PÎR SULTAN LARDAKİ VATANSaddam'ın sebep olduğu; daha sonra ABD emperyalizminin, 2003-2012 ocak arası işbirlikçi Barzani ve Talabani ile Irak'taki insan kıyımı: Dul kadın 1.100.000,Yetim 4.200.000, Şehit 2.800.000, Sakat 3.250.000, AIDS 78.000, Dışarı göç 4.600.000 , İçeride göç  2.100.000.  Güney Afrika, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Ortadoğu, Büyük Türkistan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan, Kafkasya , Balkanlar, Uzak Asya, Afganistan, Latin Amerika ve nice insan beldesini harab eylediler ve eylemeye devam ediyorlar.
Cenab-ı Allah'ın; Alim, Cami, Vali, Kahhar, Malikül Mülk, Melik, Selâm, Mümin, Vedüd (Aşk) ve daha nice ismine halife olan tüm insanlığın Pir Sultan'larını İslâm Ümmeti ve Türk Milleti geçmişte yetiştirmişlerdir. Yine yetiştireceklerine imanımızın tamdır. İlim'de, Liderlikte, Siyasette, Adalette, Ticarette, Sanayide, Teknolojide, Sevgide, İrfaniyette, Sanatta, Edebiyatta vb. İnsanlık kendisine emanet edilen isimlerin Hakkını verecektir. Esma-ül Hüsna'nın manasını kendi özlerindeki Müsemmasına kavuşturan İnsan ; insanlığa ve kainata hizmetkarlıkta, işinin Piridir, üstadıdır, ehlidir. İşlerinin Ehli ve Sultanı olan Tüm insanlara HASRET, SELAM ve SEVGİLERLE "Gelin Pir Sultanlar Gelin" şiirini birlikte okuyalım:

"Kerkük Musul talan oldu

Mill-î Misak harap oldu

Yüreklere acı doldu

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Kerkük, Musul, Bağdat harap

Revamıdır bize Yarab

Görünenler yoksa serap

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Zalimlerin yurdu mamur

Giyinmişler birer samur

Fakirlerse bulmaz hamur

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Cevr-i felek yürek yakar

Mazlumlarda gözler akar

Canlar daim Hakkla bakar

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Yürüdük kışlar geçirdik

İsteyene bal verirdik

Bir gönülden su içerdik

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Mevlana'yla Bektaş'ımla

Taptuğumla Yunus canla

Gönüllerde aşk sazıyla

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Ahi Evran devranıyla

İmam Cafer selamıyla

Kerbela'dan masum canla

Gelin Pir Sultanlar Gelin
 

İmam Azam Hanefiyle

Maturidi akl ilmiyle

Abdülkadir Geylaniyle

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk'ün özü param parça

Vatan düşmüş harlı oda

Birlik dirlik bekler canda

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Karga sırtlan tırnak biler

Türk’e zalim kefen biçer

Canda canan sizi özler

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk’ün tapusu deldiler

Canlı,mezar yok ettiler

Hem dilimi lâl ettiler

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Anayurdun Ata yurdun

Kocamayan nice kurdun

Yürür Gökte bir gün Ordun

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Adriyatik Çin denizi

Dar gelecek sınır izi

Gök erleri tanır sizi

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Siz gelince Kutluğ Devlet(Saadet Devleti)

Kurulacak ebed müddet

Tüm kainat sizden himmet

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Sıbgatullah(Hakk Boyası) sizde sıfat

Muhammed Nur gizli bir zat

İnsanlara bir gün murat

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Dünya ahret bir gün birdir

Ariflere özler birdir

Tanrı hükmü daim birdir

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk Milleti Adem nesli

Işık olsun misli misli

Nida versin Davud sesli

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

O ses birgün ihya eder

İhya ile hem Hay eder

Fakir ve bay tek bir eder

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Mühr-ü Süleyman'ım ile

Canda bin dermanım ile

Pir-i Türkistan'ım ile

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

İbrahim’de Tevhid ol gel

Musa ile Hızır ol gel

İsa ile nefes ol gel

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Nur âla Nur Hakkta bir sır

Açılacak asır asır

Bir olacak atlas hasır

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Özler sözler birlik ile

Şol gönülde gözler ile

Cümle Cihan bir ses ile

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Boz yeleli yiğitlerle

Asr-ı İsrafiller ile

Akl-ı Cebrailler ile

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Gönlü nurlu analarla

Kalem tutan balalarla

Candan gelen algışlarla(Dualarla)

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Güneş ve Ay bir devreder

Cümle Kainat seyreder

Bülbül Gülle sohbet eyler

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Arş-ı Âla Kapı açsın

Bozkurt yüceleri aşsın

Tanrı Türk'ü arza saçsın

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk’ün elmas atlıları

Oğuz Hanın oğulları

Şol cennetin kılıçları

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Al’da Gök’te bayrak ol gel

Irkıl ol gel Gökçe ol gel

Alemlerde mizan ol gel

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Kür Şad sizle kırk çeriydi

Tonyokuk’um Gök bilgeydi

İlterişim Birlik verdi

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Dedem Korkud eder avaz

Hakka daim eyler niyaz

Felekteki nedir bu naz

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Şeyh Şamil’le Kartal ol gel

Kahî Asya Kafkas ol gel

Hem güvercin Şahin ol gel

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Ehl-î Beytin açar sancak

Türk bayrağı taşır ancak

Tüm mazlumlar tutunacak

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Siz aleme bir ruhsunuz

Gelecekte huzursunuz

Dudaklarda yudumsunuz

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk Çağını görecekler

Gönülde ev örecekler

Hakk sırrına erecekler

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Gönül gözü görenlere

Ab-ı Hayat içenlere

Veysel’i dost bilenlere

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Canlar cananla buluşur

Cihanlar nurla oluşur

Salihler arza doluşur

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Ayrı gayrı birgün kalmaz

Sanırız ki gafil almaz

Güldalında güller solmaz

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Bize bizi göster candan

Bakmayalım sahte camdan

Mürşidlerin aynasından

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Çalap sözü mutlak gerçek

Açılacak bin bir çiçek

Nice nesil erişecek

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Bir gün Pir Sultanlar gelir

Gark’ın gelir, Abdal gelir

Nice nice erler gelir

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Nur Muhammed Ayan olsun

Bilmeyenler bilir olsun

En cahili bu kul olsun

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

O gün arşlar semahdadır

Nice canlar semadadır

Gönül gözü çerağdadır

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Deniz içre dalga olduk

Damlalarda biz boğulduk

Aradılar hem yok olduk

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Cihan durak olmaz size

Selam olsun bizden size

Gökler yerler zerre size

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Türk Milleti bulsun BİZLİK

Bizlik bulan dolar birlik

Ana, ata,evlat dirlik

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Biz gideriz SEVGİ kalır

İrfan ehli canlar kalır

Cehlim Tamu’da sır kalır

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Gönül yağmur boşanacak

Gonca güller bin açacak

Bülbül diller aşk saçacak

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Bizler geldik gidiyoruz

Ten bedenden geçiyoruz

Atîye söz veriyoruz

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Bu can sizi görmese de

Geleceğe ermese de

Sizden işmar gelmese de

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Muhammed’e Selâm olsun

Aşk ve ilim hep bir olsun

Hikmet ehli Lokman olsun

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

Muhammed’e ettik selam

Susar artık bunca kelam

Eylesinler bizi melam(kınasınlar)

Gelin Pir Sultanlar Gelin

 

özden yokluk nevesidir (torun)

Muhammed Nur güneşidir

Ali Murtaza Piridir

Gelin Pir Sultanlar Gelin." 

Bu nefes (şiir) , Aziz Müslüman Türk Milletinin İsyan Ahlâkına, Onun Millî kimlik ve seciyesine , gelecek nesillere bir mektup olarak yazılmıştır. Sadece geleceğe yazılan bir mektuptur. İddiası değil, istikameti vardır.Alemlere Rahmet olarak gönderilen Resulü Ekrem(O’na, Ashab-ı güzüne ve Ehl-î Beytine Selam olsun) Kainatların ışığıdır. Allah ve Resulü Dost olarak bize yeter.
Cenab-ı Allah Kur'an'da buyurmuyor mu? " Onlar için elinizden gelen kuvvet ve atlı birlikler (günün teknoloji ve ilmine uygun savaş araçları) hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla ALLAH'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak ALLAH'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. ALLAH yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız."(Enfal/60.Ayet)

hilmi özden

 

 

 

Diğer Köşe Yazıları

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi