Türk Ocakları Kayseri Bölge Toplantısı

Türk Ocakları Kayseri Bölge Toplantısı

Türk Ocakları Bölge toplantılarından birincisi 2 Kasım 2013 Cumartesi günü Kayseri şubemizin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya genel merkezden; Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.Dr. Mehmet Öz, Genel Sekreter Prof.Dr.Mehmet Şahingöz, Genel Sekreter yardımcısı Doç.Dr.Emrah Şenel, Yönetim kurulu üyesi Doç.Dr.Mehmet Akif Okur, Yönetim kurulu üyesi ve Gençlik kolları Genel Koordinatörü Mehmet Gülsün ve Denetleme kurulu üyesi Aziz Kamil Yılmaz katıldı.

Toplantıya Adana, Elazığ, Ereğli, Gaziantep, Hatay, Kahraman Maraş, Malatya, Mersin, Şanlıurfa şubeleri ile birlikte ev sahibi Kayseri şubemiz katıldı.

Toplantı şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve istiklal marşını takiben Türk Ocağı Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez’in açış konuşması ile başladı. Durbilmez, Cumhuriyetin  90. Kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde Türkiye'nin en köklü ve seçkin kurumlarından biri olan Türk Ocakları'na ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek Türk Ocakları’nın tarihi derinliğine ve saygınlığına vurgu yaptı.

Türk Ocakları Kayseri Şubesi Konferans Salonunda yapılan toplantıda önce, Genel Başkan Prof. Dr.Mehmet Öz bir konuşma yaptı. Prof. Dr.Mehmet Öz konuşmasında Türk milliyetçilerinin Ocak çatısı altında tarihten ve milletin varlığından aldıkları şuur ve ilham ile Türk milletinin hizmetinde yarıştıklarını belirtti. Türk milliyetçilerinin kimseye bir borcu, kimseden bir beklentisi ve Allah’tan ve Türk milletinden başka dayanacağı yer olmadığını, küresel alanda Türklüğün yükseltilmesi mefkûresinin  ‘Kızıl Elma’mız olduğunu söyledi. Daha sonra dünyadaki ve ülkemizdeki temel meseleler ile ilgili görüşlerini dile getiren Prof. Dr.Mehmet Öz hükümetin Suriye ve Mısır politikalarında geldiğimiz noktada yanlış hesaplar yapıldığının daha net olarak anlaşıldığını belirterek bölgede İran, Rusya ve Çin’in ciddi hesaplarının olduğunu bunun yanında Rusya ve Çin’in Orta Asya’daki enerji kaynaklarına hakim olma mücadelesi verdiklerini belirtti. Prof. Dr.Mehmet Öz konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Türkiye kendi tarihinin, coğrafyasının imkânlarını seferber etmelidir. Bunun için oluşturulacak stratejik konseptin üç ayağı vardır: Türk dünyası (Türk devletleri), Osmanlı hinterlandı (Orta Doğu ve Balkanlar) ve küresel güçler karşısında şahsiyetli ve dengeli bir dış siyaset.  Bu bağlamda Türkiye, eşitlik ve karşılıklılık temelinde Türk devletleri ile bugüne kadar geliştirdiği ilişkileri, Özbekistan’ı da içine alacak şekilde daha da derinleştirmelidir. Orta Doğuda ve Orta Asya’da Amerikan, Çin ve Rus siyasetlerinin yeni konum ve stratejilerini doğru tespit ve teşhis ederek etki ve nüfuz alanımızı genişletmek, günümüz anlayışı çerçevesinde Türk dünyası ve İslâm âlemiyle kardeşlik ilişkilerimizi dengeli bir şekilde ilerletmek durumundayız. Şia ve selefilik eksenlerinde kutuplaşmaya giden İslam âleminin, Hoca Ahmed-i Yesevî’den Yunus’a, Hacı Bektaş’a ve Mevlana’ya uzanan irfan geleneğine, İmam-ı âzam Ebu Hanife’den İmam Maturidî’ye dayanan İslam anlayışına ihtiyacı vardır. Türkiye, tarihi, İslam anlayışı ve potansiyeli ile Türk dünyası ve İslâm âlemine kendi medeniyetimizi yeniden ihya davasında öncülük etmelidir’’

Daha sonra iç politikada ‘çözüm süreci’ ile ilgili görüşlerini ortaya koyan Prof. Dr.Mehmet Öz şunları vurguladı; ‘’ Paketin “demokratikleşme paketi” adını hak edecek bir muhtevaya sahip olduğunu ispat edecek çok az unsur var. Etnik bölücülük nihai hedef olan dört parçalı bağımsız Kürdistan hayaline erişene kadar geçecek aşamaları, sadece bir aşama olarak kabul eder. Andımız üzerindeki vurgu ve tartışmanın eğitimle bir ilgisinin olmadığı aşikârdır. Andımızın bir takım çevreler açısından “problemli” tarafı Türklük vurgusudur. Türküm diye başlayan ve “Ne mutlu Türküm diyene” diye biten bir andın hergün okullarda okunmasından vazgeçilmesi bir manada Türk kimliğinin ve Türklük şuurunun tasfiyesidir. Şurası bilinmelidir ki, bu vatanın Türkiye ve “bu millet”in Türk milleti olduğu, Cumhuriyeti kuranların ya da Türk milliyetçilerinin dayattığı sanal bir kurgu değil, tarihin ortaya koyduğu bir hakikattir. Andımızı kaldırmakla Türklük sevgisini, şuurunu, kimliğini zayıflatılacağını sananların aldandıklarını anlamaları çok uzun sürmeyecektir. Şurası apaçıktır ki, etnik bölücüler verilecek hiçbir tavizle tatmin edilemez. Çıta, sürekli yükseltilecektir. Bu topraklarda Türklük kuşatıcı bir medeniyet kimliğidir. Bu medeniyetin birleştirici dili de Türkçedir. Bazıları ısrarla etnik grupların sayısını sürekli arttırsa da biz Türk’ün etnik değil millî kimlik olduğunu, Türk milleti kavramının kapsayıcılığını vurgulayacak, Türklüğü etnisiteye indirgeme girişimlerinin beyhude olduğunu söyleyeceğiz. Biz, insanımız arasına nifak sokma girişimleri karşısında müteyakkız olacağız. Kürt meselesi çözülebilir endişesiyle mezhep meselesini öne süren uluslararası odakların projeleri karşısında insanımızı hiçbir ayırım yapmadan kucaklayan millet ve milliyet anlayışımızı ilmî ve fikrî planda sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz. Türk milletini oluşturan etnik grupların bazılarının farklı ana dilleri vardır. Bu dillerin konuşulması ve kullanılmasının önünde hiçbir mani kalmamıştır. Bununla birlikte ülkede temel eğitim, her yerde bu ülkenin ortak dili olan Türkçede yapılmalıdır.  Şayet ana dilde eğitim kurumlaşırsa bu ülkede tek milletten bahsetmek mümkün olmayacak, millî birlikteki bozulma neticede devlet yapısında da ayrışmaya ve nihai kertede bölünmeye götürecektir. Tek devlet dili uygulamasından verilecek bir taviz birliğimizi bozma yolunda atılabilecek en tehlikeli adımdır’’.

Prof. Dr.Mehmet Öz  konuşmasını, Dündar Taşer ve Nevzat Kösoğlu’nun dili ile Türk tarihinin sarkacının yükselişe geçtiği vurgulayarak  “Biz Hep Birlikte Türk Milletiyiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Daha sonra Sırası ile söz alan Şube Başkanları faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek ülke meseleleri ile ilgili görüşlerini belirttiler. Gaziantep Türk Ocağı Başkanı Dr.Mehmet Berk özellikle lise gençliğine yönelik faaliyetlerinden ve Gaziantep’in Abide Şahsiyetlerine yönelik çalışmalarından örnekler verdi. Kahramanmaraş Türk Ocağı Başkanı Dr.Abdullah Tekinşen’in ağabeyinin vefatı nedeni ile katılamadığı toplantıya Ocağı temsilen yönetim kurulu üyeleri Dr.Ahmet Metin Başkan,  Dr. Mustafa Kök ve Yrd.Dr. İzzet Sargın katıldı. Kahramanmaraş Türk Ocağı yapılan konuşmalarda insan standardımızı yeterince yükseltemeyişimize, Akıl – Gönül ve bilimi mecz edemeyen münevverimizin dünyayı okuyamadığına vurgu yapıldı.

Elazığ Şubesi adına söz alan Lütfi Parlak; Sevr’den Lozan’ a uzanan tarihi sürece vurgu yaparak başladığı veciz konuşmasında ülkenin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. ‘Akil Adamlar’ ın açıkladığı raporun içler acısı halini ortaya koyan Parlak, Urfa, Elazığ, Malatya ve Erzurum hattının doğusunda Türk Ocaklarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ereğli Şubesi adına söz alan Şube Başkanı Erdoğan Özeker Güneydoğu meselesi ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulundu. Hatay şubesi adına söz alan Ali Gürbüz, Hatay’da yaşanana dram ile ilgili sahadan bilgiler aktardı ve ulusal medyanın Hatay’dan elini çekmesi gerektiğini belirtti. Şanlıurfa adına söz alan Yunus Kekil bölgede faaliyet yapmanın zorluklarından söz etti. Daha sonra söz alan Malatya Şube başkanı Nadir Günata milli birliğimiz için önemli noktalara vurgu yaptı ve yapılması gerekenler ilgili önerilerde bulundu. Son olarak söz alan ‘ Kayseri’ nin ‘Aksakalı’ Mustafa Öztürk görüşlerini ifade ederek önerilerde bulundu.

Kayseri Türk Ocağı  Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez’in ev sahipliğinde genel merkez yöneticileri ve tüm Şube temsilcilerinin katılımı ile yenilen öğlen yemeğini takiben Kayseri Şubesi toplantı salonunda başlayan bölge toplantımız,  akşam  ‘Aksakal Mustafa Özktürk’ ün ev sahipliğinde yenilen yemek ile birlikte sona erdi.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi