Türk Ocakları Ege Bölge Toplantısı Muğla’da Yapıldı (7.12.2013)

Türk Ocakları Ege Bölge Toplantısı Muğla’da Yapıldı (7.12.2013)

Türk Ocakları Genel Merkezi ve şubelerinin her yıl mutat olarak yapılan bölge toplantılarının 2013 yılındaki beşinci toplantısı 7 Aralık 2013 günü Muğla şubemizin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Genel Merkezden Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz ile Genel Sekreter yardımcısı Doç. Dr. Emrah Şenel katıldı. Ev sahibi Muğla Şubesinin yanında Alanya, Aydın, Denizli, Isparta, İzmir, Nazilli, Kuşadası, Kütahya, Salihli şubesinden başkan, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları temsilcileri katıldı.

Muğla şubesi Başkanı Dr. Hulusi Taşkoparan’ın ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı süreçle ilgili görüşlerini ifade ettiği konuşmasından sonra Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, şubeler istişari toplantısı öncesinde, davetlilerin de katıldığı bir konferans verdi. Konferansta gündemde yer alan Türklük, çözüm süreci ve dershane meselesi ile ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaşan Genel Başkan özetle şunları söyledi:“Türkiye ve Türk milleti 20. Asrın başındaki büyük hesaplaşma sonucunda sıkıştırıldığı vatan toprağında oluşturduğu müdafaa hattında millî devletini kurmuş ve geliştirmiştir. 20. Asrın sonlarına doğru ise yüzyıllarca Rus boyunduruğunda bilahare de Sovyet Komünizminin pençesinde yaşayan Türk dünyasının özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşması ile Türklüğün önünde hâcet kapıları açılmıştı. Ne var ki aynı dönemde İslam dünyası içinde köpürtülen fitne tohumları önce Irak’ta başlatılan uzun vadeli bir operasyon, bilahare 11 Eylül 2001’de İslamofobinin dünya çapında yaygınlaşması, Irak’a ikinci müdahale, Büyük Orta doğu projesi, Müslümanların birbirilerine kırdırılması ile günümüze geldik. Geçmişte büyük devletler ve imparatorluklar kurmuş olan bir ecdadın torunları olarak Türk dünyası ve İslâm âlemiyle kardeşlik ilişkilerimizi dengeli bir şekilde ilerletmek durumundayız. Bağımsız, dengeleri gözeten ama her halükârda Türk-İslam âleminin çıkarlarını ön planda tutan sağlam bir stratejiye ihtiyaç vardır. Çözüm süreci denilen sürecin başından beri terör örgütünü ve liderini meşru muhatap durumuna getirmenin sakınca ve tehlikelerine işaret etmiştik. Silahlı güçlerini ülke dışına çekme taahhüdünü yerine getirmeyen örgüt, Suriye’deki uzantısı yoluyla yeni kazanımlar elde etmiştir. Nereden beslendikleri, talimat aldıklarını bilemediğimiz gazeteci sıfatlı PKK hayranları bugünlerde Brüksel’de yapılan Kürt Konferansında PKK uzantısı PYD lideriyle mülakatlar yaparak psikolojik savaşa devam ediyor. PKK-PYD hattının güç mücadelesi karşısında Türkiye’nin cevabı Barzani’nin Türkiye içindeki uzantılarını denge unsuru olarak kullanmak olmamalıydı. Türkiye, etnik ve mezhebi köken ayırımı yapmadan bütün yurttaşlarına sıcak bir yaklaşım göstermelidir, evet. Ama bu Kürtçü ayrılıkçı unsurları etnik siyasi haklar elde etme adı altında yarışa sokarak Kürtçe ve Zazaca konuşan yurttaşlarımız arasındaki ayrılık psikolojisini kışkırtarak olmamalıdır. Maalesef takip edilen yanlış politikalarla terör örgütünün güçlenmesine, bölgede psikolojik hakimiyetini pekiştirmesine fırsat tanınmıştır. Son günlerde kamuoyuna kısmen yansıyan çatışmalar eşkıyanın şehirlerde serbestçe faaliyette olduğunu açıkça göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve web sayfamızda verdiğimiz bir haberi burada tekrar dikkatinize sunuyorum. Bu haberde anlatılanları biz yazılarımızda sürekli vurguluyor ve etnik bölücülüğün talep çıtasını sürekli yükseltecek tavizkar politikanın sonuçta bölünmeye gideceğini ihtar ediyoruz.(Cumhuriyet, Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı):"İspanya’nın özerk anayasasının en önemli mimarlarından biri tarafından “pişmanlık” ilk kez bu düzeyde, bu kadar dolaysız ifade ediliyor. Demokratik anayasanın 35. yıldönümünde “El Pais”e konuşan Sosyalist Parti’nin kıdemli liderlerinden Alfonso Guerra; “1978’de (mevcut anayasayı) yaptığımızda, bölgesel milliyetçiler ‘Bu kadar özerklik bize yeter!’ demişti. Buna güvendik. Büyük saflık etmişiz!” dedi."Resmi “anayasa bayramı” vesilesiyle “El Pais”e (4 Aralık) uzun bir söyleşi veren demokrasiye geçiş dönemi lideri Alfonso Guerra, “İspanya’nın toprak bütünlüğünde kriz yaşandığını” belirtti ve “Taleplerde bu şekilde sonu gelmeyen bir açık artırma noktasına gelindi.” dedi. İşte bizim de 2009’dan beri başlatılan hamleler karşısında ısrarla bunu söyledik. Türk ocakları olarak ısrarla diyoruz ki, bu topraklarda Türklük kuşatıcı bir medeniyet kimliğidir. Bu medeniyetin birleştirici dili de Türkçedir. İktidar partisine mensup bir akademisyenin çelişkili beyanatları ardından yaşananlar bizim ikazlarımızın ne denli yerinde olduğunu gösteriyor. Siz bir kere Türk kimliğini tartışmaya açtıktan, bu ülkedeki farklı etnisitelerle Türklüğü aynı kategoriye koyduktan sonra bir de Türk ırkı yoktur dediniz mi millet bunu otomatik olarak Türk milleti yoktur şeklinde anlayacaktır. Söz konusu akademisyenin daha sonra açıklamalarını tevil çabalarına, kendisinin de Türk milleti kavramını benimsediğini ileri sürmesine rağmen tepki gösterenleri ikna edememesinin sebebini çok iyi düşünmeleri gerekir. Yıllarca Türk kimliğinin etnikliğe indirgenmesi bu tepkiye yol açmıştır. Andımızı kaldıran, Ne Mutlu Türküm diyene tabelalarını indiren zihniyete, Türklüğün kapsayıcı anlamını ve muhtevasını idrak edemeyenlere milletin itimadı kalmamıştır. Anadilde eğitimin önünü açacak düzenleme meclisin önüne getirilmiştir. Değerli milletvekillerimizi tekrar uyarıyoruz. Sosyalist İspanyol liderin tecrübesine kulak versinler. Milleti ayrıştırma projelerine geçit vermesinler. Tek devlet dili uygulamasından verilecek bir taviz birliğimizi bozma yolunda atılabilecek en tehlikeli adımdır. Bu, bazılarının zannettiği ya da propaganda ettiği gibi bir paranoya değildir. Türkiye’de etnik temelde ayrışmaya yol açacak uygulamalara Meclisimiz izin vermemelidir. Sonra 5 yıl veya 25 yıl ya da 40 yıl sonra saflık etmişiz diyerek pişmanlık beyan etmesinler. Son günlerde dershaneler meselesi de tartışmalara yol açmaktadır. Eğitim meselesi ve bu bağlamda dershane ve yurt konuları köklü çözümlere muhtaçtır. Bu konuların seçim malzemesi veya bürokratik egemenlik kavgasının bir aracı yapılması esef vericidir. Türk Ocakları olarak eğitim meselesinin ciddi bir toplumsal mutabakat ile çözülmesini uygun buluyoruz. Bu konuda, teşkil ettiğimiz Eğitim ve Gençlik Çalışma Grubunun yapacağı çalıştaydan sonra ayrıntılı bir rapor yayınlayacağız. Ancak bu meselenin iktidar partisi ile Cemaat arasında yol açtığı kavga ortamı, Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşananları daha sağlıklı değerlendirmemiz gereğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de otoriterleşme kadar güç odakları meselesi de demokrasinin ve millî iradenin layıkıyla tecellisi önünde bazı problemler yaratmaktadır. Gerçek manada sivil toplum örgütleri ve birey-yurttaşı esas alan, taban demokrasisini inşa eden gerçek bir demokrasi paketine ihtiyaç vardır.”
Genel Başkanın konferansı sonrasında istişare toplantısı başladı. Genel Başkan yaptığı sunumda Türk Ocaklarının 21. Yüzyıl ülküsü ve hedefleri ışığında mevcut manzaramızı ve yapılması gerekenleri izah etti. Gençliğe burs temini, eğitim faaliyetleri, Türk yurdu dergisinin abone ve okur sayısının arttırılması, Hars Heyeti bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının yapacağı çalışmalarla temel meselelerimizle ilgili raporlar hazırlanması gibi temaları vurguladı. Daha sonra şubeler, geçtiğimiz dönemdeki faaliyetlerini, gündeme dair görüşlerini ve Türk ocaklarının yapması gerekenlere dair tekliflerini paylaştılar. Ortaya konulan görüş ve teklifleri değerlendiren Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz önümüzdeki dönemde Türk Ocaklarının kurum kimliğini güçlendirme, Türk Yurdu dergisini daha geniş kesimlere ulaştırabilme yönündeki çalışmalara da değindi.

Gençlik kolları bulunan şubelerin gençlik temsilcileri ise Doç. Dr. Emrah Şenel’in başkanlığında bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda Dr.Şenel tarafından Türk Ocaklarının ülküsü ve izlediği yöntem hakkında Gençlik kolları başkan ve temsilcilerine bilgi verildi ve Ocağın bu ülkenin kuruluşunda üstlendiği görev hatırlatıldı. Günümüzde bir mektep olarak milli şuur sahibi bir gençliğin yetişmesine hizmet etmenin temel öncelikleri olduğu vurgulandı.  Bunu takibe söz alan şube gençlik kolları  başkan ve temsilcileri gençliğin meseleleri, barınma problemleri, ocaklarda kütüphane oluşturulması başta olmak üzere görüşlerini ifade ettiler. Samimi bir ortamda geçen toplantıyı takiben evsahibi Muğla şubesinin verdiği akşam yemeğinden sonra dostlarla vedalaşıldı.
Toplantıya katılan şube başkanları ve temsilcileri şunlardır:
Muğla: Dr. Hulusi Taşkoparan ( Başkan ), Hüseyin Aka, Dr. Yaşar Topal, Hüseyin Nizamoğlu, Mustafa Oral , Erkan Sedat Yalçın ( Gençlik Kolları Başkanı ), Kürşat Sarı, Mahmut Ceyhan
Alanya: Hasan Peker (Başkan ), Fazıl BilginAydın : Dr. Eyüp S. Doyuran (Başkan ), Ramazan Babacan, Abdullah Özer, Ramazan Babacan ( Gençlik Kolları Başkanı ),
Denizli: Mehmet Baylan (Başkan ), Deniz Kösehan, Ali Topbaş ( Gençlik Kolları Başkanı ),
Isparta: Dr. Levent Başyiğit (Başkan ), Muharrem Bardak, Mustafa Tekin
İzmir: Prof.Dr. Recep Kök (Başkan ), Ö Alper Erdem, Haluk Doğan, Çağdaş Onmaz( Gençlik Kolları Başkanı ), Emre Kahvecioğlu
Kuşadası: Hasan  Furuncu (Başkan ),Olcay Kara, Ahmet Demir, Yaşar Çelebi
Kütahya: Mehmet İlteber Kırıkkulak (Başkan ), Hasan Savaş( Gençlik Kolları Başkanı )
Nazilli: Ahmet Çekim (Başkan ), Ali Yavaş, Birol Tarkan, Hüseyin Tiryaki
Salihli: Ersin Aybar (Başkan ), Musa Akyol, Mehmet Kaya

Muğla Bölge Toplantıyla ilgili değer haberler

Salihli Şube başkanı Muğla Bölge toplantısında konuştu

Türk Ocakları Muğla’da Durum Değerlendirmesi Yaptı

Türk Ocakları Ege Bölge Toplantısı Muğla’da Yapıldı

Bu yazi 123 defa okundu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi