Nuri GÜRGÜR

  Gerek “can yoldaşları” grubu, gerekse medyada onlara yoğun şekilde destek veren çevreler bu cinayetlerin devletin içinde yer alan bir merkez tarafından organize edildiğini, tetikçilerin devlet tarafından korunduğunu, bu nedenle olayların şimdiye kadar aydınlanmadığını öne sürüyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubun görüşme talebini kabul etmedi. Gerekçesinde son derece önemli iki hususa dikkat çekti. Grup tek yanlı oluşturulmuş, milli...Devamı
 Gerek “can yoldaşları” grubu, gerekse medyada onlara yoğun şekilde destek veren çevreler bu cinayetlerin devletin içinde yer alan bir merkez tarafından organize edildiğini, tetikçilerin devlet tarafından korunduğunu, bu nedenle olayların şimdiye kadar aydınlanmadığını öne sürüyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubun görüşme talebini kabul etmedi. Gerekçesinde son derece önemli iki hususa dikkat çekti. Grup tek yanlı oluşturulmuş, milliyetçi kesim...Devamı
           Dönemin 1. Ordu Komutanı em. Org. Çetin Doğan’ın açıklamaları da aynı yöndeydi. Ancak bu açıklamalar zihinlerde beliren kuşkuları gidermek bir yana, daha da artırdı.  Metinde em. Org. Çetin Doğan’ın söylediği tarzda sonradan yapılan eklemeler var mı? Uçak düşürme senaryosu doğru mu?  Camilere patlayıcı yerleştirmek, askeri müzelere sakallı cübbeli kişilerle saldırılar düzenlemek, toplumsal bir kargaşa oluşturup sıkıyönetim...Devamı
          Yeni yatırım yapılmıyor, kapanan işletmelerin, fabrikalar ve imalathanelerin sayısı artıyor. Geçmiş yıllarda özelleştirmelerden sağlanan gelirler verimli alanlara kanalize edilmediği gibi, kaynaklar önemli ölçüde kullanılıp tüketildiğinde sona yaklaşmış görünüyor. Ekonominin canlanması ve yatırım yapılması için gereken sermaye dışarıdan gelmeyince, içerden de sağlanmayınca uzun süredir sürüncemede olan İMF ile anlaşma yapılması...Devamı
Anayasa Mahkemesi’nin kararı AİHM içtihatlarıyla ve Venedik Kriterleriyle örtüşmektedir. Yüksek Mahkeme “şiddet” unsurunu dikkate almış, DTP’nin terör örgütü PKK ile organik bağını belirleyerek bu kararı vermiştir. Bu durumda kapatılan partinin yöneticilerinin AİHM’ne yapmaları beklenen başvurularının hukukî bir karar verilmesi durumunda sonuçsuz kalması kesin gözüküyor. Çünkü AİHM birkaç ay önce İspanya yargısının ETA terör örgütü ...Devamı
Bunun ülkemize maliyetinin ne derece ağır olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin güvenliği, huzuru, refahı ve geleceği açısından bu sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekmektedir.   Bölücü terör eylemleri, Etno - milliyetçi Kürtçülük hareketin benimseyip uyguladığı bir yöntemdir. Ilk başlarda bir mevzi Asayiş olayı şeklinde değerlendirilen PKK hareketi, konunun öneminin algılanmaması nedeniyle hızla gelişti. Örgüt son derece Acımasız ve gaddar davran...Devamı
MİT üzerinden Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğu, hangi konularda mutabakata varıldığı bilinmediğinden tahminlere, temennilere, varsayımlara dayalı yoğun bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Gazetelerde konuya ilişkin yazılan haber ve yorumlarla ortaya konulan tablo kamuoyunda yanlışlığı kısa sürede anlaşılacak beklentilere yol açabiliyor. Terör bitti bitecek gibi bir hava oluşturuluyor. Terörü...Devamı

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi