Üzerinden 77 sene geçse de Stalin sapığının yaptıkları hükmünü icra etmeye devam ediyor. Kırım, Nogay, Karaçay ve İnguşlar. 77 sene önce bu gece de Ahıska Türkleri hayvan vagonlarıyla meçhule gönderildiler ve halâ Vatanlarına dönemediler!!!