Kültür


Güncel Kültürel Yazılar

 • Mehmet Niyazi sözü
  “Şahsiyetinde hayatına giren her unsurun payı bulunmasına rağmen insan, tarihin çocuğudur. Bunu ancak kucağında gözlerini açtığı toplumun değerlerini taşıyanlar idrak edebilirler. Aydınlarının bir bölümünde bu idrakin bulunmaması o toplumda şizofrenik […]
 • Mehmet Niyazi sözü
  “Ataların ruhları milletlerle yaşar; ancak bunu tarihlerini bilenler hissedebilir. Bu histen alınacak gıda kadar hiçbir şey millet için hayati değildir.”
 • Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU
  “Sovyetler Birliği Yüksek Şurası Başkanlığı’na, Taşkent şehri Oktabr Rayonu İcra Komitesi İçişleri Şubesi’nce adıma verilmiş olan Seri IV- HO C. 653039 sayılı pasaportumu iade ederek Sovyet vatandaşlığını reddettiğimi bildiririm. Amerika Birleşik […]
 • Osman Turan’ın Türk Milletine Seslenişi
  PROF. DR. OSMAN TURAN’IN TÜRK MİLLETİNE SESLENİŞİ Ey Türk Milleti! Sen tarihin boyunca, derin bir imanla, tek bir Tanrı’ya, sonra da İslâm’ın Allah’ına inandın. Hak, adalet, millet ve insanlık idealleri […]
 • Türk Ocakları ve Siyâset
  Türk Ocakları ve Siyâset Dr. Cezmi Bayram (İstanbul Türk Ocağı Başkanı)        Türk Ocakları’nın kuruluşundan itibaren  hassasiyetle uygulamaya çalıştığı umdesi “fırka siyâseti dışında kalmak”tır. Ancak bu söylenmesi ve ifadesi kolay;  […]