Ocaklı Büyüklerimiz

Abdulkadir İNANİlim Adamı
Abdülhak Adnan ADIVARBilim Tarihçisi, Hekim
Abdülhak Şinasi HİSARRomancı Yazar
Ahmet Ağaoğlu   Siyaset Adami, Hukukçu
Ahmet Ferit Tek   Türk Ocakları Genel Başkanı ve Dahiliye Nazırı
Ahmet Hikmet Müftüoğlu   Büyük Edebiyatçı
Ahmet Nihat AKAYSiyasetçi, M.E.B Müsteşar
Ahmet Tevfik NOYANYönetici, İş Adamı
Ahmet Zeki Velidi Togan   Büyük Türk Tarihçisi ve Başkurdistan Cumhurbaşkanı
Akdes Nimet Kurat   Büyük Türk Tarihçisi
Âkil Muhtar ÖZDENHekim, İlim adamı, Siyasetçi
Ali Fuad Cebesoy   Asker ve Siyaset Adamı
Arif Hikmet Koyunoğlu   Mimar, Tarihi Türk Ocağı Binası’nın Mimarı
Arif Nihat Asya   Bayrak Şairi
Bahattin ÖGELİlim Adamı
Besim ATALAYSiyasetçi, Dilci
Cahit OKUREREğitimci, Yazar, Siyasetçi
Celal Bayar   T.C. Cumhurbaşkanı
Celâl Esat ARSEVENSanat Tarihçisi, Ressam, Yazar
Cengiz ULUÇAYİlim Adamı, Matematikçi
Dündar TAŞERAsker, Siyasetçi ve Millî Birlik Komitesi Üyesi
Emin Bilgiç   Türk Ocakları Genel Başkanı, İlim Adamı
Enver Paşa   Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili
Falih Rıfkı Atay   Muharrir, Edebiyatçı
Faruk Sümer   Büyük Türk Tarihçisi, İlim Adamı
Fethi ERDENDoktor, Umumî Katip
Fethi Tevetoğlu   Doktor, Muharrir ve Siyaset Adamı
Fevzi Çakmak   Müşir, Erkân-ı Harbiye Reisi
Fevziye Abdullah TANSEL  İlim Adamı, Edebiyat Tarihçisi
Fuat SABİT AĞACIKAskeri Tıbbiyeli, Kurucu
Galip Erdem   Muharrir, Fikir Adamı
Hakkı Tarık USYazar, 
Halide Edip Adıvar   Muharrir ve Edip
Hamdullah Suphi Tanriöver   Türk Ocakları Genel Başkani, Maarif Nazırı
Hamit Zübeyr Koşay   Büyük Türkolog
Hasan Ferit Cansever  Hekim, Türk Ocakları Kurucularından ve Umumî Katip
Hıfsı Oğuz BEKATAHukukçu, Siyasetçi, Yazar
Hikmet TANYUİlim Adamı, Dinler Tarihi
Hüseyin Cahit YALÇINYazar, Düşünce ve Siyaset Adamı
Hüseyin Namik Orkun   Büyük Türkolog
Hüseyin Nihal ATSIZDüşünür, Yazar, Şair
Hüseyinzâde Ali Turan   Doktor, Muharrir ve Fikir Adamı
İsmail Hakkı YILANOĞLUVeteriner Hekim, Siyasetçi
İsmayıl Hakkı BALTACIOĞLUEğitimci, Yazar, İlim Adamı
Kazım İsmail Gürkan Doktor, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Kâzım Nami DURUEğitimci, Yazar, Siyasetçi
Latife Mustafa KemâlTürk Ocakları Fahri Başkanı
Mehmet Akif Ersoy  İstiklâl Şairi
Mehmet Emin Yurdakul   Türk Ocakları Kurucu Genel Başkanı
Mehmet Fuat Köprülü   Büyük Türk Tarihçisi
Mehmet Kaplan   Türkolog, İlim Adamı
Mustafa Kemal AtatürkCumhurbaşkanı
Mustafa NECATİSiyasetçi, Eğitimci, M.E. Bakanı
Muzaffer ÖZDAĞAsker, Siyasetçi, Millî Birlik Komitesi Üyesi
Mümtaz Turhan   İlim Adamı
Necati AKDERUmumî Reis, İlim Adamı, Türk Ocakları Genel Başkanı
Necip Asim   Tarihçi, Türkolog
Necip Türkçü   Dilbilimci
Nejdet SANÇAR  Öğretmen, Yazar, Muharrir, Fikir Adamı
Nevzat Kösoğlu   Muharrir, Fikir Adamı
Nevzat Yalçıntaş  İktisatçı ve ilim Adamı
Oktay Aslanapa   Büyük Sanat Tarihçisi, İlim Adamı
Orhan DÜZGÜNEŞGenel Başkan, İlim Adamı, Türk Ocakları Genel Başkanı
Osman Nuri ERGİNAraştırmacı, Yazar
Osman Turan  Türk Ocakları Genel Başkanı ve Büyük Türk Tarihçisi
Osman Zeki YÜKSEL(serdengeçti)Gazeteci, Yazar
Reşit GALİPSiyasetçi, Hekim, Milli Eğitim Bakanı
Rıza Nur   T.C. Sağlık Bakanı, Hekim ve Yazar
Ruşen Eşref Ünaydın   Muharrir
Sadi IRMAKİlim Adamı, Başbakan
Sadri Maksudi Arsal   Tataristan’ın Son C.Başkanı, Büyük Türk Hukukçusu ve Siyaset Adamı
Samih RIFAT Şair, Yazar
Selim Sırrı TARCANBeden Eğitimi Uzmanı
Sultan 5. Mehmet ReşatPadişah
Süheyl Ünver   İlim ve Sanat Adamı
Şevket Raşit HATİBOĞLUSiyasetçi, İlim Adamı
Vasif Çınar   Eğitimci ve Siyaset Adamı
Veled Çelebi İZBUDAKDil ve Edebiyat Bilgini, Türkolog, Edip ve Siyaset Adamı
Yahya Kemal Beyatlı   Büyük Şair
Yakup Kadri Karaosmanoğlu   Muharrir ve Siyaset Adamı
Yusuf Akçura   Muharrir, Türk Tarih Kurumu ve Türk Yurdu Dergisi Kurucusu
Ziya Gökalp   Muharrir, Edip, Toplumbilimci ve Siyaset Adamı
Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLUSosyolog, İlim Adamı