Büyük Akif’in bir muallimde olmasını ön gördüğü Vasıf’lar: “İmanlı, Edepli, Liyakatli, Vicdanlı, Ahlâklı, Türkçeye sahip çıkan, İlme ve sanata değer veren, Manevi değerlere saygılı, Temizliğe aşırı dikkat gösteren, Dindar………..”Bizim medeniyetimizin bütün ölçüleri şahsında tecelli eden; karakter, şahsiyet ve cesaret sahibi büyük Akif’i Vuslatının 85. Yılında rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz.