Türk Ocakları Ankara Şubesi XV. Olağan Genel Kurulu

Türk Ocakları Ankara Şubesi XV. Olağan Genel Kurulu

TÜRK OCAKLARI ANKARA ŞUBESİ XV. OLAĞAN GENEL KURULU

Türk Ocakları Ankara Şubesinin XV. Olağan Genel Kurulu 08 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 11:00’da Ankara Şubesi lokalinde yapıldı.Açılış, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının sonrasında Divan Kurulu teşkil edildi. Kurulda divan başkanlığına Dr. Ali Helvacı, Katip üyeliklerine Hülya Koçak ve Ahmet Şahin seçildiler.

Divanı’nın teşkilinin ardından Şube Başkanı Türkân Hacaloğlu şu konuşmayı yapmıştır:
Sayın Konuklar, Aziz Türk Ocaklılar
Türk Ocakları Ankara Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Genel kurulumuzun Ocağımızın mehabetine yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 13 yıldır Başkanlığını yürüttüğüm, büyük bir heyecan ve aşkla bağlı olduğum, Türklüğü yaşatmak için Türk milletinin hizmetinde olan Ocağımızın Şube çalışmalarının değerlendirileceği ve gelecek faaliyet yılları için plânlamaların yapılacağı 15. Olağan Genel Kurulumuzun Ocağımıza, Ocaklılara ve  Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  Ankara Ocağımızın 15. Genel Kurulunu yaparken geride bıraktığımız 2013 yılında şubemizin 90. kuruluş yılı, hoş bir tesadüfle, kuruluşunda ve yaşamasında her nesil Türk Ocaklıların büyük emekleri olan Cumhuriyetimizin, 90. Kuruluş yıl dönümü ile birlikte kutlandı. Bu vesileyle başta kendisi de bir Türk Ocaklı olan ulu önder Atatürk olmak üzere, Aziz Cumhuriyetimizin ve Türk Ocaklarının bütün kurucularını saygıyla yâd ediyor ve mânevî huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ruhları şâd olsun.

Aziz Türk Ocaklılar
Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 Türk Ocağı Kurultayında yaptığı konuşmasından bir alıntıyla başlamak istiyorum. “…. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk camiasıdır. Bu camianın evlâdı ne kadar Türk harsı ile meşbû olursa o camiaya istinat eden cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” Türklüğün yüceltilmesi ülküsüyle kurulan Ocağımız; millî kültürün, millî birliğin kuvvetlendirilmesini esas alarak verdiği hizmetleri bütün yurt sathına hatta bütün Türk Dünyası’na taşımak için, açıldığı günden bu yana, büyük gayret göstermiştir.. Cumhuriyetimizin 90. yılında ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak, Türk Ocaklıların Ocaklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları, daha üstün bir gayretle çalışmalarının gerektiğine inanıyorum. Son yıllarda millî devlet, millî ekonomi, millî kültür hasılı millî adına ne varsa “süpürüp bir kenara atma” ve “küresel lapanın” içinde yoğurma iddiasında olanlar, Türklüğü; enternasyonalizmin, siyasî ümmetçiliğin, hatta sosyalizmin içinde eritmek amacını gütmektedir. Bu çalışmaların cümleniz tarafından bilindiğinde şüphem bulunmamaktadır.
“Paralel devlet, devlet içinde devlet, devlette, emniyette, yargıda çete” gibi iddialar devlet yetkilileri tarafından ısrarla dile getirilmektedir. Bunlara ek olarak “yolsuzluk ve rüşvet” iddialara da ciddî boyutlara ulaşmıştır. Bütün bu gelişmeler emniyeti ve yargı kurumlarını tartışılır hâle getirmiş, dolayısıyla devlete, yargıya olan güveni geniş ölçüde zedelemiştir. Gelişmeleri sorgulama imkânı bulamayan halk ikiye bölünmüş, doğruyu yanlışı hesaba katmaksızın, ”Benimkiler doğru, seninkiler yanlış” anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Bu durum, Türk Milletinin ahlâki değerlere olan inancını ve maneviyâtını da bozacak boyutlara gelmiştir. Türk devleti, kör döğüşü içinde bir bakıma fetret devrine sürüklenirken, Güneydoğu’da esas paralel devlet oluşmaya başlamıştır. Siz istediğiniz kadar olayların üzerine şal örtün bölücüler fiziki alt yapılarını oluşturmaktadırlar. Öncelikli ilk hedefleri bölgeden Türkçeyi söküp atmaktır. Bunun için bölgedeki yer isimleri Türkçeden arındırılmaya başlanmıştır.YerisimlerininAsurca,Arapça,Kırmançça,Zazaca,Ermenice,Rumca veya Latince olması önemli değildir; önemli olan Türkçe olmamasıdır. Bunun yanında millî devletin vazgeçilmez niteliği olan eğitim dilinin birliğini zedeleyen adımlar atılmaya başlanmıştır. Radyo yayını,gazete yayını, devlet eliyle televizyon yayını ve eğitim dili olarak bir etnik dilin kullanılmaya başlanması tamamen bir ayrı millet yaratma projesidir. Bu proje; meccanî Batı ajanı demokratlar, liberaller ve siyasî ümmetçiler tarafından desteklenmektedir. İktidar da bölücülerin emellerine set çekerim düşüncesiyle bu gidişe zemin hazırlamaktadır. Şurası kesin olarak bilinmelidir ki hiçbir bölücü hareket, taviz verilerek önlenemez. Hatta verilen her taviz başka bir tavize davetiye çıkarmaktadır. Bu konudaki gelişmeler de bunu göstermektedir.
Artık,” görünen köy kılavuz istememektedir. Hedef bellidir. Türklüğü etnik unsurların biri hâline getirerek Türk devletine son vermektir. Gaflet ve hainlik arasındaki fark bıçak sırtı kadardır. Gelinen bu noktada herkesi uyarmak vazifemizdir. Öyle ise amacı Türklüğü yaşatmak olan Türk Ocaklarına büyük görevler düşüyor. Tabiatıyla Türk Ocakları dar anlamda siyaset yapmaz, ama siyaseten yapılan yanlışlara da göz yumamaz.Biz Türk Ocaklılar, Devletimizin, milletimizin adına Türk adının konulmasında büyük hizmetleri olan bir neslin devamıyız.Korkular dünyasında değil aksine cesaret dünyasında yol almalıyız.Bunun için siyasete yol gösterme emel ve gayreti içinde bulunmalıyız.
Bu bakımdan: Türk Ocakları,kurulduğu günden bu yana Türklüğü meydana getiren değerleri geliştirmek,yaşatmak,kısacası Türklüğü yaşatmak yegâne hedefi olmuştur.Türk Ocaklarının görevi Türklüğü yüceltmektir.Bunun için bütün Türk milliyetçileri,özellikle Türk ocakları yönetici ve üyeleri,Türklüğü zedeleyecek,yanlış anlamlara yol açacak,enternasyonalistler,liberaller, siyasî ümmetçiler ve hatta bölücülerce istismar edilecek ifade ve davranışlardan şiddetle kaçınmalıdırlar.”
Türkan Hacaloğlu’nun konuşmasını tamamlamasının ardından; Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Derviş Kılınçkaya, Galip Tamur, Ziya Yusuf Aksoy ve Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Dursen Gürgür protokol konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.
Konuşmaların sonrasında faaliyet raporu, mali rapor, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunmuş, her rapor ayrı ayrı oylamaya sunulmuştur. Raporların oy birliği ile kabulünün ardından seçimlere geçilmiştir.

Seçimlerin sonucunda:
TÜK OCAKLARI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU (Asiller)
1-Türkan HACALOĞLU - Şube Başkanı
2- Coşkun BAĞIR - Başkan Yardımcısı
3-Uğurcan KÜÇÜKAĞAOĞLU - Sekreter
4-Ömer Serdar KARACA - Muhasip
5- Prof. Dr. Derviş KILINÇKAYA - Üye
6- Ömer Faruk YILDIRIM - Üye
7- Sergen ÇİRKİN – Üye

DENETLEME KURULU
1-    Orhan YAVUZ - Başkan
2-    Mehmet ALTIPARMAK - Üye
3-    Kadir ÇİMEN - Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1-Hülya KOÇAK
2-Ahmet ŞAHİN
3-Salih KALYON
4-Gökhan ÖZDEMİR
5-Burak YAMUÇ
6-Mehmet ALTINTAŞ
7-Coşkun PAKSOY

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ KURULTAY DELEGELERİ
1-Prof. Dr. ORHAN KAVUNCU 
2- TÜRKÂN HACALOĞLU
3-Prof. Dr. ÇAĞATAY ÖZDEMİR 
4-Dr. ALİ HELVACI
5-YASEMİN YAHNİCİ 
6- ZEKİ BİRDOĞAN
7- ZAFER SADIKOĞLU
Seçilmişlerdir.


Divan Heyeti ve Türk Ocakları Genel Merkezi Hanımlar Kurulu adınaı Dursen Gürgür konuşurken


Denetleme Kurulu Raporu Okunurken


Kurultaya İştirak Eden Şube Üyelerimiz


Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yedek Üyeler ve Genel Kurultay Delegeleri Bir Aradalar

Bu yazi 26 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi