İstanbul Şubesi Cuma Konferansı Haberi

İstanbul Şubesi Cuma Konferansı Haberi

İ.T.Ü İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi; Doç.Dr. Fatih ÖZBAY, 21 Şubat Cuma 2014 günü İstanbul Türk Ocağı’nda “1992’den Günümüze Türk-Rus İlişkileri” üzerine verdiği konferansta sözlerine,  Türk-Rus ilişkilerinin II. Beyazıd döneminde bir Rus Çarı tarafından kaleme alınan 1492 tarihli mektupla başladığını belirterek başladı. Özbay,Viyana sonrası ve Karlofça antlaşmasıyla başlayan Türk çekilmesine, Çar Deli Petro ile artan Rus nüfuzunun eşlik ettiğini eklediğini tarihsel arka plân değinmesine 1917 Bolşevik İhtilâli ile devam ettikten sonra Cumhuriyet dönemine geçti.

Özbay, Türk-Rus ilişkilerinin yüzyıl başında kısa vadeli askeri işbirliğinden ibaret kaldığını ve halklar arası işbirliğinin zayıf olduğu fakat 1992’de Sovyetlerin dağılmasını müteakip halklar arası işbirliğinin artmasının yanısıra ­-doğalgaz ve inşaat sektöründe yaşananlara temas ederek- ekonomik işbirliğinin gelişmesinden bahsedilebilenbir safhaya geldiğinden bahsetti.

Özbay, konuşmasında Türk-Rus ilişkilerinin 1992’den sonra 1990’lı yıllar ve 2000’li yıllar olmak üzere iki ayrı kısma ayırmanın ilişkilerinin seyri bakımından isabetli olacağını düşüncesini dinleyicilerle paylaştı. Özbay, 1990’lı yıllarda Türkiye’nin Batı’da kaybettiği stratejik değerini post-Sovyet dönemi yaşayan coğrafyalarda aradığını, aynı dönemde meydana gelen siyasi ve sosyo-ekonomik çöküşlebirlikte kabuğuna çekilmiş Rusya’nın varlığından bahsetti. Rusya’da Atlantikçi-Batıcı grup 1994’e kadar Rusya’yı idare ederken, 1994 sonrasında Rusya’da merkeziyetçi-devletçi-Avrasyacı bir iktidar grubunun Yakın Çevre (NearAbroad) doktrinin hayata geçirmeye çalıştığını ve Türkiye’yi de yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri üzerinden bölgedeki iddiasını tehdit eden rakip olarak gördüğünü ifade etti. 90’lı yıllar ekonomik işbirliğinin gelişme istidadı göstermesine karşılık, politik bakımdan rekabet merkezli bir dönem olduğu aktardı. İki ülkenin karşılıklı olarak anlaşmazlık alanlarının başında Türkiye’nin Hazar ve Hazar ötesi enerji kaynaklarının Batı’ya taşınmasından meydana geldiğini, Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına mukabil, Rusya’nın Novorossiysk üzerinden Karadeniz’e indirmedeki ısrarına dikkat çekti.

Özbay, 2000’li yıllarla birlikte realist politika üretemeyen Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde iddiası ölçüsünde muvaffak olamayarak Rusya için bölgede bir rekabet unsuru olmaktan uzaklaştığını ve bu durumun Rus politika yapıcıları tarafından fark edilmesiyle de, Türk-Rus ilişkilerinin ekonomik bakımdan olduğu kadar politik bakımdan da yükselişe geçtiğini aktardı. Artık 90’lı yıllarda Rusya’nın zayıf karnı olan Çeçenler ve Türkiye’nin zayıf karnı olarak Kürtlerin karşılıklı tehdit unsuru olarak ileri sürülmekten sakınıldığını ancak sonuçtaTürk-Rus işbirliğinin gelişen ekonomik ilişkilerin zorladığı çatışma alanlarından uzak kalınan politik iyileşme döneminden geçse de hiçbir zaman ‘stratejik ortaklık’ temelinde anlaşılamayacağını vurguladığı sözlerine,  bu duruma gerekçe olarak Türk Rus ilişkilerinin inisiyatif alındığında gelişme eğilimi gösteren, kendi haline bırakıldığında sönük kalan ve hassas konular dolayısıyla kırılgan karakterini gösterdi. Putin ile birlikte yakın çevresinde yeniden hegemonya kurmaya çalışan Rusya’nın, Türkiye’nin bilhassa rekabetten uzak kalmasının sakıncalarına dikkat çekti. Kafkasya’da Türk nüfuzunun Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye demiryolları-doğalgaz işbirliği sayesinde arttığını ancak aynı başarının Hazar’ın doğusunda gösterilemediği ve Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri bakımından da, Rusya’yı dengeleyici unsur olmaktan uzak kalmaması lazım geldiği işlendi. Özbay, çok sayıda üniversite öğrencisinin dinlediği konferansa gelen soruları cevaplayarak ve Türk Ocakları’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek son verdi.

Bu yazi 31 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi