Nazilli Şubesi Konferans Haberi

Nazilli Şubesi Konferans Haberi

17 Ocak 2014 Cuma akşamı Belediye Tiyatro Salonu’nda Nazilli Türk Ocağı tarafından “Türk Kimliğinin Oluşumu” konulu konferans düzenlendi. Konferans konuşmacısı Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Öğretim Üyesi Tarih Bölümü Başkanı, Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ katıldı. Konferansta Belediye Başkanı, Haluk Alıcık, Belediye Başkan Vekili Vahit Aysan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, M.H.P. İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esnaf Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç,Türk Eğitim-Sen Başkanı Olgun Ergün, Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Irgat ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Türk Ocağı sekreteri Ali Yavaş’ın yaptığı konferansın açılış konuşmasında Nazilli Türk Ocağı Başkanı Ahmet Çekim; “Türk Yurdu Dergisinin 2014 yılı abonelik ücreti 100 TL dir. Üyelerimizin vatandaşlarımızın yöneticilere başvurarak abone olabileceklerini, olağana Genel Kurulun 29.Ocak 2014, çoğunluk sağlanmazsa, 08.Şubat.2014 Cumartesi günü saat 15.00’de dernek Binasında yapılacağını ifade etti.

TÜRK KİMDİR
Kürsüye gelen konuşmacı Prof. Dr. Saadettin Gömeç konuşmasında; “ Bugün dünya üzerinde ikiyüz milyon civarında, “Türk” ismiyle anılan bir insan topluluğu yaşıyor. Bu muazzam canlı kütlesini ifade eden adın ne manaya ve nereden geldiği konusu bir yana, zaman zaman Türkiye’deki siyasi atmosferlere bağlı bir şekilde tarihte Türk diye bir millet var mıydı ya da yok muydu diye sun’i gündemler yaratılarak, birilerinin Türkiye üzerinde oynamak istedikleri senaryolara zemin hazırladıklarına da şahit olmaktayız. Tabiî ki bunlara bizim ilmi cevaplarımız her zaman bulunmaktadır. Ama gerçek ilim adamlarının sözlerine mi veya ilim adamı sıfatıyla ortaya çıkan şarlatanların söylediklerine mi itibar edildiği konusunda tereddütteyiz.

BELGELERLE TÜRK
Her devrin adamlarının dediklerini bir kenara bırakacak olursak, tarihçiler ve diğer sosyal bilimcilerinin çoğunun yakından bildiği gibi, Türk ismi hususunda bugüne kadar çeşitli iddialar ve görüşler ortaya atılmıştır. Bununla birlikte bu adı Kök Türkler çağmda hem tek, hem de iki heceli biçimde görmek mümkündür. Türk tarihinin ve kültürünün temel kaynaklarından olan, Orkun Kitabelerinde adımız Türk  ve Türük  şekillerinde kaydedilmiştir. Buna rağmen birileri çıkıyor, tarihte Türk diye bir kavim yok diyor. Bakın, 8. asra ait Kök Türk yazıtlarını belge saymıyorlar. “Bundan başka var mı” diye güya sizi zorlamaya çalışıyorlar. O vakit Çin kaynaklarını delil gösteriyorsunuz. “Pekçok Çin yıllığında Türk milletine ait bölümler olduğunu, Türk denen kavmin Hunlardan geldiğini” söylemenize rağmen bunu da kabul etmiyorlar. Tabi maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olunca, sahtekarların önüne ne kadar vesika yığarsanız, yığın bir şey yapamazsınız.

DİVAN-I LUGAT-İT TÜRK VE TÜRK
Birileri tarihte Türk denen bir halk yok diye avazı çıktığı kadar bağırsalar da, bu asil milletin sözlüğünü yazan ve adını da Divanü Lûgat-it-Türk veren Kaşgarlı Mahmud bu muhteşem kavim için şöyle diyor: “Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, öğünmemek, yiğitlik, mertlik gibi sayısız iyilikler görülmektedir”. Kaşgarlı Mahmud’un dışında da pek çok Türk ve yabancı bu milletin sözlüğünü yazmıştır ki, bunların arasında; 14. asrın ilk yarılarına ait Ebu Hayyan’ın “Kitabü’l-îdrak Li Lisânü’l-Etrak”ım, yine 14. yüzyılın ilk çeyreklerinde kaleme alındığı sanılan ve yazarı belli olmayan “Kitâb-ı Mecmû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî” adlı sözlüğü, 15. asrın ilk yarılarında Cemaleddin Ebu Muhammed Abdullah et-Türki’nin “Kitabü Bulgati’l-Müştak Fi Lugâti’t- Türk ve’l-Kıfçak”ım, yine aynı vakitlerde yazılan, ama naşiri belli olmayan “Et- Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t-Türkiyye” gibi eserleri sayabiliriz. Herhalde onlar durup-dururken böyle bir zahmete girişmiş olamazlar.
Diğer taraftan dokuzuncu asırda Türklerin faziletlerini anlatan El- Cahiz’in: “daima sözünde duran, hile bilmeyen, aldatmayı sadece savaşta yapan, ancak bu duruma bile üzülen bir millet” dediği Türklerin maalesef bütün bu güzel hasletlerinden uzaklaştırılarak önüne türlü türlü tuzakların çıkarıldığını biliyoruz.
EL CAHİZ VE TÜRKLER
9. asırda türklerin faziletlerini anlatan Arap yazar El Cahiz, Türklerle alâkalı şu tespitlerde de bulunuyor: “Türk’e karşı hiçbir şey duramaz. Hiçbir kimse onu yutulacak bir lokma olarak göremez. Türk ancak korkulması gerekenden korkar, ümitsiz bir şeyden medet ummaz. İçi de, dışı da birdir. Yaltaklanma, münafıklık, riya, kibir, arkadaşlarına karşı fenalık, sahtekarlıkla başkalarının malını helal saymazlar”.
Bütün bunlar günümüz itibariyle Türk isminin belirli bir topluluğa mahsus etnik bir ad değil, kendilerini aynı köken ve kültürde birleştiren insanlara ait siyasi bir isim olduğunu ortaya koymaktadır. Kök Türk Kağanlığının kuruluşundan itibaren önce Börülü sülalesinin, daha sonra kağanlığa bağlı, kendi özel isimleriyle anılan diğer Türklerin ortak ismi olmuş, zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade etmek için milli ad seviyesine yükselmiştir.

TÜRK OLMAK ZORDUR
“Türk milleti yok olmasın, yitmesin diyen Tanrı’nm” sözüne rağmen bugün, bu asil milleti sessizleştirmek, elini-kolunu bağlamak, yeryüzünden silmek, adını unutturmak için çeşit çeşit entrikalar yapılmaktadır. Onun Anadolu yarımadasındaki mevcudiyetinden bile rahatsızlık duyulmakta, her şeyi ile inkâr olunmaya çalışılmaktadır. Tann’mn adaletini yaymak amacıyla yaratılmış bu kavim, bütün dünyaya karşı yüzlerce yıldır varlık ve yokluk savaşı vermektedir. İşte bu yüzden Türk olmak zordur.” dedi. Daha sonra izleyicilerin sorularını cevaplayarak, kitaplarını imzaladı.

Konferansın sonunda günün anısına kendisine Nazilli Ülkü Ocağı Başkanı sayın Şükrü Irgat tarafından çiçek takdim edildi.

Bu yazi 14 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi