Ne sanmıştınız?

Ahmet B. ERCİLASUN - Yeniçağ

Sosyolojik anlamda millet gerçeğine inanmadığınız için Türk milletinin genetik ve kültürel kodlarının da farkında olmadığınız muhakkak. Bunların farkında olsaydınız Türklüğü değiştirmeye, onun değerlerini itibarsızlaştırmaya ve yok etmeye kalkışmazdınız.

Türklük, Asya Hunlarıyla başlayan, en az 2400 yıllık tarihî bir hakikattir. Daha eski dönemlerde de Türklüğün var olduğu muhakkaktır. Ancak bu dönemler tam olarak aydınlanmadığı ve bazı tartışmalı noktaları bulunduğu için Türk tarihini kesin olarak Asya Hunlarıyla başlatabiliriz.

Türklüğün genetik ve kültürel kodları, tarih öncesiyle birlikte bu 2400 yıllık tarih içinde oluşmuştur. Türk’ün tarihini, tarih boyunca olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını, başka milletlerin onlar hakkında yazıp söylediklerini, Köktürk anıtları, Dede Korkut, Dîvânu Lugati’t-Türk gibi millî eserlerini, efsane, destan ve diğer halk edebiyatı örneklerini, deyimlerini tahlilci bir gözle inceleyenler bu tarihî ve kültürel kodları rahatlıkla görebilirler.

Söz gelişi Bilge Kağan, Türk’ün bir doydu mu bir daha açlık düşünmediğini, yani geleceği planlamadığını belirtmiştir; bu konudaki Türk genetik şifresini 1281 yıl önce çözmüştür. Dede Korkut, bin küsur yıl önce, “meğer hânum, Oğuz beğleri yedi gün uyur idi; anun içün küçücük ölüm derler idi” diyerek Oğuzların gaflet uykusunun ne kadar uzun olduğunu tespit etmişti. Ama aynı şekilde, uyanınca da düşmanın hakkından nasıl geldiğini destani hikâyelerinde bir bir anlatmıştı. Deyimlerimizde de bıçak kemiğe dayanmadıkça Türk’ün harekete geçmediği kayıtlıdır. Buna karşılık “ayranı kabarmak”  da en önemli genetik ve kültürel kodlarımızdan biri olarak deyimlerimiz arasında yerini almıştır. Turgut Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler” i aslında ayranı kabaran ve âdeta çıldıran Türklerin Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda neler yapabildiğinin destanıdır. Çılgınlık da bizim kodlarımız arasında vardır. Akıncılar içindeki bir sınıfın adının “deliler” olduğu tarihin malumudur. Türkçede genç için “delikanlı” deyiminin kullanılması da boşuna değildir. Savaşı düğün bayram kabul etmek ve gençleri askere davul zurnayla uğurlamak da aynı “fıtrat” ın yaşayan tezahürlerindendir. Namık Kemal’in “Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır”  mısraı ile Atatürk’ün  “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”  vecizesi aynı hakikatin farklı ifadeleridir.

Siz bütün bu genetik ve kültürel kodları hiçe sayıp Türklüğü kolayca yok edeceğinizi sandınız. Bıçağı kemiğe, hatta iliğe dayadınız. Böylece Türk’ü uyandırdınız. Unuttuğu Türk cevherini, unuttuğu yakın tarihini ona hatırlattınız. Dünkü marşlarını bile unutmuş olan millete marşlarını yeniden hatırlattınız. Şimdi artık kızlı erkekli Türkler, yediden yetmişe Türkler meydanlara toplanıyor ve bir ağızdan “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” diyor, “dağ başını duman almış” diyor. Dağ başını duman almışsa eğer, yürümek gerektiğini biliyor ve “yürüyelim arkadaşlar” diye haykırıyor. Komutanlarına reva görülenler karşısında yarın  “yaşa var ol Harbiye” diye haykıracaklarından da şüpheniz olmasın.

Devamı: http:www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=28813

Bu yazi 64 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi