Perşembe Sohbetleri


31 Mart Ayaklanması’ndan 15 Temmuz’a
Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “31 Mart Ayaklanması’ndan 15 Temmuz’a” konusuyla Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu bizlerle oldu.Sayın Kuzucu konuşmasında özetle şunları söyledi; Türkiye’de 20. yüzyılda ya da Osmanlı döenminde yaşanan darbelerin bazı ortak noktaları vardır. Her şeyden önce darbeciler, iktidarlarını meşrulaştırmak ve halka benimsetmek amacıyla dinî ve millî sembollerden...Devamı
Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları
Bu haftaki Perşembe Sohbetlerimizde “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları” konusuyla Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin bizlerle oldu.Sayın Şahin konuşmasında özetle şunları söyledi; Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları Türkiye’de farklı nüfus politikaları uygulanmış, Cumhuriyetin ilk yıllarından 1965’e kadar nüfus artırıcı bir politika izlenmiştir. Ancak ilki 1965’te, ikincisi ise 1...Devamı
Topkapı Sarayı'nda Gezinti
Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Topkapı Sarayı'nda Gezinti” konusuyla Uzm.Abdullah Z.Akkuş bizlerle oldu....Devamı
Yaşayan Sinan
Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Yaşayan Sinan” konusuyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi bizlerle oldu....Devamı
İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik
Perşembe Sohbetlerimizin bu haftaki konuğu “İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik” konulu konuşması ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyzan Göher Vural oldu. Sayın Vural konuya dair düşüncelerini özetle aşağıdaki şekilde ifade etti: Türk tarihi pek çok açıdan eşsiz niteliklere sahiptir. Bunlardan birisi sahip olduğu beş bin yıllık geçmiştir ki, bu derinlik pek az millete nasip olmuştur...Devamı
Osmanlı’da Şehirlerin Oluşumunda Vakıf Kültürü
Bu haftaki Perşembe Sohbetinde “Osmanlı’da Şehirlerin Oluşumunda Vakıf Kültürü” konusuyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çınar bizlerle oldu.Sayın Çınar konuşmasında özetle şunları söyledi; Modern zamanlardan önce, İslam ve Türk yönetim anlayışına göre devletin başlıca görevi; adaleti sağlamak ve tebaanın can ve mal emniyetini temin etmektir. Bunların dışında ka...Devamı
“Çanakkale ve Vatan”
Bugunkü Perşembe Sohbetimizde “Çanakkale ve Vatan” konusuyla ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Marttin bizlerle oldu.Sayın Marttin konuşmasında özetle şunları söyledi; Türk Ocağı’nın kutlu çatısı altında bir araya gelen sizin gibi güzide insanları hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 102. yılını idrak ettiğimiz Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın eşine az rastlanır savaşlarındandır. “Kara...Devamı
Editörler Ne İş Yapar ?
Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Editörler Ne İş Yapar ?” konusuyla Ötüken Neşriyat Editörü Kadir Yılmaz bizlerle oldu....Devamı
Biyo-Çeşitlilik
Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Biyo-Çeşitlilik” konusuyla Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser bizlerle oldu.Sayın Eser konuşmasında özetle şunları söyledi; Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynakları, üzerinde bulunduğu üç farklı bitki coğrafyasının (Avro-Sibirya, İrana-Turan ve Akdeniz) sağladığı avantajlardan kaynaklanmaktadır...Devamı
21. Asırda Ortadoğu ve Türkiye
Bugünkü Perşembe Sohbetimizde “21. Asırda Ortadoğu ve Türkiye” konusuyla Çankaya Üniversitesi İİBF-İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip bizlerle oldu.Sayın Nakip konuşmasında özetle şunları söyledi: ORTADOĞUDA HASSASİYETLERİMİZ VE TÜRKMENLER Son dört yıl içerisinde yazdıklarımız ve konuşmalarımız gözden geçirilirse anlaşılır ki Arap baharı ve arkasın...Devamı

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi