ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞINDAN BİR BAKAN GEÇTİ

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞINDAN BİR BAKAN GEÇTİ

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞINDAN BİR BAKAN GEÇTİ!!!

MUHTEŞEM AÇILIŞ!!!

TÜRK OCAĞI AKADEMİSİ 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BUGÜN BAŞLADI

Türk Ocağı Akademisi (Millî Mefkûre Mektebi)’nin 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı, Kültür ve Turizm Bakan Vekili Prof.Dr. Ahmet Halûk Dursun’un verdiği açılış dersiyle, başladı.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sini inşâ edecek donanımlı ve mefkûre sâhibi nesiller yetiştirmek amacıyla Türk Ocakları bünyesinde faâliyet gösteren akademide, eğitim; “başlangıç”, “gelişme” ve ihtisas” sınıfları olmak üzere, üç yıl sürüyor. Akademi, faâliyetini Eskişehir Türk Ocağı'nın Sivrioğlu Konağı'ndaki merkezinde sürdürüyor. Ön kayıtla her yıl 50 öğrencinin alındığı akademide dersler, Ekim- Mayıs arasındaki sekiz aylık eğitim-öğretim döneminde, Türkiye’nin saygın üniversitelerinde görev yapan kendi sahasında temayüz etmiş 50 akademisyen tarafından, veriliyor. Eğitim için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Akademide; öğrenciler, üç yıl süresince, kültür, medeniyet, târih, din, çevre, ekonomi, siyâset vb. konularda, teorik ve uygulamalı eğitim görüyorlar. Eğitim döneminde, gördükleri derslerle ilgili konularda araştırma ödevleri hazırlayan öğrenciler, üç yılın sonunda da danışman hocalarının gözetiminde bitirme tezi hazırlıyor ve bu tezleri, her yıl Haziran ayında düzenlenen kurultayda bildiri olarak sunuyor ve mezun oluyorlar.

Türk Ocağı Akademisi’nin açılışına, Bakan V. Prof.Dr. A. Halûk Dursun’un yanısıra, mülkî erkân, Baro Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN, dekanlar, çom sayıda akademisyen, iş dünyâsının tanınmış simâları, siyasi partilerin temsilcileri, Türk Ocağı üyeleri, geniş bir vatandaş topluluğu ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL’ın yaptığı kısa selâmlama konuşmasından sonra Sayın Bakan hazirûna teşrifleri için teşekkûr etti. Sayın Bakan ve konuklara açılış vesilesiyle -geleneklerimize uygun olarak- ahidleşme adına akide şekeri ikrâm edildi.Türk Ocağı konağının bahçesinde verilen kabûl resminden sonra konuklar ve öğrencilerle konağa geçilerek açılış dersine başlandı.

Aynı zamanda Türk Ocağı Akademisinin akademik heyetinde de yer alan Bakan Vekili Prof.Dr. A. Halûk Dursun, açılış dersinde, bilhassa öğrencilere seslenmek istediğini belirterek, “Ufkunuz geniş olsun. Büyük hayâller kurun. Bunun için, öncelikle çevrenizi tanımakla işe başlayın. Vaktinizi iyi değerlendirin. Önce yakın çevrenizden başlayarak, târihî ve kültürel mekânları gezin, kültür ve medeniyetimizin yaşayan âbideleri konumundaki büyüklerinizle tanışın, onlarla çokca vakit geçirmeye, onların ilminden ve bilgisinden yararlanmaya, feyz almaya çalışın.” dedi.

“Nesiller arasındaki bağlantının kesintisiz biçimde sürdürülmesinin önemine” dikkat çeken Prof.Dr. Dursun, “gençlerin kültür ve medeniyetimizin şifresi sayılabilecek ilkeleri özümseyebilmeleri için, ilmî ve kültürel konuların işlendiği ortamlarda bulunmalarının sağlanması ve bunun için uygun zeminin oluşturulmasına daha çok özen gösterilmesi gerektiğini” belirtti

"DİCLE VE FIRAT KENARINDAKİ KUZULARI ARTIK ÇAKALLARA KAPTIRMAMALIYIZ. BAKAN YARDIMCISI OLARAK EN BÜYÜK ÇABALARIMDAN BİRİSİ BU OLACAK!"

Bir “ Kültür Tarihçisi “ olan ve daha öncesinde Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi Başkanlıklarında da bulunan; en küçük hücrelerine kadar kültürün nakşedilmiş olduğu sayın bakan sadece nazari olarak değil, kültürü bütün yönleriyle canlı yaşayan birisi. Muhteşem bir müktesebat ve adeta nefes almadan dinlenilen 1,5 saatlık enfes hitabetin devamında özellikle öğrencilerin ve konukların çok etkilendiği ve adeta ilk defa sayın bakanın ağzından işittikleri tesbitleri dinlediler. Yerli yerinde tarihsel örneklerle çarpıcı bir kültür ve tarih gezisine çıkardı dinleyenleri:

•Bir kişinin konuştuğu dile hakimiyetine bakarak o kültüre hakimiyetini görürüz.

•Açılışlarda besmele yerine (Ayasofya kapı tokmağında yazılı) Ya Fettah! denir. “Açan” demek. Fetihten gelir. Açarsanız Fatih olursunuz.

• Bir dergahın kapısındaki ifade:

“Aşık isen can baş üzre gel beru
Müfsid isen bak kapıdan dön geru”

•Açılışlarda akide şekeri verilir, akit yapılır böylece.

•Bir yere, haneye girerken “Ya Fettah”la girilir, çıkarken “Ya Hafiz” ile.

•Eve girdikten sonra evdekileri selamlama: “Aşk olsun” denir. İçeridekiler cevaben “Aşkımız daim olsun “ derler.

•Vedalaşmada erkekler ayrılıyorsa “devletle” diyerek; kadınsa “saadetle” diyerek yolcu edilir. Karma durumda “hayra karşı gidiniz” denir.

•Sünuhat: İçinden geldiği gibi konuşmak.

•“Evveli fitne-i Şam / Ahiri fitne-i Şam”: İlk fitne Şam’dan çıktı; son fitne de Şam’dan çıkacak. Suriye çalışılmalı.

•Türk kestirme yolu sever. Kervan yolda düzülür. Acele eder.

•Üç güzellik olmalı toplumda/kişide: 
Aklıselim
Kalbiselim
Zevkıselim

“Aşk olmazsa meşk olmaz.”

Turnacıbaşı: Devşirme sisteminde genel müdürlük. Gözüne bakıyor, işe yarar derse alınıyor. Hayır derse gidiyor. Acemilik döneminde gözüne bakarak işe yarayıp yaramadığını söylüyor. “Turnayı gözünden vurmak” buradan geliyor.

•Türkiye ‘ye en yakın bölge Kaşgar, Urumçi bölgesindekiler.Kırım ve Doğu Türkistan’dan haberdar olamamaktan ciğerimiz yanıyor!

•Sual ilmin yarısıdır.

•Bu andan sonraki gündem “Dicle ve Fırat’ın kuzularını” çakallara kaptırmamaktır!

•Devlet olarak namusumuz Ahlat’ı kaptırmamaktır.

•Allah bize kimseye vermediği kadar geniş bir yorum yapma yeteneği vermiş. Bilmiyorum demeyiz, her şeye yorum yaparız milletçe.

•18 dünya mirası var Türkiye ‘de UNESCO’nun.

•Sakin şehirlerde ezanın hoparlörle okunması ruhani havayı bozuyor. Minarenin fonksiyonunu unuttuk.

•Mikrofon ve hoparlör hastalığı ve alkış hastalığı var bizde

•Sarayda alkışçı vardı duagü, yol gösterirdi.

•Musahiban dairesi: Musahip ağa, güzel sohbet eden kişi. Padişahla sohbet eder. Nükte kabiliyetli.

•Tembelhane-i humayun: Yaradılıştan iş yapmak istemeyen kimseler için kurulan hane.

•Gençler kitaba kısılıp kalmamalı. Çıkıp gezin, coğrafyayı öğrenin...

Açılış dersinin sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL, kısa bir teşekkür konuşması yaptı ve sonra da, günün hatırasına, Şükran Beratı’nın yanı sıra, Prof.Dr. A. Halûk Dursun’a hüsn-i hat tablosu ve kıymetli taşlardan yapılan bir teşbih hediye etti.Konferansı takiben Türk Ocağının karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılan Sivrioğlu Camiini’de gezen bakan şehrimizden ayrıldı.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Rus İhtilallerinden Sonra Türkiye-Kafkasya İlişkileri ve Türkiye’nin Kafkasya Politikası
Konuşmacı: Prof. Dr. Enis Şahin
Tarih: 3 Ocak 2018
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Türk Birliğine Giden Altın Yol: Dil Birliği
Konuşmacı: Metehan Kaygı
Tarih: 11.12.2018
Saat: 20.00
Yer: Türk Ocağı Binası

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Türkçülüğün Tarihi Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi