Türk Tarihinde Etnisite Meselesi

Türk Tarihinde Etnisite Meselesi

 

 

Eskişehir Türk Ocağı’nın bu haftaki sohbetinde ‘‘Türk Tarihinde Etnisite Meselesi ‘’ konusuyla Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr.Üçler Bulduk bizlerle oldu. Açılış konuşması Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından yapıldı.Daha sonra konuşmasına başlayan Bulduk konuşmasında özetle şunları söyledi;

TÜRK TARİHİNDE ETNİSİTE MESELESİ

 

Bir milletin yaşayışında, kültüründe ve sosyal, siyasal yapılanmasında coğrafyanın belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla coğrafyadan ilham alınan sosyal hayat tarzı, bir topluluğu diğerlerinden ayırmada etken bir unsurdur. Yaylak ve kışlak hayatının vazgeçilmez unsuru olan “konar-göçer”lik, Türklere has bir yaşayış biçimidir ve Türk konar-göçerliğinde, yer ve su “ıduk” yani mukaddes addedilir; bu inanış, güçlü bir vatan anlayışını ifade eder. Orta Asya’ya egemen olan sosyal ve siyasi kültür bozkırdır ve bozkırın egemenlik anlayışı, bu kültürün temsilcisi Türkleri hep ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle Orta Asyanın siyasi coğrafya adı Türkistan olmuştur. Tıpkı Anadolu’nun Türkiye olması gibi. Bu coğrafyalarda olanlar veya buraya gelenler, en azından dil ve kültür bakımından Türkleşmişlerdir. Belki bu nedenledir ki, Türk devlet ve millet anlayışında ırktan ziyade dil ve kültür tanımlayıcı bir unsur olarak öne çıkmış; sosyal yaşayış ve algılar bir topluluğun hangi etnisiteye mensup olduğunu belirlemiştir.

Türk budunu/milleti siyasi bir birlik içerisinde yaşayan hür, müstakil bir ve beraber olan boyları kucaklayan geniş ve gelişmiş bir kavramdır. Dolayısıyla coğrafya, yaşayış ve kültür Türklerin hayata bakışlarında ve inanç dünyasında daha pragmatik ve sade bir anlayışın yerleşmesine neden olmuştur. Bu nedenle Türk kültürü etkileşime, ve daha önemlisi gelişime açık, fakat baskın bir kültürdür. Menşei itibariyle bir Türk ırkı vardır. Her ne kadar Türk adının bir ırki nitelemeden çok bütünleştirici bir üst kimlik olarak tebarüz ettiğini tarihi delillerle de ortaya koyuyorsak da, bu anlayış son zamanlarda sıkça ve kasıtlı olarak dile getirilen “aslında Türk yoktur” mealli safsatalara payanda yapılmamalıdır. Ancak, kapsayıcı ve gelişmeye açık olmayan kapalı ve ilkel “etnisite” mensubiyetinin,  değil aidiyet duygusunu taşımak, Türk olgusu ve gerçeğini kabul etmesini ummak da safdillik olur.’’dedi.Program soru cevap ve çay ikramı ile son buldu.

 

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi