Niğde Şubesi 2012 –2013 Yılı Faaliyet Raporu

A. PANEL ve KONFERANSLAR

08 Mayıs 2012 tarihinde TİKA görevlisi Doç. Dr. Kemal ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gençosman GEÇER’in konuşmacı olarak katıldığı “Küreselleşme sürecinde Türk Dünyası ile münasebetler ve milli kültürümüz” konulu bir panel düzenlenmiştir. 17 Mayıs 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Ortadoğu’da güvenlik arayışları ve Türkiye dış politikası” konulu bir konferans düzenlenmiştir. 12 Nisan 2013 tarihinde Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ’ün konuşmacı olarak katıldığı “101. Yılında Türk Ocakları ve Yeni Ufuklar” konulu bir konferans düzenlenmiştir. 27.09.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Sinan DEMİRTÜRK’ün konuşmacı olarak yer aldığı “Milliyetçilik ve Tarih” konulu konferans düzenlenmiştir.

B. OCAK BAŞI SOHBETLERİ

6 Nisan 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi KILIÇ’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Vuslatının 15. Yılında Alparslan TÜRKEŞ ve liderliği"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 27 Nisan 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Öğretim Elemanı Gökhan EŞEL’in konuşmacı olarak yer aldığı "Başlangıcından bugüne Türk Amerikan ilişkilerinin ana hatları ve dönüm noktaları"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 4 Mayıs 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şaban BAYRAK’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Geçmişten günümüze Türk Milliyetçiliği ve 3 Mayıs Türkçülük Günü"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 1 Haziran 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Ocakları Niğde Şube Başkanı Doç. Dr. Nurettin ACIR’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Bilim Teknoloji ve İktidar"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 28 Eylül 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZKAN’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Osmanlıdan günümüze Doğu ayaklanmaları ve bugünkü etnik terör ile ilişkileri"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 05 Ekim 2012 tarihinde Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ’ın konuşmacı olarak yer aldığı "4+4+4 Sisteminin Eğitime, Eğitimcilere ve Topluma Yansımaları"konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 19 Ekim 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÖZEL’in konuşmacı olarak yer aldığı “Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimler Yasasından Beklentiler" konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 09 Kasım 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Tarihten Günümüze Türk Musikisi" konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 30 Kasım 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK’ün konuşmacı olarak yer aldığı “Turan ve Turan Yazgan" konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 07 Aralık 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU’nun konuşmacı olarak yer aldığı “Güncel Tartışmalar Işığında Başkanlık Sistemi”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 14 Aralık 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taner DEMİRKOL’un konuşmacı olarak yer aldığı “Bütçe Ve Türkiye'de Bütçe Uygulamaları” konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 21 Aralık 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı Savaş MARAŞLI’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Kitap Ciltlerinde Türk Sanatı ve Estetik” konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 28 Aralık 2012 tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER’in konuşmacı olarak yer aldığı “Geleneksel Niğde Evleri”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 22 Şubat 2013 tarihinde Türk Ocakları Niğde Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erhan EROĞLU ve Yunus KIZIL’ın konuşmacı olarak yer aldıkları “Görüntülerle Hocalı Katliamı”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 01 Mart 2013 tarihinde Kayseri Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Eğitimci Mustafa ÖZTÜRK’ün konuşmacı olarak yer aldığı “Geçmişten Günümüze Türk Milliyetçiliği”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 08 Mart 2013 tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER’in konuşmacı olarak yer aldığı “Türkçe Yaşayakalmak için Türkçe”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 22 Mart 2013 tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet KORAŞ’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Türk İllerinde Nevruz”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 29 Mart 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR’un konuşmacı olarak yer aldığı “Kaos ve Umut Arasında Ortadoğu'nun Geleceği ve Türkiye”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. 19 Nisan 2013 tarihinde Eğitimci Savaş ÖREN’in konuşmacı olarak yer aldığı “İslamdaPeygamberlik Anlayışı ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)”konulu ocak başı sohbeti yapılmıştır. Türk Ocakları Niğde Şubesi’nde, 01 Kasım 2013 tarihinde Niğde Türk Ocakları Konferans salonunda Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şaban Bayrak ve Emekli Öğretim Görevlisi Rıfkı Yazıcı' nın konuşmacı olarak yer aldığı "Ağabey Nevzat Kösoğlu" konulu ocak başı sohbeti düzenlenmiştir. Türk Ocakları Niğde Şubesi’nde, 22 Kasım 2013 tarihinde Niğde Türk Ocakları Konferans salonunda Türkiye Kamu-sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Eğitimde Millilik Sorunu" konulu ocak başı sohbeti düzenlenmiştir. Türk Ocakları Niğde Şubesi’nde, 29 Kasım 2013 tarihinde Niğde Türk Ocakları Konferans salonunda Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Özkan’ ın konuşmacı olarak yer aldığı "Milli Devlet Olma Sürecinde Niğde’ye Yapılan Mübadele" konulu ocak başı sohbeti düzenlenmiştir. Türk Ocakları Niğde Şubesi’nde, 06 Aralık  2013 tarihinde Niğde Türk Ocakları Konferans salonunda Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdureşit Jelil QARLUQ’un konuşmacı olarak yer aldığı "Etnisite, Millet, Türklük" konulu ocak başı sohbeti düzenlenmiştir. Sohbet sonrasında konuşmacı Prof. Dr. Abdureşit Jelil QARLUQ’a Yönetim Kurulu adına plaket takdim edilmiştir.

C. BASIN AÇIKLAMALARI

17 Mayıs 2012 tarihinde Şehit Düşen Subaylarımıza ilişkin basın açıklaması yapıldı. 19 Haziran 2012 tarihinde Hakkari Dağlıca’da şehit düşen askerlerimize ilişkin basın açıklaması yapıldı. 27 Temmuz 2012 tarihinde Suriye’de yaşanan gelişmeler ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. 14 Ocak 2013 tarihinde Teröristle Müzakere Sürecine ilişkin basın açıklaması yapıldı. 19 Şubat 2013 tarihinde Anayasa Değişikliğine ilişkin basın açıklaması yapıldı. 02 Temmuz 2013 tarihinde Irak ve Doğu Türkistan’da yaşanan olaylar ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. 24 Temmuz 2013 tarihinde Suriye’de ki gelişmeler ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı.

D. ŞİİR ve KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Ortaöğretim öğrencileri arasında Mehmet Emin YURDAKUL şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. 1. olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, 2. olan öğrenciye dijital fotoğraf makinası, 3. olan öğrenciye kol saati hediye edilmiştir.

E. TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLAMALARI

6 Mayıs 2012 tarihinde 3 Mayıs Türkçülük Günü programı düzenlenmiştir.

F. GENÇLİK KURULU FAALİYETLERİ

1. Özel eğitim gurubu oluşturulmuş, bu gruptaki öğrencilere haftalık olarak seminerler düzenlenmiştir. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle yakından ilgilenilmeye çalışılmış ve bu öğrencilerden 11 tanesine aylık burs verilmiştir.

Bu yazi 7 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi