Kategori: Anma Günleri

Ziya GÖKALP

Adeta ömrünün kısacık olduğunu hissederek kısa ömründe yüzlerce makale ve başta; Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Töresi, Türk Medeniyeti…

Ahmed Cevad

Azerbaycan Himni( Millî Marşı)’nın, Rus ve Ermeni işgalcilerden Azerbaycan’ı kurtarmak için Enver Paşa tarafından kardeşi Nuri Paşa komutasında 1918’de Azerbaycan’a…