Konya Şubesi 2012-2013 Faaliyet Raporu

2 Şubat günü yapılan 14. genel kurulumuzda yapılan seçim sonrasında
Vedat ERDEN başkan
Yılmaz KOÇ Başkan Yardımcısı
Cemil SUNGUR Muhasip
Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ sekreter
Ayten Karaman Üye 
Zekeriya Bülbül Üye
Salih Ümitkesmez Üye olarak görev almışlardır

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Dr. Vedat Erden’in açılış konuşmasını takiben Divanın teşekkülü için hazirundan teklif istendi.  Prof.Dr. Yılmaz Koç tarafından Prof.Dr. Mustafa Karakaya teklif edildi, hazirundan itiraz gelmemesi üzerine teklifin kabul edildiği varsayılarak Prof. Dr. Mustafa Karakaya divandaki yerine davet edildi.  Katip üyelikleri için Yrd.Doç.Dr. Yağmur Küçükbezirci tarafından Doç.Dr. Ercan Ceyhan ve Ali Açık tarafından Hüseyin Kurşunmaden teklif edildi.  Hazirunun da uygun görmesi neticesinde katip üyeleri yerlerini aldılar.
Divan Başkanının hazirunu selamlaması ile genel kurula geçildi.  Divan Başkanı gündemi okuduktan sonra, gündem maddelerine göre; yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması için yönetimci görevlendirilen kişiyi davet etti.  Faaliyet raporunu okumak için Dr. Vedat Erden kürsüye geldi.  Aşağıda belirtilen faaliyet raporunu sundu.

TÜRK OCAKLARI KONYA ŞUBESİ FAALİYET RAPORU:
A-) KONFERANSLAR
B-) HANIMLAR KURULU FAALİYETLERİ
C-) GENÇLİK KOLU FAALİYETLERİ
D-) BURS FAALİYETLERİ ve ÖĞRENCİ EVİ

Şubemiz düzenli konferansları geçtiğimiz faaliyet döneminde Salı Akşamlar saat 20.00 da yapıldı. Özel durumlarda Çarşamba geceleri de konferans düzenlendiği oldu. Yeni dönem faaliyetleri Cumartesi ve Pazar günlerine ağırlık verilerek sürdürülmekte olup sıralı olarak yapılan konferanslar tarihleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

12 Şubat 2012 GÜNÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPILDI VE YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ 28 Şubat 2012 Prof. Dr. M. Ertuğ AVŞAR  Dünyanın Gör(e)mediği Katliam Hocalı Soykırımı 6 Mart 2012 Dr. Aydın BEYATLI Arap Baharı, İşgal Sonrası Irak ve Türkmenler 13 Mart 2012 PANEL Prof. Dr Şahin AKINCI, Doç. Dr. İbrahim DÜLGER Yeni Anayasa Tartışmaları ve Milli Bakış. 20 Mart 2012 Hüzeyme Yeşim KOÇAK. Kuvayı Milliye Kadınları 27 Mart 2012  Yrd. Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ Tişört Yazıları. 03 Nisan 2012 Sadi SOMUNCUOĞLU Milli Devlet, Uluslararası Hukuk ve Anayasalarımız. 10 Nisan 2012  Dr. Mustafa AKSOY Türk Tarih Felsefesi Bağlamında Türk Kültürü. 17 Nisan 2012 Aydemir SEZGİNER Türk Milletinin Emperyalizmle 230 Yıllık Serüveni. 24 Nisan 2012 Doç. Dr. Feridun ATA Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi. 2  Mayıs 2012 Ahmet Haldun TERZİOĞLU. Milli Tarih Bilinci Işığında Eski Türk Tarihine Bakış. 8  Mayıs 2012  Doç. Dr. Ali TEMİZEL Bir Türk Gözüyle İran. 15 Mayıs 2012 Doç. Dr. Osman KUNDURACI Türk Kültüründe Ev Geleneği. 22 Mayıs 2012 Nevzat KALE. Türk Dil Bayramı ve Türkçemiz. 29 Mayıs 2012 Dr. Vedat ERDEN Türkistan Gezisi İzlenimler ve Fotoğraf Gösterisi 20 Kasım 2012 Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Suriye Olayları ve Türk Dış politikası) 27 Kasım 2012 Prof. Dr. Nurullah AYDIN Günümüzde Türklük ve Etnik Kimlik Tartışmaları. 04 Aralık 2012 Doç. Dr. Nazmi AVCI (Türk Milliyetçilerinin Siyasal Gelişmelerden Endişeleri ve 10. MHP Kurultayında Öne Çıkan Sonuçlar) 11 Aralık 2012 Yrd. Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ (Bilinçaltı Mesajlar) 18 Aralık 2012 Prof. Dr. Ömer ÜRE (Şiddet ve Aile İçi Yansımaları) 23 Aralık 2012 Pazar Erol UĞRAŞKAN Kul Hakkının önemi 25 Aralık 2012 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK (Millî Kimliğin Oluşmasında ve Üniter Yapının Korunmasında Dilin Önemi) 24 Şubat 2013 Prof.Dr. M. Ertuğ AVŞAR Gençlik Kolu Karabağ’da Neden Kaybettik. 26 Şubat 2013 Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL (Geçmişten Günümüze Türk- Ermeni ilişkileri ve Hocalı Katliamı) 2 Mart 2013 Banu AVAR Konferansı 3 Mart 2013 Hasan AYHAN Atatürk Sonrası İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sırasında Türk Basını 12 Mart 2013: Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Türk Jeopolitiği) 17 Mart 2013 Pazar Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Bir Çanakkale Şehidinin Mektubundan Çanakkale Gerçeği. 19 Mart 2013: Prof. Dr. Yusuf SARINAY (Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi) 24 Mart 2013 Pazar Dr. Vedat ERDEN Türk Ocaklarının ve Gençliğin Önemi 26 Mart 2013 Dr. Vedat ERDEN (Türk Ocaklarının Kuruluşu ve Günümüz) 31 Mart 2013 Pazar Şiir ve Türkü Programı 2 NİSAN 2013 Doç. Dr. Feridun ATA (Mondros ve Mudanya Mütarekeleri) 9 Nisan 2013 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve İstiklal Harbimiz) (1918-1923) 16 Nisan 2013 Yrd. Doç. Dr. Dursun GÖK (Musul Kerkük Meselesi ve Şeyh Sait İsyanı) 23 Nisan 2013 Ali Tayyar ÖNDER (Ermeni Meselesi ve Ermeni Katliamları) 24 Nisan 2013 Konya Ü. Meram Tıp Fak Ali Tayyar ÖNDER (Ermeni Meselesi ve Ermeni Katliamları) 30 Nisan 2013 Nur KOÇ (Ketencik Bitkisinin Tarımı ve Kullanılışı ) 5 Mayıs 2013 Pazar Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Turanın Sosyokültürel Yapısı Ve İmkânı 7 Mayıs 2013 Yağmur TUNALI (Kavga Günleri 1968 -1980) 14 Mayıs 2013 Prof. Dr. Pakize AYTAÇ (Milli Kimliğin Oluşmasında Eski Edebi Eserlerin Rolü) 8 Haziran 2013 "MİLLÎ UYANIŞ KONFERANSI"  Sadi SOMUNCUOĞLU (Milletimiz Bölünemez. Devletimiz, Vatanımız Paylaşılamaz) 8 Haziran 2013 "MİLLÎ UYANIŞ KONFERANSI" Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (Mankurt Sefaletinden Bozkurt Asaletine: İstiklâlci Türk Yürüyüşü) 26 Ekim 2013 Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR Arap Baharı 2 Kasım 2013 Prof Dr. Celalettin YAVUZ Suriye Olayları ve Türkiye’nin Güvenliği 9 Kasım 2013 Yrd. Doç. Dr. Tümen SOMUNCUOĞLU 19. – 20. YY Orta Asya Türklüğünün Modernleşme hareketi 16 Kasım 2013 Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN Soğuk savaş ve sonrasında doğu Türkistan 7 Aralık 2013 Talat ŞALK Terör Hukuk ve Ülkemiz. 14 Aralık 2013 Yrd. Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ Tişört Yazıları Örneğinde Kültür Yozlaşması. 21 Aralık 2013 Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK Tarih Boyunca Türklerin Alfabeleri 28 Aralık 2013   Doç. Dr. Mustafa YILDIZ  Dilde Tutuculuk 4 Ocak 2014 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK Afganistan Laboratuvarından Türk Diline Bakış 11 Ocak 2014. Prof Dr Nurullah ÇETİN Osmanlıdan Günümüze Fikir Akımları Anadoluculuk 18 Ocak 2014 Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU Osmanlıdan Günümüze Fikir Akımları İslamcılık Türkçülük. 25 Ocak 2014 Prof. Dr. Şahin AKINCI Türkiye’de Hukukun Geldiği Nokta

B - ) HANIMLAR KURULU FAALİYETLERİ
Şube kadınlar kolu yönetim kurulunca düzenlenen her faaliyette yer aldıkları gibi bağımsız olarak faaliyetler de düzenlemişler. Öğrencilerle aktif olarak ilgilenmişlerdir. 
Hanımlar kolumuzun şube yönetimince düzenlenen faaliyetlere katılmaları dışında bağımsız olarak yaptıkları faaliyetler aşağıdadır.

21 Aralık 2011 tarihinde Muharrem ayı münasebetiyle aşure yapıldı. Ocakta bulunan öğrencilere ve misafirlere ikram edildi. 10 Şubat 2012 tarihinde hanımlar kurulu üyeleri şubemizde toplandı. Yapılması düşünülen faaliyetler hakkında konuşuldu. Birlik-beraberlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla her ayın son cuma akşamı yemekli toplantıların yapılmasına karar verildi. 25 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen yemekli toplantıda Başkan Vedat Erden kısa bir konuşma yaparak 20 yıl önce bu gece yapılan Hocalı Katliamını hatırlattı. Bu katliamların Türk ve Müslüman insanlara karşı defalarca yapıldığını oysa Türk olmanın insanları sevmek demek olduğunu söyledi. Türk insanında insan sevgisinin sembolü olan Yunus Emre’yi anlatmak için Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sefa Durmaz “Yunus Emre ve Sevgi” konulu bir konuşma yaptı. Yağız Ozan da geceye sazıyla katıldı. 09 Mart 2012 tarihinde hanımlar kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli dünya kadınlar günü münasebeti ile şubemizde toplandı. Toplantıda üyemiz yazar Hüzeyme Yeşim Koçak “Kurtuluş Savaşı’ndaki Kahraman Kadınlarımız” konulu bir konuşma yaptı. 24-26 Mayıs 2012 tarihinde Sevgi-Der’in (Sevgiye ve Yardıma Muhtaç Tüm Çocukları Koruma ve Eğitme Derneği) çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullar ile ortaklaşa Konya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü’nde düzenlediği kermese Türk Ocakları olarak katıldık. Kermesten elde edilen gelir burs havuzuna aktarıldı. 3 Haziran 2012 tarihinde hanımlar kurulu üyeleri Japon Parkı’nda sabah kahvaltısında bir araya geldiler. Bu yılın kısa bir değerlendirmesi yapıldı ve yeni dönem plânları konuşuldu. 2012 Aralık ayında Muharrem münasebetiyle aşure yapıldı. Konferans sonrası orada bulunan öğrencilere ve misafirlere ikram edildi. Bu yıl açılan öğrenci evinde kalan kız öğrencilerimize çeşitli tarihlerde ziyaretler gerçekleştirildi. Evin eksikleri tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesi için gereken malzemeler temin edildi. Şubat ayında Dr. Azize Bahar Küçükbay’ın konuşmacı olduğu toplantıya hanımlar kurulu olarak katıldık. Şubat ayı içinde Şehit Kara Pilot Teğmen Caner Çelik’in şehadetinin 8. yıldönümünde Şehit Aileleri Derneği’nde düzenlenen hatim programına katıldık. 16 Mart 2013 Cumartesi günü Şehitler Haftası nedeniyle Konya Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen programa katıldık. 12 Nisan 2013 tarihinde sabah kahvaltısında bir araya geldik. 25-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında hanımlar kurulu üyeleri olarak bir İstanbul gezisi yaptık. Gezi programımız sırasında İstanbul Türk Ocağına da bir ziyaret gerçekleştirdik

C - ) GENÇLİK KOLU FAALİYETLERİ
03 Mart 2012 Cumartesi günü Konya’da bulunan dört Üniversitedeki öğrenci arkadaşların katıldığı yemekli tanışma toplantısı ile başlatılan gençlik kolu faaliyetlerimiz Şube yönetimi ile uyum içerisinde devam etti. Gençlik kolumuz Yönetim kurulunca düzenlenen faaliyetlere ve konferansların tamamına katıldıkları gibi kendileri de bağımsız konuşmalar düzenleyerek konuşmacılar davet ettiler. Kahvaltılı toplantılar ayrı başlık altında değerlendirilerek listelenmesine karşın konferanslar yönetim kurulu tarafından düzenlenenlerle birlikte listelenmiştir.
1-) Yemekli Tanışma Toplantısı 03 Mart 2012 Cumartesi günü Konya’da bulunan dört Üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızın katıldığı yemekli tanışma toplantısı yapıldı. Toplantımıza Konya’ da bulunan dört farklı üniversite (Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Karatay Ticaret Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi) ve çeşitli liselerden 80 civarında öğrenci arkadaşımız katıldı. Yemekte arkadaşlarımıza Konyamızın meşhur Etliekmeği ikram edildi. Yemeğin ardından Şube başkanımız sayın Dr. Vedat ERDEN’ in konuşmasının ardından yemeğe katılan arkadaşlarımız tek tek kendilerini tanıttı.

2-) Gençlik Kolu Genel Kurulu
11 Mart 2012 Pazar günü Gençlik Kollarımızın ilk Olağan Genel Kurulu ve ilk Pazar kahvaltısı öğrenci arkadaşlarımızın evlerinde kendileri tarafından yapılan çeşitli yiyeceklerle yapıldı. Genel Kurulumuza şube Başkanımız sayın Dr. Vedat ERDEN, Yönetim kurulu üyelerimiz sayın Prof. Dr. Yılmaz KOÇ ve Dr. Murat ATEŞ beyler katıldı. Yapılan kahvaltının ardından Divan başkanlığına Dr. Murat ATEŞ, Katip üye olarak Nesrin ÇİFTÇİ ve Esra ÖZDEMİR seçildi ve yönetim kurulu oy birliğiyle seçildi. Gençlik Kolları Başkanı seçilen Tufan KÖROĞLU teşekkür konuşmasının ardından Gençlik Kolları olarak yapılması amaçlanan faaliyetleri şu şekilde sıraladı.

Sınavlarımızın elverdiği ölçüde her Pazar günü mümkünse kahvaltılı sohbet programları düzenlenecek. Bu programların konuları Gençlik Kollarındaki arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda belirlenip Şube yöneticilerimizden konuşmacı talep edilecek. Arkadaşlarımız istekleri doğrultusunda Auto Cad, Solid Works, Diksiyon, Photoshop, Ebru, Osmanlıca, Yabancı dil, v. b. gibi kursların açılması sağlanacak. Türk Ocaklarının 100. Yılı anısına ‘’ 100. Yıl Hatıra Ormanı ‘’ oluşturulacak. Huzurevi, Çocuk esirgeme Kurumu, v. b. gibi kurumlara ziyaretlerde bulunulacak. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli piknik ve geziler düzenlenecek. Kitap okumaya özellikle önem gösterilip bu konuyla ilgili bir komisyon kurulacak. Daha önce düzenli olarak çıkarılan Ocak bülteni yeniden çıkarılacak. Bu konuyla ilgili olarak tüm üye arkadaşlarımız istedikleri konularda yazılar yazabilecek, fotoğraf, karikatür, bulmaca, kitap tanıtımı, v. b. gibi çalışmalar yayınlanabilecek. Siyaset dışı olan Mefkuresi Türk Ocaklarına uygun kurum ya da kuruluşların önemli görülen faaliyetlerine katılım sağlanacak.

3-) Kahvaltılı Toplantı
01 Nisan 2012 Pazar günü üye arkadaşlarımız ve Şube yöneticilerimizin katılımıyla kahvaltı düzenlendi.
4-)Kahvaltı Sonrası Konferans
29 Nisan 2012 Pazar günü üye arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve Konya Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi sayın Prof. Dr. Yılmaz KOÇ hocamız tarafından ‘’ AVRUPA’DA RÖNESANS, REFORM HAREKETLERİVE SONUÇLARI’’ konulu bir konferans düzenlendi. Hocamızın hazırladığı slâytlarla yaptığı sunumun ardından üye arkadaşlarımızın kendi evlerinde yaptığı çeşitli yiyeceklerle destekledikleri kahvaltıya geçildi. Yapılan kahvaltının ardından üye arkadaşlarımız toplu fotoğraf çektirdi

5-)Kahvaltı Sonrası Konferans
6 Mayıs 2012 Pazar günü Konya Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümünden Arş. Gör. Öztürk KART hocamız ‘’ OSMANLI DEVLETİNİN SON YÜZYILINDA ORTAYA ÇIKAN FİKİR HAREKETLERİ’’ konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından daha önce yapıldığı gibi hep birlikte kahvaltı yapıldı. Bu kahvaltımızın bir diğer özelliği de üye arkadaşlarımızı fazla yormamak için ücretleri gençlik kollarımıza yapılan bağışlardan karşılanması kaydıyla birtakım yiyeceklerin dışarıdan alınması uygulaması denendi.
6-) 19 Mayıs Kahvaltılı Toplantısı
20 Mayıs 2012 Pazar günü  ‘’19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’’ yine her zaman olduğu gibi kahvaltılı olarak anıldı. Toplantımızın bir diğer özelliği de yaklaşan Üniversite sınavları ve Üniversitelerin final haftalarının başlaması dolayısıyla 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Gençlik Kolları olarak yaptığımız son faaliyetimiz olmasıydı. Toplantımıza katılan şube başkanımız Sn. Dr. Vedat ERDEN Türkistan gezisinden yeni dönmesi hasebiyle geziden kalan izlenimlerini paylaştı. Başkanımız yapmış olduğu konuşmasında ‘’Atatürkün bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım ‘’ dedi. Konuşmasını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün Gençliğe hitabını okuyarak sonlandırdı. Daha sonra kürsüye gelen Gençlik Kolları Başkanı Tufan KÖROĞLU geride bıraktığımız yılın kısa bir değerlendirmesini yaptıktan sonra arkadaşlarımızın kitap okumalarına büyük önem verdiklerini ve bu yıl Ocağımızın Kütüphanesinin zenginleştirilmesi çalışmalarının yetiştirilemediği için Konya da kalan arkadaşlarımızla Kütüphane için yazın çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Toplantımızın sonuna doğru Türk Ocaklarının kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla Gençlik Kolları başkanımız aramıza katılan 100. arkadaşımıza İkbal VURUCU ‘nun  ‘’ÇOKLUKTAN BİRLİĞE’’ adlı kitabını hediye etti.
7-) Etli Ekmek Günü
7 Ekim 2012 Pazar günü Gençlik Kollarımız yeni dönem yemekli toplantılarına başlamıştır. İlk toplantımızın menüsünde Konya’mızın meşhur Etli ekmeği vardı. Düzenlenen toplantıda aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla tanışıldıktan sonra Gençlik Kolları Başkanımız yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaları üye arkadaşlarımızla paylaştı. Daha sonra 13-14 Ekim 2012 günlerinde düzenlenecek olan sempozyumda görev alacak olan arkadaşların belirlenmesi ve görevlendirilmeleri yapıldı.
8-) 2 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen gençlik kahvaltısı
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kahvaltımıza 2 Aralık Günü Karatay Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. İbrahim DÜLGER hocamız konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında gündemdeki yeni anayasa çalışmalarına değinen hocamız anayasanın ilk üç maddesinin öneminden ve bu tartışmaların asıl amacından
9-) 23 Aralık tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
23 Aralık 2012 Pazar günü kahvaltımızda Hoca Fakih Camii İmamı değerli büyüğümüz Erol UĞRAŞKAN hocamızı ağırladık. Hocamız bize Kul Hakkının öneminden bahsetti ve arkadaşlarımız hocamıza dini akıllarına takılan çeşitli sorular sorup cevap bulmaya çalıştılar.
10-) 24 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
24 Şubat 2013 Pazar günü Hocalı soykırımının yıldönümü olması nedeniyle Ocağımızda Kendisi de bir Azerbaycan Türkü olan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi sayın Prof.Dr. Mezahir AVŞAR hocamızı ağırladık. Hocalıdaki soydaşlarımızın Ermeniler tarafından nasıl canice katledildiğini fotoğraflar ve anılarıyla bizlere anlatan değerli hocamızı tüm arkadaşlarımız soluksuz bir şekilde dinlediler.
11-) 3 Mart 2013 tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
3 Mart 2013 Pazar günü kahvaltımızı aynı zamanda gazeteci de olan öğrenci arkadaşımız Hasan AYHAN’ın Yakın Dönem Türk Basını konulu sunumuyla gerçekleştirdik.
12-) 17 Mart 2013 tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
17 Mart 2013 Pazar günü Çanakkale Zaferinin yıl dönümü olması nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi sayın Yrd. Doç.. Dr. Mustafa ARIKAN’ın Bir Çanakkale Şehidinin Mektubundan Çanakkale Gerçeği konulu sunumunu dinledik.
13-) 24 Mart 2013 tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
24 Mart 2013 Pazar günü kahvaltımızda Türk Ocaklarının kuruluşunun 101. yılı ve Gençlik Kollarımızın kuruluşunun 1. yılı olması nedeniyle Şube Başkanımız Sayın Op. Dr. Vedat ERDEN Türk Ocaklarının ve gençliğin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
14-) 31 Mart 2013 tarihinde yapılan gençlik kolu kahvaltısı
31 Mart 2013 Pazar Şiir ve Türkü Programı şeklinde düzenlenen kahvaltı kahramanlık şiirleri okunarak devam etti
15-) 5 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen gençlik kolu kahvaltısı
5 Mayıs 2013 Pazar günü düzenlenen kahvaltıya Ankara’dan gelerek katılan sayın Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Türkistan coğrafyasını yakından tanıyan biri olarak hocamız bizlere Turan Ülküsünün mevcut durumunu anlattı. Toplantıda sınav dönemine girmemizden dolayı düzenli olarak yapılan kahvaltı toplantılarının sona erdiği, Ocağımızın yaz boyunca açık olacağı anlatıldı.

D -) BURS FAALİYETLERİ ve ÖĞRENCİ EVİ
Maalesef düzenli burs verdiğimiz öğrenci 2012 yılında azaldı toplam 5 öğrencimize 1775 TL burs verebildik. Ayrıca burs vermek isteyen bir kişi iki ayrı öğrenciye doğrudan öğrencinin hesabına yatırmak istedi öğrencilerin hesap numaralarını kendisine verdik bir kişi kendi adıyla yatırdı birisi ise doğrudan Türk Ocakları adıyla burs yatırdı bu üç öğrencinin bursları aylık 100 TL olarak yattı. Gençlik koluna maddi aktarım yapılması öğrencilere burs verilmesinden daha yararlı görüldü. Gençlik koluna kahvaltılar için sağlanan destek yanında kasaya 1100 TL verildi.
Öğrenci evlerimiz 2012 yılında faaliyete girdi. Öğrenci evlerimizde maksat buralara doğrudan para veya malzeme desteği yapmak değildir. Biz öğrencilerimizin karşılaşacakları problemlerde onlara destek olmaktayız evlerde kalan öğrencilerimiz belli miktarda katkıda bulunmaktadır.
Geçtiğimiz 2013 yılı içerisinde düzenli olarak burs verilmedi. Öğrenci evimizin ihtiyaçları burs havuzundan sağlandı. Kontrol altında devamlı gıda yardımı ve takviyesi yapıldı. Öğrenci evimizde kalan öğrencilerimizin bildirdiği ihtiyaçlar dışında yıl boyunca et, sıvı ve katı yağ, patates, kuru bakliyat, makarna gibi ihtiyaçlar yönetim bütçesinden sağlandı.

Bu yazi 13 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi