İslam ve İnsan

İslam ve İnsan

Ocağımızın 30 yıldır geleneksel hale getirmiş olduğu Ramazan konferanslarının ikincisinde “İslâm ve İnsan” konusuyla Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Sarıtaş bizlerle birlikte oldu.Sayın Sarıtaş konuşmasında özetle şunları söyledi;

İslam ve İnsan konusunda öncelikle İslam’la ilgili bilgiyi nereden öğrendiğimizi sorgulamamız gerekir. Zira insanın niteliği doğrudan İslam’ı nasıl bir din olarak algıladığımızla ilgilidir.

Gelenekten elde ettiğimiz bilgi ile mi yoksa kitabı bilgi ile mi, yani bilgelik üzere mi İslam’ı öğrenmekteyiz? Eğer tamamen geleneksel kaynaklardan dini öğreniyorsak, şuana kadar insanların ve toplumların dine eklemlediği verileri de tevarüs ettireceğiz demektir. Bunun, kısmen olumlu tarafları olsa da, olumsuz tarafları da mevcuttur. O halde indirgemeci bakıç açısıyla meseleye yaklaşmaktan ziyade asıl olarak Kur’an ve Sünneti, ikincil olarak kültür ve medeniyeti dikkate almalıyız.

İslam ve insan konusuna yaklaşımımızda ortaya çıkan bir sorun İslam, insan için mi, yoksa insan İslam için mi? algısıdır. İslam insan içindir diyenler, eğer dengeli okuma ve anlamaya sahip değillerse modernizme yelken açıyorlar. İnsan, İslam için diyenler de dengeli okuma ve anlamaya sahip olmadıklarında radikalizme, selefiliğe doğru gitmektedir. Halbuki İslam insan için, insan İslam ile “İnsan” olmaktadır. Bunları birbirinden ayrı düşünmek yerine bir görmek gerekir.

İslam ve insan ilişkisinde yoğunlaştığımız önemli nokta, İslam hangi kıstasları vaz ederek çölde yaşayan insanları medeniyetler kuran insanlar haline getirdi.

İslam insana bütüncül yaklaştı. İnsanı düşünme, akletme (bilgi), iman etme (inanç), sevgi, ahlak (değer) ve psiko-sosyal açılardan ele aldı. İslam, insanın çok yönlü bir varlık olduğunu ifade etti. İnsanın teori-pratik bağlamında fonksiyonel bir varlık olduğunu ortaya koydu. Özellikle fenada ukbaya yönelen manevi bir varlık olduğuna vurgu yaptı.
Alemi yaratan, insanı var eden ve İslam’ı gönderen aynı varlık Allah olduğuna göre çok yönlü insan kendisini gerçekleştirdiğinde, huzuru ve saadeti yakalayacak demektir.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=2073354219603135

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Rus İhtilallerinden Sonra Türkiye-Kafkasya İlişkileri ve Türkiye’nin Kafkasya Politikası
Konuşmacı: Prof. Dr. Enis Şahin
Tarih: 3 Ocak 2018
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Türk Birliğine Giden Altın Yol: Dil Birliği
Konuşmacı: Metehan Kaygı
Tarih: 11.12.2018
Saat: 20.00
Yer: Türk Ocağı Binası

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Türkçülüğün Tarihi Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi