Büyük Toplantı – 21 Yüzyılda Eğitimde Stratejik Arayışlar ve Maarif Davamız – 23 Aralık 2012