Faaliyetler


Güncel Faliyetler

 • Türkiye’de Çok Partili Hayat ve Demokrat Parti’nin Doğuşu
  “TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ HAYAT VE DEMOKRAT PARTİ’NİN DOĞUŞU” Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan YÜCEL Eskişehir Türk Ocağı’nda yaptığı “Türkiye’de Çok Partili Hayat ve Demokrat Parti’nin Doğuşu” […]
 • Putin’in Yeni Çarlığı-Yeni Rusya Anayasası’na Bir Bakış
  ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI’NDA “RUSYA’NIN YENİ ANAYASASI-YENİ RUS ÇARLIĞI” KONFERANSI Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Putin’in Yeni Anayasası-Yeni Rusya Çarlığı” konulu konferansa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı […]
 • 13-14 Aralık Ahilik Bilgi Şöleni
  2021 Ahi Evran ve Ahilik yılı münasebetiyle Türk Ocak’ları Eskişehir Şubesi̇ , Valilik, Anadolu Üniv, Osmangazi Üniv. Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Eskişehir Esnaf Odaları tarafından yapılan “AHİ EVRAN VE […]
 • Şehit Bakan Gün SAZAK
  Gençlik Kolları’nın mutad kültür faaliyeti Gençlik Sohbetlerimizde bu dönemin 3. sohbeti “ŞEHİT BAKAN GÜN SAZAK” konusunda, Mefkûre Mektebi 2. Sınıf öğrencisi Dr. Zeynep KABLAN tarafından konağımızda verilmiştir. Eskişehir’in, Türk Siyaseti’nin […]
 • “Selçuklular ve Beylikler döneminde Anadolu’da Kültür ve Medeniyet”
  30 Aralık 2021 günü Türk Ocağı konağımızda “Selçuklular ve Beylikler döneminde Anadolu’da Kültür ve Medeniyet” konulu sohbetinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan GÖKSU hocamız özetle: Kadim çağlardan […]