Makaleler


Her vesile ile hürriyeti sevdiğinizi, hürriyet uğruna hiç bir fedakârlıktan kaçınmayacağınızı söylüyorsunuz. Nefsinizle bir muhasebe yapmağa cesaret edebilir misiniz? İddialarınızın samimiyetine inanıyor musunuz? Tek taraflı bir hürriyetin hürriyetsizliklerin en kötüsü olduğunu bilmez misiniz? Hürriyetler kadar, hürriyetsizliklerde de müsavatın şart olduğunu size hiç anlatmadılar mı? Sizin gibi düşünmeğe, sizin beğendiklerinizi beğenmeğe, sizin se...Devamı
Çayır önce şaşırdı. Bu davetsiz misafiri hiç tanımıyordu. «Adın nedir?» diye sordu, «sana kim derler?» Öteki, biraz daha ezilip büzüldü, merhamet dilenen bir sesle: «Bana, ayrık otu, derler. Kimseye zararım dokunmaz. Herkese iyilik ederim.» dedi. Çayır: «Pekiyi. Yalnız, bizim çocuklara bir danışayım. Kabul ederlerse, sana da bir köşe veririz. Bizim burada demokrasi vardır. Hiç kimse tek başına karar veremez. Herkesin fikri alınır,» diyerek, çayırda y...Devamı
Ülkücü, dünya nimetlerinden yana nasibsizdir. Gö­zü yoktur ki, nasibi olsun. Bir lokma, bir hırka o'na yeter. Paraya karşı o kadar müstağnidir ki, halkın hayretine sebep olur. Herkesin istediğini istemez, ne istediğini de herkes anlayamaz. Kendi zevkleri dışın­da zevk tanımayanların gözünde «zevksiz» bir adam­dır! Küçümserler onu, hayatı anlamamakla, üç gün­lük dünyanın hakkını vermemekle itham ederler. Böy­le davranışlara hiç önem vermez. Elveri...Devamı
            Gözleri eski şekerlenmiş şuruplar kadar donuk, cansız, katı, suyu çekilmiş... Dibe çökmüş bir tasa, kay­gı tortusu. Bu kadar kuru, kabuğa benzeyen göze hiç rastlama­mıştı. Belli ki bu kadın akşam rakısı zamanında, onun ağız ta­dını kaçıracak. İçinden: —  Bir başkasını bulunca savarım! dedi. Fakat hikâyesinidinlediğinde savamadı. Balkan Savaşı kopunca, hududa çok yakın olan köyde, bir akşamüstü şu korku yayılmış:...Devamı
  Güneşin akşam ışığı altında ilerledikçe, uzanan yalnız şu: ağaçsızlık!.. Zahire taşıyan eşekler, kağnılar sıra teşkil etmekte. Benekli koyun sürüleri, tiftik keçileri, otomobilin dev gibi ilerleyişinden, homurtusundan dehşete düşüyor, öteye beriye dağılıyorlar. Kale yerleri, höyükler, kireçli tepeler.. Yorgun, umutsuz gibi serilen kuru vadiler, onların dibinden bir yol halini almış sel yatakları. Nihayet hasta gözler gibi kirli, elemli evleriyle,...Devamı
   Eski bir hanedanın asalet unvanını taşıdığı gibi, hilkaten de asîl olan şâir Vigny sakin, münzevî, mütevekkil ve ahlâka en yüksek tarifini veren kadîm felsefenin Revâkıyye mezhebindendi. Kendi yaradılışına tamâmıyle uyan bu mezhebin felsefesini hikâye kılıklı küçük bir şiirde canlandırmış. Şâir bu şiirinde bir kurt avındaki serencâmını anlatır: Şâir, dostları, birçok asilzadelerle dağlarda bir kurt avına çıkar. Vakit gece, ıssız bir ...Devamı
Ama... Ömrü boyunca dünyayı emperyalizm-antiemperyalizm şablonundan görmüş İlhan Selçuk bile, kurultay öncesinde "Sarıgül kazanırsa merkez yönetiminin ördüğü duvarlar yıkılır; solun birleşmesi olanağı açılır" diye yazdı!İlhan Selçuk da şu yaşında emperyalizme mi satıldı?!!CHP yönetiminin değişmesi için açıklama yapmış olan Sayın Erdal İnönü gibi... Sarıgül'ü açıkça destekleyen Prof. Yakup Kepenek ve Prof. Mehmet Tomanbay, Ahmet Güryüz Ket...Devamı
Annesi Ayşe Hanım da yine Yenihisar'a bağ1ı ''YENİ ÖSTEN'' köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan isimli bir zatın kızıdır. İsa Yusuf Bey hatıralarında annesinin okuma yazma bilmediğini belirtir. Ama doğum tarihini doğru tespit ederken de annesinin verdiği bilgilerden faydalanır. Babası önce köy mektebine vermiş daha sonra Çinli kaymakamın zoruyla Yenihisar'da Çince öğretim yapan bir okula gönderilmiş. Bu okulu bitirdikten bir müddet sonra onu Paraç'a be...Devamı
Lâkin Cağaloğlu’nun tadı başkaydı, Küllük’te, Kızlarağası’nda, iki bardak çay içenler, ediplerle, şairlerle tanışır, derin mevzulara yelken açarlardı. Gelgelelim ne edip ne de şair olan biri vardı ki ünlülerden fazla iz bırakırdı. Şüphesiz eser verecek bilgi ve donanımdaydı ama yazmazdı, belki de yazdıklarını saklardı. Evinde 30 bini aşkın kitabı vardı ve alayının da muhteviyatından haberdardı. Sürekli dinler, lüzum olmadıkça konuşmaz...Devamı

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi