İzmir Şubesinin 12.10.2013 Tarihli Basın Acıklaması

Aziz Türk Milleti
ve
Sayın Basın Mensupları

Demokratikleşme paketi adı altında kamuoyuna sunulan, uzun zamandır içeriği üzerinden  spekülatif haberler yapılan,bir çok konuda Türk insanını  kaygıya sürükleyen, millî birliğimizi yakından ilgilendiren bir açıklamaya şahit olduk.

Türk milletinin demokrasi talebini güçlendirecek düzenlemelerden kastedilen,  demokrasiye işlerlik kazandıran denetim mekanizmaları ve parti içi demokrasinin önünü açacak düzenlemelerdir.

Giderek daha da ihtiyaç duyulan düzenlemeler yerine, tarihin birikimiyle yeni nesillere millî kimliğimizi benimsetmek, millî ruhu harekete geçirmek amacıyla eğitim sistemimizdeyer verilmiş "andımız" gibi uygulamaların hedef tahtasına yerleştirilmesi yeni soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Demokrasilerde pedagoji uzmanlarının tâlim –terbiye meselesi olabilecek işler olarak değerlendirdiği konular, "Türklüğün" devlet düzenimizden tasfiyesi amacıyla bölücü çevrelerce yapılmış pazarlıklar sonucu mu siyaset kurumunun gündemini en üst düzeyde işgal etmektedir?

Kamuoyuna sunulan Pakette yer alan , “etnik temelde ayrı okullaşma”nın önünü açacak düzenlemeler bu milleti daha da kaygılandırmaktadır. Etnik çatışmalarla ilgili deneyimler tarihi  göstermektedir ki,erken çağlardan  itibaren etnik esasta sınıfları ayrılan kuşakların bir arada yaşama iradeleri yitirilmiştir..

Türk Ocağı olarak; günlük siyaset verant ekonomisini yönetmek adına atılacak yanlış adımların geleceğimizi tümüyle ipotek altına almaması için engin tarihi hafızamıza başvurmak zarurettir. Ufkumuzdaki tehlikeyi milletimizle paylaşmak ödevimizdirve sorumluluk ahlakımızdır.

Etnikçi siyasete verilen tavizlerin bir biri ardına dizildiğini gördükçe,  yeni Anayasa  tartışmalarına yönelik malzeme üretimi için sonuçları kestirilemeyen, düzenleme  eğilimlerine şahit oldukça, bu milletin sürüklendiği badirelere duyarlılık  artmaktadır.Türk Ocağı olarak, ayrışmayı değil birliği esas alan bir yaklaşımın hakim kılınması,Aziz Türk Milletinin, bin yıldır Anadolu'da geliştirdiği farklı kültür ve inançların tek bir millet olarak birlikte yaşama tecrübesini geleceğe taşıyacak,kanun hakimiyeti altında yaşama şuurunu  pekiştirecek ruhun dinamiklerinden şüphemiz yoktur

Bu pakette yapılan düzenlemelersonucunda korkarız ki, Türk milletinin bir parçası olan insanlarımız özelokul maliyetine katlanma durumuna sürüklenerek, üniversel eğitimden daha etkin pay almadan yoksun bırakılacaklar, etnik diller tuzağında topyekûn millî cehalete sürüklenecek ve toplumsal refahtan daha az pay alacaklardır.Bu uygulama eğitimin artan refah yaratma modellerine zarar verecek, ülkenin içsel büyüme motivasyonunu engelleyecek, gelir dağılımını daha da kötüleştirecektir. Daha kötüsü ise Türkçe’ ye karşı alternatif dil uygulamasıdüzenlemesi hayata geçirildiğinde,devlet okullarında Türkçe ile eğitim yapılır iken özel okullardaetnik dillerle eğitime izin verilirse; bu ayırımcı uygulama derhalAnayasa Mahkemesine taşınabilir. Ayrılıkçılığı kaldırmaya yönelik bu başvuru değerlendirilipetnik temelde ayrı okullaşma yerine, “tek düze eğitim” devlet okullarına da şamil kılınırsa, “ayıkla pirincin taşını”  deyimiyle anlatılacak bu kaotik yapı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi’nin anlayışıyla örtüşecek midir?

Birliğe halel getirecek tasarıların, millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmeyeceği inancıyla Türk Milletinin beklentilerine yeniden cevap verecek düzenlemeler bekliyoruz. Türkiye birliğini korumadan demokrasisini pekiştiremez.  Bu vesileyle siz sayın basın mensuplarının şahsında Türk Milletinin Kurban bayramını tebrik eder saygılar sunarız.

Prof Dr. Recep Kök
TÜRKOCAKLARI İZMİR ŞUBESİ BAŞKANI

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi