Ocakbaşı Sohbetinde bu hafta "Ziya GÖKALP ve Erol GÜNGÖR" konuşuldu

Ocakbaşı Sohbetinde bu hafta "Ziya GÖKALP ve Erol GÜNGÖR" konuşuldu

Bu hafta Ocakbaşı Sohbetleri’nin konuğu milliyetçi camianın önde gelen fikir ve dava adamlarından Lütfi ŞAHSUVAROĞLU idi.

Program Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ’ün açılış ve takdim konuşması ile başladı.

ŞAHSUVAROĞLU; Milliyetçiliğin kavramsal inşasında şartlara uygun davranılmalıdır. Çatı ve çekirdeğin iyi oluşturulması elimizde bir pusulamızın olması lazımdır. Pusulasız bir yere gitme ihtimalimiz yoktur. Pusula ideoloji, ideolojide “Organik milliyetçiliktir”. Organik Milliyetçilik Oğuz Han’dan günümüze kadar gelmiştir.

Milliyetçiliğimizin 3 tarzı (Osmanlıcılık, İslamcılık ve Milliyetçilik) içerisinde Milliyetçilik, organik varoluş durumudur. Bunu GÖKALP’te görüyoruz. GÖKALP’in Oğuz nesli budur. Parçalanmaz bir bütün oluşturmak amacımız olmalıdır.

GÖKALP’in hayatını iyi bilmemiz gerekir. O, Diyarbakır’da doğmuş İstanbullu olmuş imparatorluğu anlamış imparatorluğun içerisindeki milliyetçiliği çok iyi idrak etmiştir. Oradan hareketle bir sosyoloji meydana getirmiştir.

Turancılık, çatı teorisinin çekirdek öznesidir. Oğuz Kağandan beri vardır. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Türklüğün yeniden inşasında sultan II. Abdülhamid’in büyük katkıları vardır.

Osmanlıcılık ve İslamcılık tutmayınca Türklüğe geçilmiştir. Bu Türkçülükte Turancılıktır. Balkan bozgunundan Kafkas bozgununa kadar denenmiştir. Atatürk bunu reel-politikte uygulamıştır. Bu dönemde Durkheimci pozitivizm ile birlikte meydana gelen sapma makul karşılanmalıdır.

İslamcı aydınlar tarafından GÖKALP’e yapılan saldırılar haksızlıktır. İslam içinde büyük fikirler ortaya koyduğunu mektuplarında görüyoruz. Bu bağlamdaİslamcı dahi sayılabilir.

Mehmet Akif ile GÖKALP’i karşı karşıya getirmek ahmaklıktır. İkiside İttihadcı ikiside Teşkilatı Mahsusacıdır.

Erol GÜNGÖR’ÜN yapmış olduğu GÖKALP eleştirileri makul görülmemiş ve milliyetçi camiadan aforoz edilmiştir. Ama gençlik GÜNGÖR’e sahip çıktı onu kabullendi.

GÜNGÖR ile birlikte Weberyen bir sapma yaşadık ve Weberyen bir milliyetçilik meydana geldi. Bu bir sapmadır ve bu sapmanın nedeni Weber’in Marksizm’e karşı üstünlük kurduğu içindir.

GÖKALP’e göre kültür değiştirilemez ama medeniyet değiştirilebilirdir. Mümtaz TURHAN bunu eleştirmek için “Kültür değişmelerini” yazmıştır. Esasen kültür değiştirilebilir ama medeniyet değiştirilemez.

Biz milliyetçilik yapmazsak başkaları da milliyetçilik yapmaz anlayışı son derece yanlıştır. Milliyetçilik yapmamız lazımdır. Bugünün Avrupası milliyetçilikle şekillenmiştir. Alman ırk milliyetçiliği ile Fransız kültür milliyetçiliği birleşerek Avrupa milliyetçiliğine dönüşmüştür.

Organik Milliyetçiliğin kurumsal inşasında yeni bir hat gereklidir buda kültür ve medeniyet ayrışmasının yapılmasıyla mümkündür.

Kültür değiştiremez ama maya değiştirir. Kültür tarımdan ekip biçmekten gelir. Toprağa ne atarsan onu sana geri verir. Buğday ekersen buğday biçersin ama maya değiştirir dokunduğunu kendisine çevirir. İster inek sütü olsun ister koyun sütü olsun ne sütü olursa olsun mayayı kattığınızda o yoğurt olur. Bize maya lazımdır. Bu maya Horasan mayasıdır Anadolu mayasıdır. Mayamızı kullanmalıyız

Bu yazi 54 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi