Eskişehir Türk Ocağında Prof. Dr. Okan Yeşilot tarafından “Türk Konseyi’nden Türk Devletleri Teşkilatına” konusunda konferans verildi.

“Türk Devletleri Teşkilatının kurulması ‘kutlu bir dönemin’ başlangıcıdır.”

“Su akar yatağını bulur”

“Türk Devletleri Teşkilatını hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadı”

“Kıbrıs konusunun gündeme gelmesi önemlidir.”

“Türk Yatırım Fonunun kurulacak olması en önemli gelişmedir.”

“2022-2026 Stratejik Yol Haritası” ve “2040 Vizyon Belgesinin” kabul edilmesinin Türk Devletleri Birliğine giden yolda sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesidir”

Eskişehir Türk Ocağında Marmara Üniversitesi TÜRKİYAT Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Okan Yeşilot tarafından yapılan “ Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına”  konulu konuşmada Sayın Yeşilot özetle; Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan durumu değerlendirerek başladığı konferansında Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirveleri, Türk Keneşi / Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına kadar olan süreci ele aldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılında devletleşme yolunda attıkları adımları anlatan Yeşilot bu devletlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgiler verdi. Konuşmacı, 12 Kasım 2021’de kurulan Türk Devletler Teşkilatına giden süreci “ortak; din, dil, tarih, kültür, Türk Ortak Pazarı, Türk Asrı, Türk Devletler Birliği, Turan, hayalden hakikate, köklü geçmiş güçlü gelecek, kök bir gelecek bir ve tek yumruk” kavramları etrafında ele aldı. “Su akar yatağını bulur” diyen Yeşilot, Türk Devletleri Teşkilatını hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadığını ifade etti. Konuşmacı, Türk Devletler Teşkilatına; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan üye ülkelerinin yanında, Türkmenistan ve Macaristan’ın da gözlemci ülke olarak katılmasının önemine değindi. Türk Devletleri Teşkilatının kurulması “kutlu bir dönemin” başlangıcı olarak nitelendiren Yeşilot, “bundan sonra üye devletleri ilgilendiren konularda ortak ve hızlı karar alınması, bu kararların uygulanması ve takip edilmesi mümkün olacaktır” dedi. Sonuç bildirgesinde özellikle siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, eğitim konularındaki iş birliklerinin önemli olduğunu ifade eden Yeşilot, Kıbrıs konusunun gündeme gelmesini ve Türk Yatırım Fonunun kurulacak olmasını önemli gelişmeler olarak nitelendirdi. Son olarak Prof. Dr. Okan Yeşilot, “2022-2026 Stratejik Yol Haritası” ve “2040 Vizyon Belgesinin” kabul edilmesinin Türk Devletleri Birliğine giden yolda sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.