Ordu Şubesi Konferans Haberi

Ordu Şubesi Konferans Haberi

Türk Ocakları Ordu Şubesinde 04.01.2014 Cumartesi Saat 15:00’da Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Sadullah GÜLTEN “Anadolu’da Alevilik ve Tarihi Gelişimi”,  adıyla bir konferans vermiştir.

Yrd. Doç.Dr. Sadullah Gülten Alevi kavramından başlayarak, Anadolu Aleviliğinin oluşum ve gelişim çizgisini ifade ettiği konuşmasında özetle; “Alevi kelimesi ilk ortaya çıktığı dönemlerde Hz. Ali soyundan gelenler ve Hz. Ali yanlısı olmak üzere iki anlamı ihtiva eder ki bu anlamıyla bugünkü Alevi gruplarıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Bu bağlamda Alevilik Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında cereyan eden hilafet çatışmalarıyla kesinlikle kesişmez. Kaldı ki Kerbela ve 12 imam kültü gibi Ali kültü de bu gruplara Safevi propagandasıyla XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın başında tesir etmeye başlamıştır. Anadolu Aleviliği X. yüzyıldan itibaren Müslüman olan Türklerin Orta Asya, Anadolu ve Balkanlardaki sosyal, siyasi ve dini meseleleriyle açıklamak mümkündür. Bu bağlamda Aleviliği doğuran iki önemli siyasi olaydan ilki 1240 tarihinde Anadolu Selçuklu döneminde meydana gelen Babai isyanı diğeri ise 1416 tarihinde Osmanlı döneminde meydana gelen Şeyh Bedreddin isyanıdır. Bu iki olay Aleviliğin oluşması için gerekli siyasi alt yapıyı sağlarken, fikri alt yapısı ise Vefai, Kalenderi, Haydari, Hurufi ve Yesevi tarikatlarına mensup dervişler tarafından oluşturulmuştur. Son olarak Şeyh Safiyüddin Erdebi tarafından kurulan Safevi tarikatı şeyleri Cüneyt ve Haydar zamanında Anadolu’daki Türkmenler bahsedilen tarikatın müritleri haline gelmişlerdi. Haydar kendisine bağlı gruplara on iki dilimli kızıl bir başlık giydirmiş böylece Kızılbaş adı ortaya çıkmıştır. Onun ölümünden sonra tarikatın şeyhi olan Şah İsmail Anadolu’daki müritlerinin yardımıyla Safevi Devleti’ni kurmuş, ayrıca Anadolu’daki müritlerini örgütleyerek onlara kendisine ve Hz. Ali’ye bağlayan seyitlik belgeleri vermiştir. Böylece Anadolu Aleviliğinin en önemli kurumlarından biri olan Alevi ocakları ortaya çıkmıştır.…”  Gülten, günümüzde Türkiye’de Alevilik meselesine dair görüşlerini de ifade ederek, tarafların yaklaşımları ve bu yaklaşımların tarihi kökenleri konusunda bilgi vermiştir.

Bu yazi 8 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi