Kösoğlu Notları

Kösoğlu Notları

Mehmet Kaan ÇALEN - TÜRKYORUM

Dua ile…

“İnsan bu kadar süratli değişmelere ayak uyduramadı ve her an değişen dünya tabloları karşısında varlığı yeniden yorumlayamadı. Bu ise, dünyanın, insanın dışına taşması, artık yorumlanamaz, sürekli bir değişim haline girmesi demektir. İşte burada, dünya ayaklarımızın altından kayar, bizim olmaktan çıkar.”

[Kitap Şuuru]

“Şimdi, boşlukta dolanan serseri meteorlar gibiyiz; bir yörüngemiz yok. Kendi dünyamızdan koparıldık, ama bir başka dünyanın adamı da olamadık.”

[Kitap Şuuru]

“Sekülerleşen hayat ve rasyonel ahlak, insanda korku ve menfaatten başka davranış ilkesi bırakmadı… Aydınlanma, onu nefsine yani çevresine, maddeye tutsak etti ve hasta etti.”

[Türk Olmak Ya Da Olmamak]

“İnsanlık bir korku çağı yaşıyor. Zamanımız, gittikçe insanın korkularını çoğaltıyor ve yoğunlaştırıyor. İnsanlık hiçbir asrında böylesine yaygın ve derin korkular yaşamamıştır… Denilebilir ki, insan iki zıt korkunun pençesine düşmüş; hayat korkusu ve ölüm korkusu.”

[Kitap Şuuru]

“Kültür, toplum hayatının belli bir îmân çevresinde gerçekleştirilmesidir. Bu îmânın muhtevasını oluşturan varlık anlayışı, mukaddesler ve ölçüler, toplumun hayat önceliklerini ve sınırlarını belirler. Hayat, bu bakış açılarından kavranır, değerlendirilir ve bu ölçülerle yaşanır. Böylece, bütün cemiyetlerde hayat, bağlı olunan îmân manzûmesine göre belli bir üslûpta gerçekleşir ki, maddesi ve üslûbu ile kültür, budur.

Kültürlerin üslûbunu, içinde hayat bulduğu maddî şartlar ve hâkim îmân belirler. Târihi ve coğrafyası farklı olan kültürlerin üslûpları da farklı olur. Îmân ortaklığı büyük ölçülerde olsa da, târih ve maddî şartlardaki farklılıklar, yaşayış biçimindeki farklılıkları zarûrî kılar. Sonuç olarak diyebiliriz ki, her kültür özgündür ve içinde barındırdığı muhtelif renkleriyle birlikte zarûrî olarak millîdir.”

[Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler]

“Kültürler, kendilerine has bütünlükleri olan dünya-varlık görüşlerinin bir hayat tarzı olarak gerçekleştirilmeleri ile doğar. Bir dünya görüşüne bağlanmak, daima bir inanç hareketi olarak tezahür eder; ama ilme, ama bir ideolojiye veya Allah’a inanmak. Bu üstün gücün tayin ettiği ölçülerle hayat kavranır, değerlendirilir, sıraya, nizama sokulmaya çalışılır. Aynı dünya görüşünü paylaşan milletler, ırkî hususiyetleri, coğrafî-maddî şartları ve tarihî misyonlarının değişik oluşu sebebiyle, farklı üslûplar kurarlar; musıkîde, mimaride; giyim kuşam vs. Türk ve Arap cemiyetleri arasındaki farklar gibi. Kültürde millîlik bu şartlar içinde gerçekleşir.”

Devamı: http:www.turkyorum.com/kosoglu-notlari/?fb_action_ids=10201733394230564&fb_action_types=og.likes

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi