Tüzük

DERNEGIN ÜLKÜSÜ

Madde 2: Dernek, millî kültürün (hars), ahlâk ve fikir hayatinin gelistirilmesi, millî birligin kuvvetlendirilmesi, toplum yapisinin saglamlastirilmasi ve Türklügün yüceltilmesi amaciyla kurulmustur. Kisaca “Türk Milliyetçiligi” olarak da adlandirilan bu amaç, Dernegin “Millî Ülkü (mefkûre)” südür.

ÇALISMA ALANLARI

Madde 3: Dernek, amacini gerçeklestirmek için, su çalismalariyapar :
a. Amacinauygun olarak sohbetler, seminerler, konferanslar ve çesitli toplantilar düzenler, Millî ülkünün kuvvetlenmesine ve yayilmasina gayret eder, üyelerini millî fikir ve ülküler konusunda yetistirir.
b. Millî ve mânevi degerler ile ilgili olarak toplumunbilinçlendirilmesine ve bu yolla birlik ve bütünlügün pekistirilmesine çalisir.
c. Tarihimizde, Milletimizin kaderine tesir etmis olaylarla ilgili olarak toplantilar ve törenler düzenler. Milletimize hizmet etmis Türk büyüklerini anar ve yeni nesillere tanitmaya çalisir.
ç. Ilim, fikir, kültür ve ülküsahibi yetkili kimselerin idaresinde, temel konularda çalisma guruplari olusturur. Varilan sonuçlarin hayata geçirilmesi için gayret eder.
d. Sporun her dalinda amatör yarismalar düzenler.
e. Türk edebiyati, Türk dili, Türk musikisi, Türk tarihi, temsil sanatlari ve millî oyunlarla ilgili çalismalar yapar. Gençlerin bu alanlarda yetismesi için kurslar açar.
f. Dergi, kitap, gazete vb. yayinlar yaparak; tiyatro, sanat topluluklari kurarak, internette web siteleri açip elektronik mektup ve sohbet gibi degisik imkânlardan yararlanarak, konulu ve belgesel filmler ve diger sanat eserleri hazirlatarak, özetle gelisen teknolojinin elverdigi yasal bütün yollari kullanarak millî ülküyü yayar.
g. Her kademede egitim kurumlari, okullar, yurtlar misafirhaneler ve isletmeler açabilir;
h. Millî ülküyü yaymak için ihtiyaç duyulan her konuda çesitli yarismalar düzenler. Basarili ögrencilere burs verip armaganlar dagitabilir,
i. Türk dilinin korunmasi, gelismesi ve yayilmasi için çalismalar yapar; Türkler ve yabancilar için, basta Türkçe olmak üzere, Türk Lehçeleri ve yabanci dil kurslari açar. Egitim dilinin Türkçe olmasini benimser ve savunur.
i. Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk sanatini yikici cereyanlara karsi korumak maksadiyla çalismalar yapar, ilgilileri uyarici projeler hazirlar ve kamu oyunu uyanik tutmaya çaba gösterir.
j. Türk Dünyasi’nin bütünlesmesini hedef alan her türlü çalismayi yapar.
k. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördügü alanlarda ödül ve armaganlar koyar ve bunlari dagitir.

DERNEKLI OLMAK

Madde 4: Dernege üye olmak için asagida sayilan niteliklere sahip olmak gerekir:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandasi ve 18 yasini bitirmis olmak; kanunun gerektirdigi diger sartlari tasimak.
b. Çevresinde iyi söhret yapmis, haysiyet kirici bir suç islememis olmak,
c. Türk Milliyetçiligi ülküsünebagli olmak,
ç. Derneklinin, Dernegi mukaddes sayan bir iman ve ahlâk anlayisi ile çalisan kimse olduguna inanmak; bu hüviyeti ile Dernek davasi ve bilincine ve diger Türk Ocaklilara sevgi ve saygi ile bagli olmak,
d. Dernegin serefine, Türk Ocaklilar arasinda birligin korunmasina özen göstermek, bu bagliligin, millî terbiye ve geleneklerin ülkümüzün geregi olduguna, Dernekten herhangi bir menfaat beklemeksizin çalismanin asil olduguna inanmak,
Dernegin Merkezi ve Subeleri, bu niteliklerin korunmasi ve yükseltilmesi ile görevlidir.

ÜYELIGE BASVURMA

Madde 5: Istekli, üye olabilmek için Dernegin ülkü ve programina inandigina ve 4. maddedeki niteliklerin bulundugunu belirterek yazili sekilde müracaat eder; adayin nitelikleri en az alti aydan beri Dernek üyesi olan iki kisi tarafindan dogrulanir. Sube Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde istekli Dernekli hüviyetini kazanir. Basvuru sahibine bir ay içinde cevap verilmedigi veya istegi reddedildigi takdirde istekli Merkez Yönetim Kuruluna basvurabilir. Merkez Yönetim Kurulu, hiç bir gerekçe göstermeden istegi reddetme yetkisine sahiptir. Genel Kurula itiraz haklari vardir. Genel Kurulun verdigi kararlar kesindir.
Türk Ocaklari Genel Merkezi üye kaydetmez. Ancak, Genel Merkezce atanan Sube Kuruculari üye yapilmis sayilirlar. Kurulus halindeki Subelerde üyelik islemleri, Kurucu Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür

ÜYELIK AIDATI

Madde 6: Her üye üyeligin baslangicinda ve her sene, yillik yirmidört Yeni TürkLirasi aidat öder. Bu miktar Genel Kurulun her toplantisinda yeniden belirlenir.

ESKI ÜYELERIN YENIDEN KAYITLARI

Madde 7: Kabul edilebilir bir sebepten ayrilanlar disinda, istifa eden veya aidatini yapilan uyarilara ragmen iki yil üst üste ödemedigi gerekçesiyle üyelikten çikarilanlar disinda bir nedenle ihraç edilen üye Dernege tekrar üye kaydedilmez. Ancak bu durumda olanlarin Genel Kurul’a basvurma haklari saklidir

SEREF ÜYELIGI

Madde 8: Millî ülküye veya Türk Ocaklari Dernegine maddî-mânevî büyük hizmetler yapmis olanlarin resimleri, Merkez Yönetim Kurulu karari ile “Seref Salonu”na asilir; kendilerine veya vârislerine de bir “Seref Berati” verilebilir. Türk Ocaklari Dernegine ve Türklüge hizmet eden vatandaslarla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayanlara da Merkez Yönetim Kurulu karariyla seref üyeligi verilebilir. Seref üyeligi, dernek üyeligi hak ve görevlerine yol açmaz.

ÜYELIGIN SONA ERMESI

Madde 9: Dernek üyeligi, istifa veya ihraç ile sona erer. Asagidaki haller üyelikten çikarilma sebebidir:
a. Dernek ülküsüne ve programina aykiri hareketlerde bulunulmasi ve dördüncü maddedeki niteliklerin kaybedilmesi;
b. Dernegin kisisel çikar ve siyasete âlet edilmesi,
c. Dernek disinda, Türk Ocaklari Dernegi ve organlari aleyhine propaganda yapilmasi, hakarette bulunulup karalamaya basvurulmasi,
ç. Türk Ocaklari Derneginin birligi ve Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayinda bulunulmasi,
d. Dernegin itibarina ve menfaatlerine aykiri davranislara girisilmesi,
e. Üye âidatinin, yapilan uyariya ragmen iki yil üstüste ödememesi,
f. Ikametini bulundugu sehirden baska bir sehre götürmesi. Üyelikten çikarilmasi gerektigi yolunda bilgi bulunan üyenin savunmasi alinarak hakkinda, Sube Yönetim Kurulunca sorusturma yapilir. Yapilan sorusturma sonunda, Sube Yönetim Kurulu ilgiliye daimî olarak üyelikten çikarma cezasi verdigi takdirde durumu sube kütügüne kaydederek Genel Merkez’e bilgi verir. Üyelikten daimi çikarma cezalarina karsi ilgilinin, kararin kendisine tebliginden itibaren bir ay içerisinde Merkez Genel Kuruluna itiraz hakki vardir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulunun verecegi karar kesindir.

DERNEGIN ORGANLARI

Madde 10: Türk Ocaklari Dernegi, Merkezî ve Yerel olmak üzere iki türlü teskilâta sahiptir. Merkez Organlari: Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulundan olusur. Sube Organlari: Sube Genel Kurulu, Sube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.
Bu organlarin disinda, Genel Merkez ve Subelerde duyulacak ihtiyaca göre devamli veya geçici olarak baska kurullar ve komiteler de kurulabilir. Bunlarin görev, yetki ve sorumluluklari yönerge ile belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 11: Genel Kurul, Dernegin en yüksek organidir. Iki yilda bir Nisan ayinda olagan olarak toplanir. Bunun disinda, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördügü hallerde yahut genel kurul delegelerinin en az beste birinin yazili istegi üzerine Türk Ocaklari Genel Merkezinin bulundugu ilde olaganüstü toplanir ve toplantiya çagiranlarin belirledigi gündemi görüsür.

GENEK KURUL DELEGELERI

Madde 12: Genel Kurul; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Hars Heyeti, Danisma Kurulu, Sanat – Edebiyat Kurulu Üyelerinin tamamindan Hanimlar Kurulu üyelerinden ve her subeden gönderilen delegelerden olusur; her sube, üye sayisi elliye kadar iki, yüze kadar üç, bundan sonraki her ikiyüzelli üye için bir delege göndererek Genel Kurula katilir. Ancak, bu suretle gönderilen delege sayisi bir sube için yediyi geçemez. Yeni kurulmus ve henüz kongresini yapmamis olan subeler, Merkez Yönetim Kurulunun onayi ile Sube Kurucu Yönetim Kurulunca seçilmis bir delege tarafindan temsil edilebilir.

GENEL KURUL KARARLARI

Madde 13: Genel Kurul, Genel Baskan tarafindan açilir. Kararlarini toplantiya katilanlarin çogunlugu ile alir; ancak Tüzük degisikligi için Genel Kurula katilanlarin üçte iki çogunlugunun olumlu oyu aranir.

GENEL KURULUN GÖREVLERI

Madde 14: Genel Kurulun görevleri:
a. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarinin raporlarini görüsmek ve karara baglamak,
b.Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarini seçmek,
c. Dernek Tüzügünü degistirmek,
ç. Tahmini bütçeyi görüsmek, aynen veya degistirerek kabul etmek,
d. Genel Kurul kararlarini uygulamak; dernek için gerekli gayrimenkullerin satin alinmasi, dernek gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, kiralanmasi, hibe edilmesi, hibe edilen gayrimenkullerin kabulü, özel ve tüzel kisilerle üst kullanim hakki (Intifa) tesisi ve bunlarla ilgili tescil islemlerinin yapilmasi hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
e. Yurt içinde ve yurt disinda sube açmak ve gerekli görülen hallerde kapamak; baska dernek ve kuruluslarla isbirligi yapmak ve bunlara üye olmak için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f. Gerekli gördügü takdirde kanunun belirttigi usul çerçevesinde Dernegin feshine karar vermek,
g. Mevzuat veya tüzükte belirtilen diger görevleriyerine getirmek,

MERKEZ YÖNETIM KURULU-GÖREVLERI

Madde 15: Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafindan seçilen ve en çok oy alan onbir kisiden olusur ve oy sirasina göre siralanan onbir yedegi bulunur. Merkez Yönetim Kurulu asil üyeleri ve yedek üyeleri ayri listelerle Genel Kurulun oylarina sunulur.Kurul, üye tam sayisinin ekseriyeti ile toplanir ve isbu tüzükde aksinin belirtilmedigi hallerde kararlarini toplantiya katilanlarin ekseriyetinin oyu ile alir.Kurulun görevleri sunlardir:
a)Seçilmesini takip eden ilk toplantisinda, kendi üyeleri arasindan, üye tam sayisinin ekseriyetinin oyu ile, bir baskan, bir baskan yardimcisi, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve iki genel sekreter yardimcisi seçerek is bölümü yapar, bu heyete baskanlik divani denir.
b. Dernek,Tüzügü çerçevesinde ihtiyaç duyulacak olan konularda temel ilkeleri belirler, Türk Ocaklari Derneginin politikasini tespit ve tayin eder. Gerekli görmesi hâlinde bunlari, subelere ve tüzükte belirlenmis bulunan kurullara iletir. Subeler ve kurullar iletilen bu esaslara uymak ve geregini yerine getirmekle yükümlüdür.
c. Türk Ocaklari Dernegini temsil eder ve borçlandirabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamini veya sinirlarini belirleyecegi bir kismini Genel Baskana ya da kendi içinden atayacagi üyelere de kullandirabilir.
ç. Iki yil için görev yapmak üzere, Hars Heyeti, Danisma Kurulu, Hanimlar Kurulu, Sanat – Edebiyat Kurulu ve üyelerini seçer. Bunlarin görev, yetki ve sorumluluklarini belirler. Seçtigi bu üyeleri gerekli hallerde görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir.
d. Mevzuatin aradigi sartlara uygun en az üç kisiye yetki vererek Sube Kurucu Yönetim Kurulunu olusturur ve ilgili mevzuata uyarak yurt içinde veya disinda yeni subeler açilmasina karar verir.
e. Genel Merkezin gelir ve gider hesaplarina ait islemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak Kurultaya sunar.
f. Merkez ve subelerin çalismalarini düzenleyecek yönetmelikler hazirlayip, duyurur.
g. Çalistirilacak maasli-ücretli elemanlari tayin eder veya isten çikarir; çalistirilacak yahut görevlendirilecek kimselere verilecek ödenekleri, ücret, yolluk ve yevmiyeleri belirler.
g. Subelerin çalismalarini denetler. Bu görevi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasindan, sube sorumlusu olarak görevlendirilen müfettisler marifetiyle yürütür.
h. Genel Merkez ile subeler arasindaki iletisimi arttirir, kültürel münasebetleri ve maddi, manevi yardimlasmalari düzenler.
i. Sube seçimlerini ve sonuçlarini inceleyerek seçimleri kismen veya tamamen onaylar veya red eder; red halinde eski yönetim kurulu göreve devam eder ve en kisa sürede yeni seçime gidilir. Merkez Yönetim Kurulu, sube yönetim kurulunu feshedip yerine yeni yönetim kurulunun belirlenmesine kadar geçecek süre içinde, sube çalismalarini yürütmek ve genel kurulunun yapilmasini saglamak maksadiyla geçici bir yönetim kurulu görevlendirilebilir.
i. Sube Yönetim Kurullarinin verdigi disiplin kararlarini inceler, gerek görürse ilgilinin savunmasini da alarak kararini verir. Ilgili son karar için Yüce Divan’a müracaat edebilir.
j. Merkez Yönetim Kurulu en az onbes günde bir toplanir. Mazeretsiz olarak üstüste üç toplantiya veya yilda yedi toplantiya katilmayanin üyeligi ayri bir karara gerek kalmadan düser.
k. Merkez Hars Heyeti Baskani, Denetleme Kurulu Baskani, Danisma Kurulu Baskani, Sanat – Edebiyat Kurulu ve Hanimlar Kurulu Baskani veya görevlendirecekleri birer Kurul üyesi ile Merkez Yönetim Kurulunun toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler ancak oy kullanamazlar; Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördügü toplantilari bu gözlemci üyeleri almadan da yapabilir.

BASKANLIK DIVANI

Madde 16:Merkez organlarinin kararlarini bu kurul yerine getirir.Baskanin istegi üzerine toplanir. Baskan ve Baskanlik Divani diger üyelerinin görevden alinmalari ancak Merkez Yönetim Kurulu Üye tam sayisinin dörtte üçünün oyu ile mümkündür.

GENEL BASKAN

Madde 17: Genel Baskan, merkez ve subelere ait bütün organlarin basidir. Dernegi temsil etmek ve Dernek adina beyanda bulunmak yetkisi kendisine aittir;
Merkez Yönetim Kurulu toplantilarini idare eder, kararlarini Baskanlik Divani ile birlikte yürütür, gerekli hallerde ilgili organlari toplantiya çagirir.

GENEL BASKAN YARDIMCISI

Madde 18: Genel Baskan Yardimcisi, Genel Baskanin bulunmadigi veya Genel Baskanin gerekli gördügü hallerde baskanin tüm yetkilerini kullanir.

GENEL SEKRETER

Madde 19: Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu gündemini tespit eder, kararlari zapt ve imza altina alir, uygulanmalarini takip eder; Türk Ocaklari Genel Merkezi ile subeler ve muhtelif çalisma guruplari arasinda uyumusaglar, faaliyetlerin düzenli olmasi için gerekli tedbirleri alir.

MERKEZ BÜROSU

Madde 20: Genel Sekreter, merkez bürosu ve memurlarinin birinci âmiridir; büronun çalismalarini, Dernegin subelerle münasebetlerini düzenler. Baskan veya yardimcisi bulunmadigi hallerde Merkez Yönetim Kurulu toplantilarina baskanlik yapar. Genel Sekreter, görevlerini yardimcilari arasinda paylastirabilir.

GENEL MUHASIP

Madde 21: Genel Muhasip, Dernegin hesaplarinin usulüne uygun olarak tutulmasini temin eder. Gelir ve gider akislarini Merkez Yönetim Kurulu kararlari çerçevesinde takip eder; Merkez Yönetim Kurulunun uygun görecegi ikinci bir üye ile birlikte harcama evrakini imza eder. Kullanilacak avanslarin zamaninda kapatilmasini ve kanunun belirlediginden fazla kasa mevcudu tutulmamasini temin eder. Subelerin mâli konulardaki problemlerinin çözümüne yardimci olur.

MERKEZ HARS HEYETI

Madde 22: Merkez Hars Heyeti, isimleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden olusur. Üye sayisi yirmibesi geçemez.
Hars Heyetine üye olabilmek için millî kültür ve ülkü alaninda sahsiyeti, yayinlari ve diger faaliyetleriyle ile taninmis olmak sarttir.
Hars Heyeti, bir Baskan, bir Baskan vekili ve bir raportör seçerek çalismalarini düzenler, karar ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna veya gerekirse Yüce Divan’a götürür; Hars Heyeti, kendi Baskani ve Genel Baskan’in gösterecegi lüzum üzerine “toplanir; kararlarini toplantida bulunanlarin ekseriyeti ile alir.Lüzumu halinde Yüce Divan’a katilacak üyelerini seçer.
Hars Heyeti, Türk Ocaklari Derneginin ilim, fikir ve ülkü kaynagi olup, subelerin çalismalarina ve yayinlara rehberlik eder; kararlari tavsiye niteliginde olup, Merkez Yönetim Kurulu vasitasiyla yürütür.

YÜCE DIVAN

Madde 23: Yüce Divan, Merkez Yönetim Kurulu ile esit sayidaki Hars Heyeti üyesinden olusur. Genel Merkez ve Sube Yöneticileri ile üyelerin disiplin suçlarina bakar. Yüce Divanin baskani Türk Ocaklari Dernegi Genel Baskani’dir ve onun talebi üzerine toplanir. Yüce Divanin verecegi karar kesindir.

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 24: Genel Kurul tarafindan seçilen Merkez Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üyeden olusur. Genel Kurulda asil ve yedek üyeler ayri listelerle oya sunulur. Kurul kendi arasinda bir baskan ve bir raportör seçer ve Merkez Yönetim Kurulunun kararlarini ve Dernegin muhasebesi ile Mali kayitlarini denetler. Denetlemeler 3 aylik sürelerle yapilir ve her defasinda bir rapor hazirlanarak, Merkez Yönetim Kurulu Baskanligi’na verilir. Dönem sonunda hazirlanacak genel rapor dogrudan Genel Kurul Baskanligi’na sunulur.

DANISMA KURULU

Madde 25: Danisma Kurulu, Türk Milliyetçiligi fikrine , kültür ve düsünce hayatina hizmet eden sahislardan tesekkül eder. Onbes kisiden olusan Danisma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafindan, iki yil için seçilir. Gerekirse bu sayi 25’e kadar arttirilabilir.Danisma Kurulu ayda bir defa toplanir. Ilk toplantisinda aralarindan bir baskan,bir baskan yardimcisi ve bir raportör seçer.Türk Ocaklari Genel Baskani her zaman gündemini belirleyerek kurulu toplantiya çagirabilir. Danisma Kurulu,Türk Ocaklari Derneginin çalismalarinin daha verimli ve etkili yapilabilmesi hususunda görüs, düsünce ve tespitlerini Merkez Yönetim Kurulunun dikkatine sunar.

SANAT – EDEBIYAT KURULU

Madde 26: Sanat – Edebiyat Kurulu bu alanda temayüz eden eserleriyle sanat ve edebiyatimiza katki saglayan isimler arasindan iki yil için seçilir. En fazla on bes kisiden olusan kurul ilk toplantisinda aralarinda bir baskan bir baskan yardimcisi ve raportör seçer. Sanat – Edebiyat Kurulu, ayda bir defa toplanir. Ilk toplantisinda aralarindan bir baskan, bir baskan yardimcisi ve bir raportör seçer. Sanat – Edebiyat Kurulu bu alanda etkili çalismalarin yapilabilmesi için görüs, düsünce ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

HANIMLAR KURULU

Madde 27: Hanimlar Kurulu, isbu tüzügün onbes /ç maddesi geregince iki yilligina seçilen onbir hanimdan olusur, aralarindan iki yil görev yapmak üzere bir baskan, bir baskan yardimcisi ve bir raportör seçerler. Hanimlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun belirledigi alanlarda hizmet verir. Görüs, düsünce ve tekliflerini karara baglanmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Madde 28: Hars Heyeti, Danisma Kurulu, Hanimlar Kurulu, Sanat ve Edebiyat Kurulu üyelerinin istifasi veya herhangi bir sekilde bosalmasi halinde yenisi, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir.

YEREL TESKILAT

Madde 29: Dernegin yerel teskilatini illerde, ilçelerde, beldelerde veya yurt disinda kurulan Dernek subeleri teskil eder

SUBE GENEL KURULU

Madde 30: Sube Genel Kurulu iki yilda bir ve Genel Kuruldan en geç iki ay önce olagan veya subede kayitli üye tam sayisinin beste birinin çagrisi yahut Yönetim Kurulunun bosalmasi halinde Denetleme Kurulunun daveti üzerine olaganüstü toplanir. Ilân edilen gün çogunluk olmazsa, ikinci toplanti katilanlarin istiraki ile yapilir.Baskanin açisindan sonra kurulan Divan, müzakereleri idare eder.
Sube Genel Kurulu toplantilari hakkinda isbu tüzükde belirtilmemis olan hususlar hakkinda Dernekler Kanunun ve yönetmeligin ilgili hükümleri uygulanir.

SUBE YÖNETIM KURULU

Madde 31: Genel Kurulda asil ve yedek üyeler (ayri listelerle) genel kurulun oylarina sunulur. En çok oy alan yediser kisi Sube Yönetim Kurulunu ve yönetim kurulu yedek üyelerini teskil eder. Sube Yönetim Kurulu, üye tam sayisinin ekseriyeti ile toplanir ve isbu tüzükde aksinin belirtilmedigi hallerde kararlarini toplantiya katilanlarin ekseriyetinin oyu ile alir.Görevleri sunlardir :
a.Üye tam sayisinin ekseriyeti ile bir baskan, bir baskan yardimcisi, bir sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle is bölümü yapar. Seçilen bu üyeler görevden ancak kurulun üye tam sayisinin dörtte üçünün oyu ile alinabilir.
b. Subeyi Yönetim Kurulu borçlandirabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamini veya sinirlarini belirleyecegi bir kismini Baskana veya kendi içinden atayacagi üyelere de kullandirabilir.Sube Baskani, yönetim kurulu kararlarini icra ve dernegi temsil eder.
Baskan Yardimcisi, baskan olmadigi zamanlarda onun görevini yapar, baskana yardimci olur. Sekreter, dernek islemlerini idare ve kararlarini zapt eder.Muhasip mâli isleri yürütür. Subeler, Merkez Yönetim Kurulunun belirledigi esas ve ilkelerle bagdasmayan çalismalar üretemez ve islemlerde bulunamaz.
c. Dört ve dokuzuncumaddeler çerçevesinde üyelikten çikarma islemleri Yönetim Kurulundan en az bes üyenin kabul oyuna baglidir.
ç. Sube Yönetim Kurulu, enaz onbes günde bir toplanir; arka arkaya üç veya yilda yedi toplantiya mazeretsiz katilmayan üye vazifesinden ayrilmis sayilir, yerine yedek üye çagrilir.
d. Sube Yönetim Kurulu, ihtiyaç duydugu hallerde münasip gördügü kimselerden bir mahalli Hars Heyeti ve çesitli konularda Çalisma Gruplari olusturabilir. Ihtiyaç duydugu elemanlarla is sözlesmeleri veya istisna akitleri yapabilir.
e. Yeni kurulan subelerin Kurucu Yönetim Kurullari alti ay içinde kongre yapmak zorundadirlar. Genel Kurulu bu süre içerisinde yapmayan subeler fesih olur.

SUBE DENETLEME KURULU

Madde 32: Sube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden olusur. Belirtilen tarzda denetim görevini debelirtilen görevleri yerine getirir.

MALI HÜKÜMLER

Madde 33: Dernegin gelirleri sunlardir:
a. Dernekli aidati,
b. Dernege ait tasinir ve tasinmaz mallarla isletmelerin gelirleri,
c. Dernek yayinlarindan saglanan gelirler,
ç. Temsil, reklâm ve kira gelirleri,
d. Hazine ve kamu kuruluslarinca yapilacak yardimlar,
e. Bagislar,
f. Diger gelirler.

YASAL DEFTERLER

Madde 34: Dernek, asagida yazili defterleri tutar:
a. Üye Kayit Defteri,
b. Yönetim Kurulu Karar Defteri,
c. Gelen ve Giden Evrak Defteri,
ç. Gelir ve Gider Defteri,
d. Bütçe Kesin Hesap ve Bilânço Defteri,
e. Demirbas Defteri.
f. Alindi Belgesi Kayit Defteri

GÖREV YASAGI

Madde 35: Türk Ocaklari Derneginin Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarinda görevli kimseler, ayni zamanda sube yönetim ve denetim kurullarinda görev alamazlar. Bu kurullara seçildikleri takdirde bunlardan birini tercihe ve bu durumu Merkez Yönetim Kuruluna bildirmeye mecburdurlar; Aksi takdirde karar Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

YASAKLAR

Madde 36: Birinci ve ikinci derecede akraba olanlar ayni yönetim kurullarinda görev alamazlar. Seçilmeleri durumunda bu kimselerin tercihlerine basvurulur, tercih yapilmaz ise, en çok oy alan seçilmis sayilir, digerinin üyeligi düser.
Kurullarda görevli olanlar kendileri ya da ikinci dereceye kadar olan akrabalari ile ilgili konularin görüsülmesine veya oylamasina katilamazlar.
Türk Ocaklari Dernegi’ne üye olmayan Türk Ocaklari çalisanlari seçimlerde oy kullanamazlar,

KURULUS GÜNÜ

Madde 37: Türk Ocaklari Derneginin kurulus günü olan 25 Mart’ta tüm Dernek birimleri uygun sekilde bir kutlama töreni yaparlar.

TÜZÜKDE YER ALMAYAN KONULAR

Madde 38: Bu tüzükte düzenlenmemis olan hususlarda Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve diger mevzuat hükümleri ile Dernek töresi ve ülküsüne hâkim prensipler geçerlidir.

KAPANMA HALINDE MALLARIN DEVRI

Madde 39: Türk Ocaklari Dernegi, Türk’ün ocagi olup sonsuza kadar yasayacaktir. Bununla beraber öngörülmesi imkânsiz bir sebeple kapanma tehlikesi bas gösterirse, Genel Baskan veya vekili derhal Olaganüstü Genel Kurulu toplayip konuyu degerlendirecek ve devami imkânsiz olursa mallarini öncelikle Türk Ocaklari Egitim ve Kültür Vakfina veya gayesine uygun millî bir kuruma devredecektir.

KURUCULAR

Madde 40: Türk Ocaklari Dernegi, 1912’de kurulan Türk Ocaklarinin devami olarak asagida isimleri yazili T.C. vatandaslari tarafindan 1949’da yeniden canlandirilmistir.

  • Hamdullah Suphi Tanriöver (Istanbul Mebusu, Millî Egitim Bakani)
  • Ragip Nurettin Ege (Egitimci)
  • Hasan Ferit Cansever (Doktor)
  • Tevfik Noyan (Yönetici)
  • Burhanettin Develioglu (Tüccar)
  • Cevat Mustafa Emecan (Yönetici)
  • Fethi Erden (Doktor)
  • Cemil Behçet (Tüccar)