ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI’NDA “RUSYA’NIN YENİ ANAYASASI-YENİ RUS ÇARLIĞI” KONFERANSI

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Putin’in Yeni Anayasası-Yeni Rusya Çarlığı” konulu konferansa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Av.Namık Kemal Bayar konuşmacı olarak katıldı.

Namık Kemal Bayar, 2020 yılının Temmuz ayında yapılan halkoylaması ile yürürlüğe giren yeni anayasada yer alan maddelerden örnekler vererek, söz konusu düzenlemelerin Rusya Federasyonunda yaşayan ve büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Rus olmayan halkların varlığı ve geleceğine dair hayati önem arz eden ve büyük tehlikeler içeren düzenlemeleri ayrıntılı ve gerekçeli bir şekilde anlattı. Yeni anayasa ile Rusya’nın artık federasyon özellik ve niteliğinden koparak üniter ve kurucu Rus etnisitesinin egemen kılındığı bir imparatorluk yapısına büründüğüne dikkat çeken Bayar, bu durumun ülkede yaşayan Rus olmayan halklar için artık ikinci sınıf vatandaşlık sonucunu doğurduğunu belirtti. Yeni anayasada kabul edilen bazı maddelerin de Rusya’nın emperyal hedeflerine yasal dayanak oluşturma niteliğinde olduğunun altını çizen Bayar, söz konusu maddelerin kabulü ile Rusya’nın dünyada kabul görmüş hukuk kuralları ve düzeninden tamamen koptuğunu, dünya barışı ve geleceği için önemli tehditler içerdiğini belirtti.

Son günlerde gündeme gelen Tataristan’ın durumu hakkında yeni Anayasa maddeleri ile açıklama yapan Namık Kemal Bayar, Tataristan’daki cumhurbaşkanlığı ünvanının kaldırılarak bölge başkanlığı ünvanının kullanılmaya başlamasının yeni Rus anayasasında yer alan gerekçesini anlattı. Rusya Federasyonunun kuruluşu sırasında kurucu irade tarafından kabul edilen anayasasının artık tarihe karıştığı ve federasyonun artık yeni Rus Çarlığı’na dönüştüğünü belirten Bayar, Tataristan’ın 1994’de egemenliğinden vaz geçerek Rusya Federasyonuna katıldığı zaman yürürlükte olan anayasaya güvendiğini oysaki bu yeni anayasayla bu güvencelerin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Konferans soru ve cevapların ardından Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.