Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihçesine Dair

Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihçesine Dair

Eskişehir Türk Ocağı Geleneksel Perşembe Sohbetleri programının bu haftaki konuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ahmet Şimşek'di. "Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihçesine Dair" başlıklı konuşmasında sayın Şimşek özetle aşağıdaki konulara değindi:

Tarih eğitiminin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “iktidar”ın “meşruiyet” araçlarından biri olarak tanımlandığı görülmüştür. Bu durum devrin iktidarına hâkim olanların sahip oldukları zihniyet/ideolojinin tarih eğitimine yansımasından kaynaklanmıştır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyetindeki tarih derslerinin dönemlere göre değişen genel amaçları ve bunları etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Türkiye’de modern anlamda Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle başlayan tarih dersleri, II. Meşrutiyetle Türkçü öncülerin liderliğinde biçimlenen romantik ve daha çok refleksif bir milliyetçi tarihçilik anlayışını ders kitaplarına yansıtmıştır. Cumhuriyetle birlikte “Türk Tarih Tezi”ne oturan tarih eğitimi, 1940’lı yıllarda Hümanistik bir yaklaşımın benimsenmesiyle Eski Yunan ve Roma vurgulu bir hal arz etmiştir. 1960’lardan sonra ise anlayış, adım adım evrilerek 1980 sonrasında “Türk-İslam Sentezi” yörüngesine girmiş, içerik olarak Türk tarihinin program ve ders kitaplarındaki yoğunluğu gitgide artmıştır. 2007’den sonra ise daha çok yapılandırmacı yaklaşım temelinde pedagojik olarak bir düzenlemeye gidilmiştir. Tarih derslerinin bir kimlik inşa aracı olmaktan çok tarihsel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik planlanması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, 20. Yüzyıldan günümüze kadar geçen yüzyıllık süreçte tarih müfredat ve ders kitaplarında dönemlerin siyasal ve sosyal gidişatına paralel köklü değişikliklerin yaşandığını söylemek mümkündür.

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi