Turhal Şubesi - Türk Ocakları Kimsenin Arka Bahçesi Değidir

Turhal Şubesi - Türk Ocakları Kimsenin Arka Bahçesi Değidir

Türk Ocakları Turhal şube başkanı sayın Alparslan Çelik son günlerde Türk Ocağı hakkında asılsız ve yersiz söylem ve düşünceler hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Şube başkanı Çelik Türk ocağı öyle sıradan bir dernek gibi kurulmadığı gibi Osmanlı devletinin dağılma sürecinde ülkemizin o günkü şartları neticesince milli bir uyanış hareketi olarak tarihin derinliğinden gelen Türk ocakları bir asrı aşkındır aynı idealle millet hizmetindedir.

Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşu olan Türk Ocakları; Osmanlı’nın son döneminde başlayan ayrılıkçı hareketler ve 93 harbi ile Balkan faciası sonrasında Türk aydınlarından ve gençlerinden meydana gelen ”Milli Uyanış” sonucunda kurulmuştur.

Türk ocağı şube başkanı çelik sözlerine şöyle devam etti.

Devletin dağılma sürecine girmesinden ızdırap duyan 190 Askeri Tıbbiyeli bir gece seher vakti Karaca Ahmet mezarlığında toplanarak girişimciler kurulu oluşturmuş ve dönemin birçok tanınmış şair, edip, bilim ve düşünce adamına mektup yazarak onları bir Milli Kuruluş oluşturarak başlarına geçme konusunda göreve davet etmişlerdi.

Bu mektubu alan o zamanki aydınlardan Türklük Şairi Mehmet Emin YURDAKUL Bey başkanlığında büyük fikir ve düşünce adamları Yusuf AKÇURA, Ahmet AĞAOĞLU, Ziya GÖKALP, Hamdullah Suphi TANRIÖVER, M.Ali TEVFİK ve Ahmet Ferit TEK Bey’in yönetiminde “Türk OCAKLARI” ADLI bu milli kuruluşu 25 MART 1912 tarihinde kurarlar.

Türk Ocakları Derneğinin Amblemi 1912'de kabul edilen ve tarihî nitelik kazanmış olan, Cepheden görülen “Bozkurt” Başı olarak kabul edilmiştir.

Türk Ocaklarını 1912 tarihli ilk Tüzüğünde (Nizamname ‘ Türk Ocağı zinhar Siyasetle iştigal etmez’ Hükmü  yer almıştır.

Türk Ocaklarının kuruluşundan bir süre sonra Osmanlı devleti bütün ülkeyi çepeçevre saran  ateş çemberi içinde kaldı.  Önce balkan sonra 1 Cihan Savaşı ve ardından Milli Mücadele esas itibariyle ‘var olmak ya da yok olmak’ kavgası anlamına geliyordu.

Türk Ocaklılar vatan savunmasında üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiler. ‘Türk,ün ateşle İmtihanı’nda Milli varlığın ayakta kalmasına birinci derecede hizmet ettiler. bu çetin süreçte Türk Ocağı üyelerinin önemli bir bölümü başta Çanakkale ve Sakarya savaşları olmak üzere  mücadelenin en kanlı cereyan ettiği alanlarda Şehit düştüler.

Müzakereden sonra Yurt çapında işkala karşı kampanyalar başlatan Türk ocaklarının faaliyetleri işgalcileri rahatsız etmiş; ilk basılan ve kapatılan yerlerden biri Türk Ocakları genel merkezi olmuştur. Yöneticilerden bir kısmı tutuklanıp Maltaya sürülmüştür.

Genel Başkan Hamdullah Suphi Tanrı över, daha sonra ana doluda kuva-i milliye teşekkül etmeden,  mevcut 28 şubenin  merkezi durumunda olan İstanbul Türk ocağının Mustafa Kemale görüşlerini  yazdığını; böylece tarafını belirleyerek onun etrafında sımsıkı toplanıldığını söyler.

Türk ocaklarından teşekkül eden milliyetçi fikir ve ideallerini taşıyan, Milli Şuur sahibi nesillerin 1 Cihan Harbinde ve Milli Mücadele döneminde yaptıkları hizmetler tarihimizin Övünç, Sayfalarındandır.  bunun sonunda kurulan Milli Devletin fikir ve felsefe zemininin, önemli ölçüde Türk Ocakları çatısı altındaki çalışmaların ürünüdür....

Atatürk,ün Samsuna çıktığı andan itibaren Bütün fiil ve ifadelerinin İlham kaynağı Türk Ocaklarının Temsil ettiği Milliyetçilik Ülküsüdür.

nitekim Büyük Zaferin hemen ardından Atatürk,ün teşvik ve destekleriyle Türk Ocakları bütün ülkede süratle yaygınlaşan teşkilatlanma imkanı buldu. Bunun sonucu olarak 1931 yılında 274.ü bulan şube adediyle Cumhuriyetin en önemli etkili, sivil Toplum kuruluşu özelliğini kazandı.

Türk ocakları, kuruluşundan bu yana amaç ve ilkelerini titizlikle koruyarak, günlük politik tartışmaların dışında kalarak çalışmalarını sürdürmektedir. milli şuurun uyanmasına, Milliyetçilik fikrinin gelişip yaygınlaşmasına, nesiller arasında intikaline çalışmak, tarih şuuruna sahip nesillerin yetişmesine yönelik Eğitim ve Kültür faaliyetlerinin yoğunlaştırarak tam bir Milli Ülkü Ocağı olmak,  bu kuruluşun temel Amaç ve ilkelerinin teşkil eder.

Türk ocağı şube başkanı çelik son olarak 30 mart 2014 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla bazı çevrelerce Türk ocağının birilerinin  veya herhangi bir siyasi kuruluşun arka bahçesiymiş gibi söylemlerin asılsız ve yersizdir.

Türk Ocakları tarihi mirası ve misyonuna uygun bir vakarla bu konuları günlük politik tartışmaların dışında partiler üstü bir yaklaşımla ele almakta Türkiye’nin Milli Meselelerinde siyasetçileri ve hükümetleri uyaran, eleştiren ve yol gösteren fikir ve düşüncelerini kamuoyu ile açıkça paylaşmaktadır.

SONUÇ Türk Ocakları, kuruluşundan itibaren, günlük siyasi çekişmelerin dışında kalmaya büyük çaba sarf ederek, hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu olmadığı gibi, siyasi parti, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının ne karşısında olmuş, ne de alternatifi durumuna düşmüştür. Misyonuna yakın olanlarla işbirliği yapmaktan onur duymuş, güç birliği yapmış, misyonumuza ters düşenleri de milli birliğimiz, bütünlüğümüz ve milletimizin bekası için uyarmayı da görev bilmiştir. Ocak, Yönetimlerini oluştururken, milli meselelerde bütünlüğü sağlamak güçlü olmak anlamında tarihi geleneğe uygun olan diğer parti ve kuruluşların değerli yöneticileri ve üyelerinden yararlanmayı görev bilmiştir. Bu nedenledir ki yapılacak kültürel çalışmalarda ocağımızın tüzüğünü benimseyen kardeşlerimizi büyüklerimizi hasseden bir olmaya ve göreve davet ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle yapılacak yerel seçimlerin öncelikle Turhal’ımıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini dileriz.

Kaynak: http:www.turhalturkocaklari.org.tr/?Syf=18&Hbr=613439&%2FT%C3%9CRK-OCAKLARI-K%C4%B0MSEN%C4%B0N-ARKA-BAH%C3%87ES%C4%B0-DE%C4%9E%C4%B0D%C4%B0R.#.UrX5AxxLBO0.facebook

Bu yazi 62 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi