ÇÖL KAPLANI

Mondros mütarekesi sonrası İstanbul’dan gelen Medine’yi kuşatan İngiliz ve onların satın aldığı isyancı Arap aşiretlerine teslim ol emirlerine rağmen, teslim olmayarak, kuşatma altında hiç bir silah ve gıda yardımı gelmeyen Medine’yi Münevver’e ve Mescid-i Nebevi’yi çekirge yiyerek, “çekirge risalesi”yayınlayarak 2 ay boyunca müdafaa eden, bu gün Topkapı Saray’ında muhafaza edilen “Mukaddes Emanetleri” İngilizlerin ve isyancıların eline geçmesin diye Dersaadete gönderen ve nihai olarak Mescid.i Nebevi’nin önünde toplanan insanlara: “ Ey insanlar, malûmunuz olsun ki; kahraman askerlerim bütün İslâmın sırtını dayadığı yer, manevi gücünün desteği, hilafetin göz bebeği olan Medine’yi son fişengine,son damla kanına ve son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna müslümanca, askerce azm etmiştir.Allah Teala bizimle beraberdir. Şefaatçımız onun resulü Peygamber efendimizdir” diyen kahraman askeri, mübarek insanı Medine müdafii Fahrettin Paşayı rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz.