Erzurum Şubesinin 2012-2013 Faaliyetleri

Türk Ocakları Erzurum Şubesinin 2012-2013 yıllarının en önemli etkinliğini, düzenli olarak yapılan haftalık sohbet toplantıları (seminerler) oluşturmaktadır. Bu seminerler Erzurum’un sosyal, kültürel ve iklim koşulları dikkate alınarak hafta sonlarında düzenlenmiştir. Seminerler, MEB’e bağlı okulların ve Üniversitelerin eğitim takvimi dikkate alınarak yılda güz ve bahar olacak şekilde iki dönem halinde gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemenin, okulların eğitim dönemlerine paralel olarak yürütülmesinde Türk Ocakları etkinliklerine katılanların büyük çoğunluğunun akademisyen, öğretmen veya üniversite öğrencisi olması önemli rol oynamaktadır. Seminerlerde seçilen konular ve bu konuların dinleyiciler tarafından serbestçe tartışılabilmesi, Erzurum Türk Ocağı’nı, Erzurum’da başka bir örneği olmayan sivil bir akademi durumuna getirmektedir.

Seminer konularının seçiminde, Türk Ocakları’nın tarihî misyonuna uygun olarak Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Dünyası ile Millî Kültür konularına ayrıcalıklı olarak önem verildiği gibi, insanî olan her konuda konuşmalar ve tartışmalar da yapılmaktadır. Konuşmacıların seçiminde; gönüllülük, kişinin konu ile ilgili birikimi ve Ocağımızın sosyal çevre ile daha fazla etkileşimde bulunması gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Bu amaçla seminer programlarımızda değişik sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden, Milli Eğitimden konuşmacılara yer verilmektedir. Ocağımızda ayrıca Türk Müziği etkinlikleri de yer almaktadır.
Türk Ocakları Erzurum şubesinin etkinlikleri; ilimizde önemli bir boşluğu doldurmakta, katılımcılar ve yerel basından olumlu dönütler almaktadır.

2012 ve 2013 yılları güz ve bahar dönemlerinde toplam 55 sohbet toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların tarih, konuşmacı ve konuları ekte dört dönem halinde (2011-2012 Bahar; 2012-2013 Güz; 2012-2013 Bahar; 2013-2014 Güz dönemleri) aşağıda tablolar şeklinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.                                                            
07.01.2014                                                                                                                                                                                                    
Türk Ocakları Erzurum Şubesi Yönetimi

TÜRK OCAKLARI
ERZURUM ŞUBESİ
2011-2012 BAHAR DÖNEMİ SOHBET TOPLANTILARI

S.No TARİH KONUŞMACI KONU 1 03.03.2012 Av. Nizam IŞIK Hukuk Alanında Gelişmeler 2 10.03.2012 Fikri ÖZKAL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mankurt ve Mankurtlaşma 3 17.03.2012 Yrd. Doç. Dr.
Abdulkerim DİNÇ Yahya Kemal ile Süleymaniye’de Zaman 4 24.03.2012 Yrd. Doç. Dr. Malik YILMAZ Endonezya İzlenimleri 5 31.03.2012 Saadet ÇOLAKOĞLU
Serpil FIRAT ( Bilgi Kulübü) Kitap ve Kütüphane 6 07.04.2012 Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL Ülkemizde Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlar 7

14.04.2012

Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA Zaman Yönetimi 8 21.04.2012 Prof. Dr. Cevdet COŞKUN Osmanlı’da Bilim: Modernleşme Dönemi 9 28.04.2012 İsmail BİNGÖL
TRT Program Yapımcısı Geçmişte ve Bugün Erzurum Mahalli Basını 10

05.05.2012

Yrd. Doç. Dr.
Nesrin FEYZİOĞLU Masalları Mitoloji Açısından Yeniden Okumak 11 12.05.2012 Prof. Dr. Necdet ÇAĞIL Kur’an’ı Anlamak 12 19.05.2012 Prof. Dr. Hasan SEÇEN Türk Milliyetçiliği ve Bilim 13

26.05.2012

Cemal ALMAZ
Tarih Öğretmeni Tarihi Olaylara Farklı Bir Bakış 14 02.06.2012 Doç. Dr.
Mücahit DİLEKMEN Aile ve Mutlu Yaşam

NOT: Sohbet toplantıları saat 19.00’da SSK Rant Tesisleri C Blok 7. Kattaki 704      numaralı Türk Ocağı Salonunda yapılacaktır.

TÜRK OCAKLARI
ERZURUM ŞUBESİ
2012-2013 GÜZ DÖNEMİ SOHBET TOPLANTILARI


S.No TARİH KONUŞMACI KONU 1 06.10.2012 Doç.Dr. Abamüslim                    AKDEMİR Felsefe ve Tasavvuf 2 13.10.2012 Doç.Dr. Rafet ASLANTAŞ Prof. Dr. Lütfü ÜLKÜMEN’in Örnek Hayatı 3 20.10.2012 Nuri KARSLI
Öğretmen Eğitsel Bir Etkinlik Olarak İzcilik 4 03.11.2012 Prof. Dr. Zeki İŞCAN İslam Üzerine Düşünceler 5 10.11.2012 Prof. Dr. S. Esin DAYI
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Atatürk ve Büyük Türk İnkılabının Dış Dünyaya Etkileri 6 17.11.2012 Doç. Dr. Osman ELMALI Ömer Nasuhi Bilmen’in Ahlak Anlayışı 7

24.11.2012

Prof. Dr. M. Hanefi                                 PALABIYIK Hz. Peygamber’in Okuryazarlığı Meselesi 8 01.12.2012 Doç.Dr. Ali UTKU Osmanlı Popüler Materyalizmi ve Tenkiti 9 08.12.2012 Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Politikaları 10 15.12.2012 Doç. Dr. Abdulmecit OKCU Kur’an’a Göre Kainatın İnsana Musahhar Kılınışı 11 22.12.2012 Prof. Dr. Ali EROĞLU Kur’an’ı Anlamaya Çalışırken Zihne Takılanlar 12 29.12.2012

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yonca ODABAŞ

Bilgi Sosyolojisi-Politika İlişkisi 13 05.01.2013 Abdurrahman Zeynal
Araştırmacı-Yazar Erzurum’da Kültürel ve Sanatsal Yıkım 14 12.01.2013 Yrd. Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR Dinlerde Evlilik

NOT: Sohbet toplantıları saat 19.00’da SSK Rant Tesisleri C Blok 7. Kattaki 704  numaralı            Türk Ocağı Salonunda yapılacaktır.

TÜRK OCAKLARI ERZURUM ŞUBESİ 2012-2013 BAHAR DÖNEMİ SOHBET TOPLANTILARI


S.No TARİH KONUŞMACI KONU 1 09.03.2013 Av. Nizam IŞIK Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Getirdikleri 2 16.03.2013 Doç.Dr. Mustafa MACİT İslamofobinin Yeniden Üretimi: Kötülüğün/ Sorunun İslamileştirilmesi 3 23.03.2013 Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ Türkçe Bilmek ve Öğretmek Ne Demektir? 4 30.03.2013 Dr. Esra ÇELİKPAZU Okullarımızda Türk Dili Öğretimi İle İlgili Tespitler 5 06.04.2013 Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK Dünden Bugüne Rubai 6 13.04.2013 Doç.Dr. Hanifi MACİT Siyaset ve Etik 7

20.04.2013

Doç. Dr. Nesrin  FEYZİOĞLU Göçebelikten Yerleşik Hayata Köroğlu 8 27.04.2013 Prof. Dr. Cevdet COŞKUN Bilim ve Metafizik 9 04.05.2013 Yrd. Doç.Dr. Zübeyir  SALTUKLU I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Yıllarında Toplumun Ahlaki Yapısı 10 11.05.2013 Prof. Dr. Ömer ÖZDEN Aşkın Ulviliği 11 18.05.2013 Doç. Dr. Kemal POLAT Azerbaycan’da Dini Hoşgörü ve Dağ Yahudileri 12 25.05.2013

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM

Mitoloji: İran Mitolojisi 13 01.06.2013 Yrd. Doç. Dr. Latife  Kırbaşoğlu KILIÇ Ziya Gökalp’in Mektuplarında Eğitsel Unsurlar 14 08.06.2013 Doç.Dr. Cengiz  ŞENGÜL Alvarlı Efe Hazretlerinin TRT Repertuvarında Yer Alan Eserleri

NOT: Sohbet toplantıları saat 19.00’da SSK Rant Tesisleri C Blok 7. Kattaki 704  numaralı             Türk Ocağı Salonunda yapılacaktır.

TÜRK OCAKLARI
ERZURUM ŞUBESİ
2013-2014 GÜZ DÖNEMİ SOHBET TOPLANTILARI

S.No TARİH KONUŞMACI KONU 1 05.10.2013 Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Doğu Türkistan’dan Batı Avrupa’ya Semah: Ritüel, Figür ve Müzik Ortaklığı 2 26.10.2013 Doç.Dr. Abamüslim  AKDEMİR Türk Düşüncesinde Pozitivist ve Materyalist Yansımaların Reddiyesi Sorunu 3 02.11.2013 M. Çetin Şengül
Sınıf Öğretmeni Çocuk Oyunları ve Sosyalleşme 4 09.11.2013 Ecz. Erdal GÜZEL
ERVAK Başkanı Prof. Dr. Nusret Karasu
Eski Sağlık Bakanı 5 16.11.2013 Yrd. Doç. Dr. Lütfi SEZEN Romanya’da Türk Kültürünün İzleri 6 23.11.2013 Yrd. Doç. Dr. Latife  Kırbaşoğlu KILIÇ Ziya Gökalp’in Mektuplarında Eğitsel Unsurlar 7 30.11.2013 Yrd. Doç.Dr. Abdulkerim DİNÇ Bosna İzlenimleri 8 07.12.2013 Yrd. Doç.Dr. Zübeyir  SALTUKLU Türk Hukuk Tarihinde Laikliğin Kökleri 9 14.12.2013 Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN Erzurum ve Çevresindeki Orta Asya Türk İzleri 10 21.12.2013 Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK Dört Halifenin Hilafete Gelişleri 11 28.12.2013

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM

İran Kültürü ve Edebiyatı 12 04.01.2014 Prof. Dr. Tuncay  İMAMOĞLU Modern Batı Düşüncesinde Din ve İnsan Algısı 13 11.01.2014 Prof. Dr. Ali EROĞLU Nizari İsmaililiği

NOT: Sohbet toplantıları saat 19.00’da SSK Rant Tesisleri C Blok 7. Kattaki 704  numaralı    Türk Ocağı Salonunda yapılacaktır.

Bu yazi 8 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi