Eskişehir Türk Ocağı Burs Başvurularımız Başladı.

Eskişehir Türk Ocağı Burs Başvurularımız Başladı.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

 (BURS BAŞVURU ŞARTLARI)

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

1-Bu burs öncelikle Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılan öğrencilere verilir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,
 3. Eskişehir’de bulunan ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birisinde öğrenim görüyor olmak,
 4. Derslerinde başarılı olmak (Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 3 olması, gerekir),
 5. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.)

Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar

 1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
 2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,
 3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,
 4. Sınıfta kalanlar ve alt sınıftan dersi olanlar,
 5. Üniversitelerin açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim görenler ile lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar,
 6. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,

Başvuru Tarihi ve Yöntemi

 1. Burs için başvuru her yıl 30 Eylül−13 Ekim târihleri arasında yapılacaktır.
 2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.eskisehirturkocagi.orgadresimizden de indirilebilir. Söz konusu Belge, doldurulduktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte Dernek merkezimize teslim edilecektir.

Burs Şekilleri:

1-Ev Bursu: (Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler kira-yakıt-elektrik-su-gıda-eşya evin hiçbir giderine katılmazlar.)

2-Nakit Burs: Nakit olarak her ay ödenir.

3-Kitap Bursu: Her ay belli miktarda kitap verilir.

ÖNEMLİ: Türk Ocağı Bursuna müracaat eden öğrenci hangisine başvurduğunu “Burs Başvuru Aday Formunda” belirtmeli.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 1. Burs Başvuru Belgesi,
 2. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 3. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), ( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı dökümleri ),
 4. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite sınav sonuç belgesi,
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 6. İkâmetgâh İlmuhaberi ( Ailesinden ayrı ikâmet edenler, nerede barındıklarını belgeleyen resmî nitelikli bir belge ibraz etmek zorundadırlar.),
 7. Öğrenim hayatı boyunca alınan başarı belgelerinin birer sureti (İsteğe bağlı)

Bursiyerlerin Seçimi

Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda bursiyer belirlenir. Ocak Yönetim Kurulu, önceden bildirmek kaydıyla, adaylarla mülâkat da yapabilir. Sonuçlar, Ocağımızın Web ve Facebook sayfalarımızda ilân olunur.

Bursun Ödenmesi

Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim - öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

Bursun Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Ayrıca, bursiyerin;

1-Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak üst üste iki kere katılmadığı taktirde,

 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,
 2. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi halinde ,
 3. Not ortalamasının, asgâri seviyenin altına düşmesi halinde,
 4. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi halinde ,
 5. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde.
 6. Kaydını dondurması durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, bursu kesilir.

Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.

Bu burslar karşılıksızdır, ancak: İmkânları elverdiği takdirde, kendisi gibi burs’a ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi,

Başkalarının da, burs verilmesi amacıyla, Eskişehir Türk Ocağı’na bağış yapmasını sağlamayı, vicdânî bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi