması durumunda, Genel Kurul toplantısı 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 11.00’de aynı “yer”de tekrarlanacaktır.
Şube kongremizde belirtilen tarih ve saatte bir arada olmak ümidiyle muhabbetlerimizi sunarız.

Şube Yönetim Kurulu adına
Yüksel KAYIN
Sekreter

TOPLANTI GÜNDEMİ:

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
  2. Divan kurulunun oluşturulması.
  3. Başkanın selamlama konuşması.
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.
  5. Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması.
  6. Raporların müzakere ve ibrası.
  7. Yeni yönetim, denetim kurulu üyeleri ve genel merkez delegelerinin seçimi.
  8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidat tespiti.
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış.